Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Medax® Max – nejflexibilinější regulátor růstu pro vaše obilniny bez omezení

Každý, kdo používá morforegulátory, si určitě položí otázku, co vlastně od morforegulátoru očekává. Mezi nejčastější kritéria určitě patří:

 aby porost nepolehl

 abych jej mohl nasadit pokud možno flexibilně v raných i pozdějších vývojových fázích

 abych jej mohl aplikovat i v případě horších povětrnostních podmínek (teplota)

 aby mi pomohl plně využít výnosový potenciál odrůdy lepším zakořeněním a příjmem živin

 aby měl širokou registraci a minimum omezení

Medax® Max je morforegulátor, který vychází vstříc základním požadavkům pěstitele obilnin.

Optimální poměr dvou účinných látek (trinexapac-ethyl + prohexiadione ve formě vápníku) v nové WG formulaci zaručuje pěstitelům hned několik výhod. V čem spočívá inovace proti stávajícím přípravkům na trhu?

bez aplikačních omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů

zvyšuje tloušťku stěny stébel

navyšuje výnos

má okamžitý a dlouhodobý účinek, díky nejširšími aplikačnímu oknu na trhu. Časná aplikace, kde působí hlavně prohexadione-calcium, má výrazný stimulační efekt na tvorbu kořenového systému - rostliny jsou odolnější ke stresu ze sucha. Aplikace ve vyšších růstových fázích má vliv především na zkrácení délky stébla a zesílení stěn stébel,

• Medax® Max zajišťuje aktivitu již při teplotách od 5 °C. až do 25 °C. Široké rozmezí aplikačních teplot poskytuje maximální flexibilitu nezávisle na počasí.

nezávislost účinku na slunečním záření na rozdíl od jiných přípravků, kde nedostatečné sluneční záření po aplikaci snižuje jejich účinnost

široké aplikační okno a flexibilní dávkování

registrace do všech obilnin

• použití s tank-mix partnery

Medax® Max redukuje efektivně výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu, pokud se použije v souladu s aplikačním doporučením. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

Nejen délka stébla, ale i jeho tloušťka / síla je mimořádně důležitá k tomu, aby Vám porost nepolehl. Sílu stébla ukazuje následující fotografie.

Medax Max

Top