Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Jak vypočítat potřebnou dávku přípravku na základě ošetřované plochy? (LWA)

Snaha zlepšit správnost v dávkování je důležitým tématem v době, kdy se účinné látky spíše ruší, než přibývají. Snaha zlepšit dávkování se týká rostlin/dřevin, které se stříkají z boku a jejich vysoký vzrůst způsobí, že celková postřikovaná plocha je na 1 plošném ha často vyšší. Aby se dosáhlo jednotné koncentrace účinné látky pro nízké i vysoké koruny stromů, přistoupilo se k nejpreciznějšímu řešení - výpočtu postřikované listové plochy (LWA - leaves wall area). Je nutné znát vzdálenost mezi řádky a výšku koruny stromů.

Nový výpočet ošetřované plochy

Jak vypočítat správnou dávku?

LWA = ošetřená výška koruny × 2 × 10 000 / šířka meziřadí

Výsledkem je jakou plochu budete ošetřovat.

Konkrétní příklad:

2,5 × 2 × 10 000 / 4 = 12 500.

Budete ošetřovat ošetřovat 12 500 m2, což je 1,25 násobek hektaru (koeficient). Tímto koeficientem vynásobíte základní dávku. Při aplikaci nepřekračujte maximální dávku 1,2 l/ha proti strupovitosti a 0,72 l/ha proti padlí.

Další příklady koeficientů můžete najít v tabulce. Koeficientem vynásobíte základní dávku a získáte dávku, kterou budete v daném sadu aplikovat na 1 ha. Dávka, která je maximální a neměla by být překročena je pro použití proti strupovitosti 1,2 l/ha.

Dagonis

Dagonis

Dagonis

fungicid pro vysněnou sklizeň

Top