Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Systiva® - novinka, která se stala standardem v ochraně jarního ječmene

Jarní ječmen bezesporu patří na česká pole, a to nejen z důvodu výroby sladu, jakožto hlavní suroviny pro výrobu piva (českého piva), ale i jako nosná krmná obilnina.

Pěstitelé jarních ječmenů se neustále snaží hledat nové možnosti a technologie, které by jim zjednodušily pěstování ječmenů a zároveň pomohly dosáhnout dobrých a především stabilních výnosů v patřičné kvalitě.

Za poslední roky bylo představeno a do praxe zavedeno mnoho agrotechnických vylepšení, hnojiv, pesticidů a stimulačních přípravků. Nicméně jednou z nejvýznamnějších inovací v oblasti jarních ječmenů bylo před několika lety zavedení unikátního fungicidního mořidla Systiva® .

Systiva®

Používáním Systivy došlo k zásadnímu zjednodušení agrotechniky. O spokojenosti a hlavně spolehlivosti svědčí podíl namořeného osiva Systivou v České republice. V roce zavedení do praxe (2015) bylo oseto asi 10–15 tis. hektarů j. ječmenů se Systivou. Avšak během následujících tří let došlo ke skokovému nárůstu používání. Dovolíme si říci, že ošetření osiva j. ječmenů přípravkem Systiva se stává spolehlivým standardem ve fungicidní ochraně, neboť v roce 2017 již bylo z celkové výměry pěstovaného jarního ječmene Systivou namořeno více než 30 % osiv. To znamená, že v loňském roce byl sklizen jarní ječmen ošetřený přípravkem Systiva asi z 60–70 tis. hektarů. Tento trend je velmi podobný i v případě ozimých ječmenů, kde dochází ke stále větší oblibě této technologie ošetření osiva, kde se moření Systivou mnohdy stalo základem ochrany. V pšenicích byl o Systivu rovněž velký zájem, a tak bude v letošním roce mnoho provozních zkušeností a výsledků napříč celou republikou.

Co Systiva dokáže?

V popisu práce Systivy je, že svým dlouhodobým účinkem dokáže zcela nahradit minimálně jedno ošetření klasickým fungicidem na list. Jako následné ošetření se podle rozvoje houbových chorob a jako pojistka dobré kvality produkce nejlépe osvědčily doporučené přípravky Opera® Top v dávce 1,5 l/ha nebo Osiris® v dávce 1,75–2 l/ha. V jarním ječmeni je ochrana proti houbovým chorobám zajištěna minimálně do fáze praporcového listu. Avšak v provozních podmínkách většina pěstitelů jarních i ozimých ječmenů potvrzuje, že porosty namořené Systivou vykazují velmi dobrý zdravotní stav až do pozdních fází vegetace, jako je počátek metání či plně metající porost. Nicméně ke každé odrůdě je zapotřebí individuální přístup a v jarním období je nutné sledovat výskyt chorob a podle toho naplánovat následnou aplikaci fungicidu.

Praktické zkušenosti za uplynulé roky

Za poslední tři roky pěstitelé jarního ječmene získali mnoho praktických zkušeností a pravděpodobně neexistuje odrůda, na které by se za tuto dobu Systiva neodzkoušela. Mnozí si Systivou moří nebo nechávají namořit především sladovnické, ale i krmné odrůdy, přičemž každá odrůda má své specifické vlastnosti a je více či méně náchylná k houbovým chorobám. Podstatné je, že se Systiva výrazně rozšířila, a tak se používá ve všech výrobních oblastech, kde si musela poradit s vysokým infekčním tlakem houbových chorob, nebo naopak s velmi nízkým úhrnem srážek.

Jakých bylo v letošním a loňském roce dosaženo parametrů, které zohledňují sladovny při výkupu jarního ječmene, můžete vidět v tabulce.

Podle Ing. Jiřího Šilhy, Ph.D., ze SOUFLET AGRO a. s.: „Přípravek Systiva zaujímá pozici jistoty zabezpečení porostu a těží z kumulace efektů včasného nasazení (rychlejší rozvoj kořenového systému a listového aparátu, vyšší odnoživost porostu, vyšší hustoty klasů při minimálně stejné produktivitě klasů).“

Doporučení k aplikaci v ječmenech

Fungicidní mořidlo Systiva se aplikuje v dávce 0,75 l/t osiva, kdy se plně uplatní pro svoji vynikající účinnost na hnědou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost, padlí travní, ramuláriovou skvrnitost ječmene, ale také plíseň sněžnou a rzi. Bonusem, vzhledem k aplikaci již na osivo, je účinnost na choroby osiva – pruhovitost ječná a sněť prašná ječná. Pro posílení účinku na sněti je doporučeno použití klasického mořidla, jako je např. Kinto® Duo v dávce 1,5 l/t osiva.

Top