Odvolání - prohlášení o užívání webových stránek BASF

Prohlášení o užívání webových stránek

1. Tuto webovou stránku provozuje společnost BASF; veškerá práva k ní vlastní a má je vyhrazena.

2. Zpřístupněná stránka a software zpřístupněný na této stránce jsou poskytovány uživateli "v nynějším stavu" bez jakýchkoli záruk nebo zastoupení (výslovných nebo mlčky předpokládaných) nebo jakéhokoli ručení v nejplnějším rozsahu přípustném podle platných zákonů. Kromě případu záměrného pochybení, společnost BASF není odpovědná za žádné škody, které byly způsobeny touto stránkou nebo ve spojení s používáním této stránky. Společnost BASF v žádném případě neodpovídá a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, následné a zvláštní škody, které byly způsobeny touto stránkou nebo ve spojení s používáním této stránky.

3. Všechny informace o výrobcích nebo jiné informace uveřejněné prostřednictvím této webové stránky jsou poskytovány společnost BASF s nejlepším vědomím. Žádné z těchto informací, připouští-li to zákon, nezakládají ani záruku, ani zastoupení, ani ručení ze strany společnosti BASF a ani nezbavují uživatele povinnosti provést vlastní výzkumy a zkoušky.

4. Pokud není písemně výslovně stanoveno jinak, webovou stránkou, jejím obsahem, materiály a informacemi se nemění Všeobecné prodejní podmínky společnosti BASF.

5. Společnost BASF je oprávněna bez oznámení kdykoli upravovat a/nebo ukončit provoz celé této stránky nebo její části podle svého vlastního uvážení a nepřejímá žádnou odpovědnost za aktualizaci stránky.

6. Odkazy na stránky třetích stran ("hyperlinky") nepředstavují podporu stránek těchto třetích stran a jejich obsahu ze strany společnosti BASF a společnost BASF nenese odpovědnost za přístupnost těchto webových stránek anebo jejich obsahů. Hyperlinková propojení na tyto stránky se provádí na vlastní riziko uživatele.

7. Jakékoli právní nároky nebo žaloby související se stránkou nebo jejím používáním se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Německa s vyloučením jejich rozporů se zákonnými principy.

Top