Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Objem pesticidů aplikovaných v zemědělské výrobě klesl od roku 1690 o více než 95 %!

V naší snaze dělat věci ještě lépe občas zapomínáme ohlédnout se do minulosti a uvědomit si, čeho už bylo dosaženo. Použití pesticidů a jejich složení podléhá neustálému zlepšování.

V dnešní době například používáme téměř o 95 % méně [1] pesticidů než před 60 lety. Výsledkem je, že dnešní pěstitelé odměřují dávky pesticidů na gramy, zatímco dřívější generace je dávkovaly po kilogramech. Inovace také zvýšily účinnost pesticidů a zlepšily jejich bezpečnostní profil, kdy průměrná toxicita v EU od 60. let 20. století klesla o 88 % [2].

Než se v EU schválí účinná pesticidní látka, musí projít více než stovkou oficiálních vědeckých studií, které prokážou její účinnost a bezpečnost pro člověka i pro životní prostředí.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com.

[1] Phillips McDougall, 2018

[2] UIPP, 2019

Top