Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Jarní herbicidy bez OMEZENÍ APLIKACE*, Biathlon® 4D a Ataman®

Praxí ověřené spolehlivé herbicidní řešení Biathlon® 4D , se čtyřmi rozměry efektivního boje proti dvouděložným plevelům

Přípravek Biathlon® 4D představuje moderní herbicidní řešení kombinující dvě účinné látky tritosulfuron a florasulam, s významným synergickým efektem. Výhody přípravku Biathlon® 4D jsou:

1) Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů

2) Unikátní flexibilita načasování aplikace až do fáze BBCH 39 s vysokou selektivitou

3) Nezávislost na počasí a odolnost proti smytí deštěm

4) Výborná mísitelnost v tank-mixech s fungicidy, regulátory růstu ( Medax® Max ), graminicidy, listovými hnojivy

5) Navíc přípravek nemá žádná závažná omezení (viz. etiketa). *POZOR – platí při nákupu do 12.3. 2018

Flexibilita načasování

S přípravkem Biathlon® 4D máte výhodu širokého aplikačního okna v rozmezí fází BBCH 13 – 39 (3. list až plně vyvinutý praporcový list). Když nestihnete ošetřit z důvodu nepříznivých podmínek nebo selže předchozí ošetření, s přípravkem Biathlon® 4D máte dost času na opravu.

Nezávislost na počasí

Společnou doporučenou aplikací herbicidu Biathlon® 4D spolu se smáčedlem Dash® HC (je součástí balení) je dosaženo vysoké odolnosti proti smyvu deštěm již hodinu po aplikaci. Zároveň je možné provést aplikaci bez ztráty účinnosti za nižších teplot.

Možnost mísení a bezpečnost pro následné plodiny

Vzhledem k vlastnostem účinných látek a formulaci je přípravek Biathlon® 4D výborně mísitelný v tank-mixech s graminicidy, regulátory růstu (např. Medax® Max ), fungicidy, insekticidy i kapalnými hnojivy (DAM 390). Doporučená dávka vody je 200 l/ha. Přípravek je vysoce selektivní k ošetřované plodině a vzhledem k tomu, že obě účinné látky se v půdě rychle odbourávají, pro následující plodiny v osevním postupu je nulové riziko poškození rezidui (řepka apod.).

Široké spektrum účinnosti

Biathlon® 4D kontroluje všechny významné dvouděložné plevele. Svízel přítula, heřmánky, vlčí mák, zemědým a brukvovité plevele jsou samozřejmostí. Odolné plevele spodního patra, jako je violka rolní, rozrazil perský nebo kakost, musí být ošetřeny včas, pak bude účinek velmi dobrý. Biathlon® 4D se stává stále oblíbenějším přípravkem i v jarním ječmenu. Běžné jarní plevele nepředstavují pro B Biathlon® 4D žádný problém, pouze při vyšším výskytu pcháče přidejte přípravek na bázi MCPA, např. 0,75 l/ha Dicopur M 750.

Doporučená aplikační dávka je 50 g/ha Biathlon® 4D + 0,5 l/ha Dash® HC ve velice širokém rozpětí růstových fází všech obilnin od 3. listu po vyvinutý praporcový list.

Ataman® úspěšně potlačí jednoděložné i dvouděložné plevele

Ataman® je širokospektrální přípravek, který hubí jak dvouděložné plevele, tak široké spektrum trávovitých plevelů. Je určen k jarní ochraně pšenice ozimé, žita a tritikale. Je určen pro komplexní jarní odplevelení porostů, které nebyly na podzim vůbec ošetřeny. Kromě běžné chundelky metlice hubí Ataman® i oves hluchý, sveřepy, jílky a psárky.

Výhody přípravku Ataman® jsou:

1) Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů a chundelku metlici

2) Bez omezení pro následné plodiny

3) Bez omezení v ochranných pásmech vod (viz etiketa)

4) Široký termín aplikace - BBCH plodiny 12 - 32

Přípravek kombinuje dvě účinné látky pyroxsulam a florasulam. Registrovaná dávka je v rozpětí 130 – 275 g/ha. Nižší dávka přípravku 130 g/ha velmi dobře hubí nejen dvouděložné plevele, ale zároveň také chundelku metlici a vykazuje vysokou vedlejší účinnost na oves hluchý. Ve vyšší registrované dávce 275 g/ha Ataman® účinkuje na další trávovité plevele (sveřepy, oves hluchý, psárka polní, jílky) a významně potlačuje i pýr plazivý. Při této vyšší dávce je však aplikace registrována pouze do BBCH 30 plodiny! Při správném načasování je možno s přípravkem Ataman® jedním zásahem vyhubit celé spektrum plevelů. Správné načasování znamená počkat, až budou plevele vzešlé. Ataman® je jeden z nejbezpečnějších herbicidů pro následné plodiny.

Doporučená aplikační dávka je 150 g/ha Ataman®

Top