Věděli jste, že i hmyz rád vyráží na dovolenou?

Milióny kusů drobného 3mm hmyzu nazývaného Nilaparvata Lugens [1] každoročně uletí více než tisíc kilometrů z teplejších oblastí Číny do chladnějšího podnebí Japonska, kde mohou zničit až 60 % rýžových plodin.

Jak ale dokáže tento drobný hmyz přeletět tak dlouhou vzdálenost nad oceány?

Jednoduše. Letí svisle nahoru pomocí stoupajícího teplého vzduchu, podobně jako paraglidisté, a potom se sveze na rychlých vzdušných proudech ve vysokých nadmořských výškách, které souvisí s každoročními monzunovými větry [2,3].

Stejným způsobem, za pomoci sezónních vzdušných proudů, migrují každý rok miliardy větších molů a motýlů z oblasti Středomoří do severní Evropy a zpět [4].

***************************************

[1] Lidé v sobě mohou ukrývat více než 100 genů od jiných organismů. Časopis Science organizace AAAS (2015). Původní článek: Crisp A. et al. Expression of multiple horizontally acquired genes is a hallmark of both vertebrate and invertebrate genomes. Genome Biol (2015)  https://doi.org/10.1186/s13059-015-0607-3

[2]  První známý přenos genu z rostliny na hmyz odhalen.  Časopis Nature (2021). Původní článek: Xia, J. et al. Whitefly hijacks a plant detoxification gene that neutralizes plant toxins. Cell (2021) https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.014

[3]  Tyto ryby ukradly jiným rybám nemrznoucí gen a staly se přirozenými GMO | Zpravodajství CBC.  Původní článek: Graham L, A. & Davies P, L., Horizontal Gene Transfer in Vertebrates: A Fishy Tale. Trends in Genetics (2021)  https://doi.org/10.1016/j.tig.2021.02.006

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com .

Top