Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

Časnější zásevy řepky (od 5. do 15. srpna) se nejčastěji potýkají s bujným růstem. Mnohdy se takto sejí vzrůstné hybridy řepky mající rychlý nástup vegetace. Bezesporu je nutné tyto řepky brzdit v růstu, neboť intenzivně prodlužující se vegetativní vrchol by za podmínek silnější zimy s výskytem holomrazů mohl vymrznout. Cestou k úspěchu přípravy řepky na přezimování je zvolení technologie podporující růst podzemní hmoty při současném potlačení aktivního růstu a prodlužování nadzemní části rostlin. K tomuto účelu byl ve společnosti BASF vyvinut modernější přípravek CARYX®. nahrazující do té doby velmi oblíbený fungicid Caramba®.

V současnosti je tento vylepšený a optimalizovaný produkt praxí nejvíce používaným řešením pro přerušení dloužení řepky a ochrany proti houbovým chorobám. Je tomu tak proto, že CARYX® obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metkonazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporuje vznik pupenů výnosotvorných větví, zesiluje kořenový krček a napomáhá zvyšování objemu kořenové hmoty. Díky těmto vlastnostem je jím ošetřená řepka předurčena k výbornému přezimování a dobrému větvení v jarních měsících. Vlivem zesíleného kořenového systému jsou rovněž rostliny řepky odolnější vůči stresovým faktorům, jako je déleprobíhající sucho (např. jaro 2015). Tento přípravek lze jako jediný na trhu použít již od 5 °C. Díky jeho rychlé penetraci do rostliny a rozvedení do pletiv rostlin případný déšť 30 minut po aplikaci nesnižuje účinnost. V našich podmínkách je tato aplikace vyzkoušeným a velmi efektivním výnosotvorným opatřením. Projevuje se intenzivnější asimilací rostlin a ukládáním zásobních látek (asimilátů) do kořenů. To je spolu s ovlivněním výšky vzrostného vrcholu základním předpokladem omezení vymrzání porostů.

V přiložené tabulce z časopisu LfL Pflanzenschutz je patrné, že CARYX® nabízí dokonalé řešení jak pro regulaci, tak pro ochranu proti nejdůležitějšímu patogenu podzimu (fomové hnilobě).

Dávku přípravku volíme podle stavu porostů, podle odrůdy a růstové fáze mezi 0,7 l až 1,0 l/ha. Ideálním termínem pro ošetření je mezi 3. a 4. listem. Razantní aplikaci v kombinaci s přípravky na bázi CCC letos budeme moci použít jen omezeně, protože dané přípravky již většinou nemají registraci pro použití v ozimé řepce.

Současně je možno kombinovat CARYX® s borem (75–150 g/ha) či hořkou solí v množství 10 kg/ha při nedostatku síry a hořčíku.

Přípravek je vhodné mísit v TM kombinaci s graminicidem STRATOS® ULTRA proti vlnám výdrolu obilnin a dále v TM kombinaci s insekticidem VAZTAK® ACTIVE proti dřepčíkům, pilatce, osenici a květilce.

Caryx®

Top