Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Věděli jste, že MRL jsou obchodní, nikoli bezpečnostní standardy?

Přípravky na ochranu rostlin, které zemědělci používají k likvidaci škůdců a chorob, mohou na plodinách zanechat stopy, které je při sklizni možné odhalit. Maximální limity reziduí (MRL) jsou zákonem stanovené limity pro tyto zbytkové stopy a slouží k ověření toho, zda byly pesticidy aplikovány správně, tedy v souladu s návodem k použití.

Věděli jste, že typické reziduum 0,1 mg na kilogram odpovídá mouše sedící na desetitunovém kamionu?

Předtím, než EU přijme MRL, musí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrdit, že jsou MRL bezpečné pro spotřebitele, přitom se však nejedná o bezpečnostní normy jako takové. Ve skutečnosti jsou to obchodní standardy využívané po celém světě pro sledování korektního používání pesticidů a také pro povolování přesunu zemědělských produktů, jako jsou například potraviny nebo víno, v rámci EU i mezinárodně.

V situacích, kde se zjistí hladiny reziduí pesticidů nad stanovenými MRL, znamená to, že zemědělci nedodrželi nařízení vyplývající z návodu k použití daných látek. Neznamená to však, že jsou tyto plodiny nebezpečné pro spotřebitele, protože MRL se stanovují hluboko pod úrovní, kdy by pesticidy mohly představovat potenciální riziko.

VIDEO

Pro více informací o MRL si prostudujte Zprávy EFSA o reziduích pesticidů v potravinách, zprávu ECPA o používání pesticidů a bezpečnosti potravin nebo si stáhněte naše často kladené otázky (v příloze).

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com.

Top