Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Herbicidní ochrana ozimých obilnin na jaře

Levné a spolehlivé řešení s minimem legislativních omezení

V posledních letech se stále více porostů ozimých obilnin herbicidně ošetřuje již na podzim. Jsou však situace, kdy se rozhodnete udělat toto opatření až v jarním období.

Mohou to být důvody finanční, při odkladu nákupu přípravků až na jaro se zároveň přesunou náklady na pozdější dobu. Jiná komplikace může nastat, když se zejména kvůli nepříznivému počasí aplikace nestihnou zrealizovat. V některých případech je podzimní ošetření nepraktické, protože se na daném pozemku vyskytují plevele, které je možné kontrolovat pouze v jarním období (oves hluchý, pýr, pcháč aj.), a podzimní aplikace by se musela doplnit dalším širokospektrálním herbicidem.

Pro jarní použití nabízí společnost BASF dva produkty – Ataman®, který slouží k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů, a Biathlon® 4D určený k likvidaci pouze dvouděložných plevelů.

V posledních letech u nás převládají mírné zimy a plevele aktivně rostou. Doporučujeme proto zahájit herbicidní ochranu co nejdříve, jakmile to podmínky dovolí. Zabráníme tak včas konkurenci plevelů, které by jinak odebraly nezanedbatelné množství vody a živin. Porosty obilnin se v následném období rychle zahustí a přirozeně zabrání následnému vzcházení jarních plevelů. Oba přípravky můžeme aplikovat v časném termínu, za nižších teplot, bez vlivu na účinnost. Dalším jejich společným znakem je vysoká selektivita vůči ošetřované plodině, kterou vyniká především Biathlon 4D, který má registrované použití až do fáze BBCH 39 (plně vyvinutý praporcový list). Velmi závažným problémem, který v poslední době nabývá na významu, je perzistence účinných látek v půdě. Z důvodu sušších let a zhoršených rozkladných schopností půdy dochází častěji k poškození následných kultur nebo meziplodin reziduálními látkami herbicidů, které byly použity v předešlé plodině. Přípravky Ataman a Biathlon 4D se vyznačují rychlým rozpadem účinných látek a jsou proto z tohoto pohledu bezpečné. Velmi důležitým faktorem je i jejich cena, tyto přípravky patří ve svých segmentech k nejlevnějším řešením.

Použití přípravků

Ataman najde uplatnění na pozemcích s výskytem dvouděložných a trávovitých plevelů jako jednoduché komplexní řešení, bez omezení v ochranných pásmech vod. Biathlon 4D lze využít na polích, kde je třeba vyřešit pouze dvouděložné plevele. Pokud se vyskytují i jednoděložné, je nutné přidat partnera. Doporučujeme kombinaci s přípravkem Axial Plus, jenž dokáže kontrolovat i chundelku metlici, která vykazuje rezistenci vůči sulfonylmočovinám. Tento přípravek je známý tím, že se nedoporučuje míchat s regulátory nebo dalšími herbicidy. Výjimkou je mix s přípravkem Biathlon 4D, u kterého bylo dokázáno mnoha pokusy, že nezvyšuje fytotoxicitu, ani nesnižuje účinek. Je to dáno jeho vysokou selektivitou vůči ošetřované plodině. Biathlon 4D vyniká také velmi dobrou mísitelností s dalšími přípravky na ochranu rostlin, regulátory i hnojivy.

Ataman®

 • Registrace do ozimé pšenice, žita a triticale
 • Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů, chundelku metlici a trávovité plevele
 • Doporučené dávkování:
  • 130 g/ha –chundelka nesloupkuje, nutné použití smáčedla nebo hnojiva DAM
  • 150 g/ha – chundelka ve fázi sloupkování
  • 130 g/ha – chundelka nesloupkuje, nutné použití smáčedla nebo hnojiva DAM
  • 150 g/ha – chundelka ve fázi sloupkování
  • 275 g/ha – hubí sveřep, psárku, potlačuje pýr

 • Vysoce selektivní, možno použít do fáze BBCH 32
 • Nízká závislost na teplotě
 • Odolává srážkám po aplikaci
 • Nemá omezení v pásmech ochrany vod
 • Bezpečný pro vinohrady
 • Příznivá cena ošetření
 • Nezanechává rezidua v půdě – bezpečný pro následné plodiny (řepku, meziplodiny)

Biathlon® 4D

 • Registrace do všech obilnin
 • Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů
 • Doporučená dávka 50 g/ha + Dash® HC 0,5 l/ha
 • Vysoká selektivita, použití až do fáze BBCH 39
 • Funguje od teploty 7°C
 • Odolává srážkám po aplikaci
 • Velmi dobře mísitelný s fungicidy, regulátory, graminicidy (Axial Plus), hnojivy, DAM
 • Bezpečný pro vinohrady
 • Příznivá cena
 • Nezanechává dlouhodobá rezidua v půdě – bezpečný pro následné plodiny (řepku, meziplodiny)

Výsledky pokusů v Hořicích v uplynulém roce 2018 opět potvrdily spolehlivost a vysokou účinnost BIATHLONU 4D. Stav porostu před aplikací v růstové fázi BBCH 25 byl alarmující (viz přiložené foto č.1). Přesto, po aplikaci BIATHLONU 4D v dávce 0,05kg/ha, vykázal BIATHLON 4D nejvyšší účinnost z celého spektra testovaných herbicidních přípravků.

Top