Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Možnosti řešení plevelů v řepce

Stále více pěstitelů se zaměřuje na dosažení řidšího porostu tvořeného jednotlivými silnými rostlinami, ať už v systémech přesného setí nebo díky sníženým výsevkům. Takto seté rostliny mají dostatek prostoru na rozvinutí a vytvoření silného kořenového systému s dostatkem zásobních látek na zimu. Nutným předpokladem pro to ovšem je, že tyto volné plochy mezi rostlinami nezaberou plevelné rostliny dříve než ty kulturní. Řepka je v raných růstových fázích konkurenčně velmi slabá, a proto je nutné ji podpořit promyšleným nasazením herbicidů. Jak to udělat efektivně, vám chci nastínit v následujících řádcích.

Aplikovat pre – nebo časně postemergentně?

Rozhodnutí, zda provést postřik proti plevelům preemergentně anebo postemergentně, závisí především na vláhových podmínkách, množství posklizňových zbytků v půdě a spektru plevelů na daných pozemcích. Roli hraje také organizace práce na farmě (nemám lidi, udělám to potom) a jiné okolnosti. Pokud je na pozemku předpoklad vyššího výskytu brukvovitých plevelů, je lépe použít systém PREE. Pokud je problém s kakosty, zvládnou ho všechny naše přípravky stejně dobře. Pokud raději reagujete na plevele, které vidíte, lze počkat a využít kombinaci s partnerem a úspěšně odplevelit i tyto plochy.

Butisan® Duo Pack preemergentní aplikace

Aplikace před vzejitím (2–4 dny po zasetí) je levná a účinná. Nutno zabezpečit podmínky pro vytvoření „filmu“ na povrchu půdy, tzn. vlhkost, půda bez hrud a posklizňových zbytků. Balení 15 l Butisanu Duo + 1 l Clomate obsahuje 3 účinné látky – metazachlor a dimethenamid-P + klomazon (clomazone). Právě díky klomazonu je nutno použít před vzejitím. Obsažené komponenty se výborně doplňují při spojeném úsilí – v boji proti jedno- a dvouděložným plevelům, které se množí semeny. Účinné látky pronikají do plevelných rostlin především kořeny a hypokotylem a dobře se rozptýlí v půdě. Tím je zaručen rychlý nástup účinnosti a jistá účinnost v půdě i při různých klimatických podmínkách. Kombinace 3 účinných látek zajišťuje účinek na bezkonkurenčně nejširší spektrum plevelů včetně svízele, heřmánkovitých, úhorníků, kokošek a dalších brukvovitých, kakostů i jiných druhů. Butisan® Duo Pack skvěle účinkuje i na jednoděložné, z nichž jmenuji jinak problémovou psárku, chundelku metlici a lipnici roční.

Látka klomazon obsažená v balení Butisan® Duo Pack je formulována do mikrokapsulí, čímž je dosaženo postupného a rovnoměrného uvolňování účinné látky. Díky tomu je postřik skvěle snášen plodinou a zároveň je prodloužena doba účinnosti.

Doporučení k aplikaci:

2,25 l/ha Butisan® Duo + 0,15 l/ha Clomate preemergentně

Z balení krabice 15 l Butisan® Duo + 1 l Clomate ošetříte cca 6,66 ha.

Přidaný dimethenamid-P se v Butisan® Duo Packu postará i o nejrůznější druhy kakostů. Optimální účinnost má i proti heřmánkovitým druhům a kokošce pastuší tobolce. Butisan® Duo Pack tak účinkuje proti všem důležitým plevelům v řepce.

Nimbus® Gold – novinka, doporučuji vyzkoušet

Důkaz, že vývoj stále pracuje pro vás. Nimbus® Gold je hotová směs Butisanu Duo s Clomatem. V jednom kanystru jsou obsaženy všechny tři účinné látky, můžete jen „nalít a jet“. Jednoduché, účinné. Není nutno přemýšlet nad tankmixy. Jeden litr přípravku obsahuje 200 g metazachloru, 200 g dimethenamidu-P a 40 g klomazonu. Metazachlor je formulován jako suspenzní koncentrát (SC), dimethenamid-P a klomazone jsou stabilizovány v kapsulích (CS) pro snížení těkavosti. Doporučená dávka je 2-2,25 l/ha.

Butisan® Complete – skvělý standard

Proti širokému spektru plevelů včetně svízele, bolehlavu, psárce, kokošce, úhorníkům, kakostům doporučujeme 2,25 l/ha Butisanu Complete (preemergentně až cca do 10 dní po setí). Je to snadné, řepka jde do zimy s vyřízenou konkurencí.

Na řepkou osetých polích si Butisan® Complete v loňském podzimu velmi dobře poradil s běžnými plevely, jako jsou ježatky, laskavce, psárky, béry, lipnice, pěťoury, mléče, pryskyřníky, heřmánky a rmeny, penízky, hluchavky a svízel. Určitou malou skvrnou na vysoké spokojenosti byl výskyt merlíků v oblastech, kde vůbec nepršelo či aplikace proběhla vzhledem k vývojovým fázím plevelů později. Merlíky zmrzly při prvních mrazech. Zkušenosti ukazují, že na polích s velmi vysokým výskytem penízků, kakostů či kokošek musí být provedena aplikace plné (registrované) dávky Butisanu Complete, tzn. 2,5 l/ha. V těchto případech platí přiklonit se k jistější a lacinější preemergentní aplikaci. Tím si zajistíte vynikající a spolehlivou účinnost.

Použití přípravku Butisan® Complete je jednoduché i z pohledu organizace prací na farmě. Postřikovač může jet až po zasetí celé plochy řepky ozimé, a to bez obav, že postřik retarduje kulturní porost, případně že některé plevele odrostou.

Cleravis® – do speciálních hybridů

Je již čtvrtým rokem přípravkem do řepky pro základní ošetření. Pokud jste zaseli speciální vyšlechtěné odrůdy pro technologii Clearfield®, je optimální aplikovat Cleravis® v dávce 2 l/ha. Limitujícím plevelem pro použití jsou heřmánky. Podrobně je použití popsáno na jiném místě tohoto časopisu.

Stratos® Ultra + Dash® HC – není jen obyčejný graminicid

Graminicid Stratos® Ultra balený společně se smáčedlem Dash® HC, aplikovaný obvykle ve stádiu do třech listů obilniny v dávce 1 l/ha Stratos® Ultra + 1 l/ha Dash® HC, obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů acetyl CoA karboxylázy, tak, jako jiné graminicidy v řepce používané, ale jako jediný patří do skupiny tzv. DIM herbicidů, tj. spolehlivěji účinkuje i na rezistentní typy plevelných trav (psárky).

Top