Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Hodnocení přípravků Corum® a Escort® Nový v pokusech

Luskoviny a pícniny jsou velmi pestrými skupinami plodin, které ne vždy stejně reagují na herbicidy. Herbicidů je v tomto segmentu málo a účinných látek ještě méně. Dodáme-li, že herbicidy jsou registrovány vždy pouze do několika plodin, vyvstává při zájmu o pěstování luskovin/ pícnin/ podsevu mnoho otázek.

Společnost BASF nabízí do luskovin a pícnin hned několik herbicidů, z nichž Escort® Nový a Corum® patří určitě k nejlepším řešením a u pěstitelů se těší oblibě.

V loňském roce jsme založili 2 pokusy v hrachu (lokalita Šumperk), abychom porovnali účinnost a stanovili, který aplikační čas je pro přípravek Corum® nejvhodnější.

Výsledky

Z pokusů vyplynula známá fakta. Přípravky Corum® i Escort® Nový mají excelentní účinnost na dvouděložné i jednoděložné plevele a nevyžadují speciálního partnera.

Při porovnání účinnosti při aplikaci přípravku Corum® ve třech aplikačních termínech, byla ve většině případů účinnost pouze s nepatrnými rozdíly. O něco lepší se jevily časnější aplikace v BBCH 11-12 a v BBCH 13-14, speciálně na trávovité plevele.

Escort® Nový aplikovaný v BBCH 11-12 byl schopen potlačovat i trávovité plevele během celé vegetace.

Top