Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Může sexuální chaos pomáhat při výrobě vína?

Integrovaná regulace škůdců (IPM) je v EU povinná od roku 2014 a bude naprosto zásadní pro dosažení cílů strategií Od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie biodiverzity.

Narušení páření, nebo, jak říkají Francouzi, ‘la confusion sexuelle’ [1] je jedním z takových přístupů. Úspěšně se používá již desítky let pro regulaci hmyzích škůdců u vytrvalých plodin, jako jsou například vinná réva, jablka či broskve [2] [3].

Pěstitelé aplikují syntetické feromony, které přehluší feromony uvolňované samičkami hmyzu snažícími se přilákat samečky. Syntetické feromony se vypouštějí v takových množstvích, že samečkové nedokážou najít samičky, spářit se s nimi a založit další generaci škůdců [4].

Jak je tomu u všech dobrých vynálezů, ani narušení páření ale nedokáže vyřešit všechny problémy se škůdci a nemůže fungovat ve všech situacích. Nejlépe účinkuje tehdy, když se na stejné ploše nahusto pěstují plodiny stejného druhu, kdy zmatení hmyzích samečků zasáhne jedince ve velké oblasti, často na úrovni celých katastrů obcí. To by ale nebylo možné u řady významných škůdců, jako jsou například mšice, které napadají mnoho různých druhů plodin, avšak jejich reprodukce není řízena feromony.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com.

[1] BASF Francie: La confusion sexuelle, une autre façon de protéger la vigne contre les vers de la grappe

[2] Pohlavní feromony dvou druhů vrtalek, Antispila oinophylla a Holocacista rivillei (Lepidoptera: Heliozelidae) napadajících vinnou révu v Itálii, 2018

[3] Vyhodnocení účinnosti pohlavních feromonů a potravních atraktantů používaných pro sledování a regulaci druhu Synanthedon Myopaeformis (Lepidoptera: Sesiidae)

[4] Narušení páření bylo úspěšně aplikováno v Evropě, včetně Německa, a také ve Švýcarsku, kde se využívá k ochraně 65 %, respektive 60 % vinic. V roce 2019 metoda narušení ochránila více než 100 000 hektarů vinic ve Francii (12 % z celkové rozlohy) včetně téměř 20 000 hektarů v oblasti Champagne. V severoitalském regionu Trentino se narušení kopulačních feromonů využívá tak úspěšně, že do velké míry nahradilo používání insekticidů.

Top