Informace o ochraně údajů u společnosti BASF na sociálních médiích

Informace o ochraně údajů u společnosti BASF na sociálních médiích

Téma ochrany údajů je pro společnost BASF (dále jen „my“) nejvyšší prioritou. To přirozeně zahrnuje i zajištění vysoké úrovně transparentnosti. Abychom tuto transparentnost zajistili, následující dokument poskytuje informace o tom, jak společnost BASF zpracovává osobní údaje návštěvníků našich kanálů sociálních médií („návštěvníci“ nebo „Vy“). Osobní údaje samozřejmě zpracováváme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Kdo odpovídá za zpracování údajů a kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Za zpracování údajů odpovídá společnost skupiny BASF, která daný kanál sociálních médií provozuje. Kontaktní údaje jednotlivých společností skupiny BASF jsou dostupné v informační sekci nebo prostřednictvím odkazu na kanály sociálních sítí.

Naše pověřence pro ochranu osobních údaje lze kontaktovat na:

Alexandra Haug

E-Mail: data-protection.eu@basf.com

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud navštívíte společnost BASF na sociálních médiích. Prostřednictvím různých kanálů sociálních médií bychom Vám rádi poskytli širokou škálu multimediálních služeb a vyměnili si s Vámi nápady na témata, která jsou pro Vás důležitá. Vedle příslušného poskytovatele sociální sítě rovněž shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uživatelů na svých kanálech sociálních médií. Prostřednictvím tohoto oznámení bychom Vás rádi informovali, jaké údaje od Vás shromažďujeme v souvislosti s našimi kanály sociálních médií, jak je využíváme a jak můžete proti používání údajů vznést námitku. Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů najdete u jednotlivých kanálů sociálních médií uvedených níže.

Zpracování údajů slouží k následujícím účelům:

• komunikace s návštěvníky sociálních médií společnosti BASF;

• plnění požadavků návštěvníků sociálních médií společnosti BASF;

• získávání statických údajů o dosahu sociálních médií společnosti BASF;

• realizace zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýzy trhu, tombol, soutěží nebo podobných akcí a událostí;

• řešení sporů a soudních sporů, založení, vykonávání nebo obhajování právních nároků nebo soudních sporů, vymáhání plnění stávajících smluv

K dosažení těchto účelů je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné.

Není-li výslovně uvedeno jinak, právním základem zpracování je čl. 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Mezi naše oprávněné zájmy patří schopnost reagovat na Vaše zprávy a analyzovat dosah a využívání kanálů sociálních médií společnosti BASF pro vytvoření vhodného návrhu a průběžnou optimalizaci. Pokud si na základě Vaše dotazu přejete uzavřít smluvní vztah se společností BASF, právní základ pro takovéto zpracování je v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

Pokud zamýšlíme zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné než výše uvedené účely, budeme Vás o tomto zpracování předem informovat.

1. BASF na Facebooku

Fanouškovské stránky společnosti BASF na Facebooku („fanouškovská stránka“) jsou provozovány společností Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko („Facebook“). Navštívíte-li naše fanouškovské stránky, Facebook zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Vaše uživatelské jméno na Facebooku a také komentáře zveřejněné na našich fanouškovských stránkách a zprávy, které nám prostřednictvím fanouškovských stránek zasíláte

• Vaši aktivitu na našich fanouškovských stránkách prostřednictvím služby Facebook Insights, např. návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, zobrazení a průměrná délka zobrazení videí, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky

• další informace, které jsou nezbytné pro splnění požadavků našich návštěvníků nebo jednoznačnou identifikaci našich návštěvníků v našich systémech

Společná správa údajů se společností Facebook

Využíváme statistické údaje (návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, zobrazení a průměrná délka zobrazení videí, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky) týkající se používání fanouškovských stránek, které Facebook zpřístupňuje v anonymizované podobě prostřednictvím služby Facebook „Insights“. Společnost BASF nemá k dispozici koncové informace o jednotlivých uživatelích, ani nemá přístup k jejich profilům.

Více informací o nástroji Facebook Insights naleznete zde.

Na základě toho jsou společnosti BASF a Facebook považovány za „společné správce“ ve smyslu nařízení GDPR, a proto společně uzavřely tzv. dohodu o společné správě údajů, aby splnily požadavky nařízení GDPR. Tato dohoda o společné správě údajů je k dispozici zde . Zde najdete všechny informace, které jsou pro Vás jako subjekt údajů důležité, zvláště co se týče výkonu Vašich práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

Kromě zpracování osobních údajů uvedeného v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nemá společnost BASF žádný vliv na zpracování osobních údajů v souvislosti s Vaším používáním fanouškovských stránek.

2. BASF na Instagramu

Stránky společnosti BASF na Instagramu provozuje společnost Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko, která je provozovatelem služeb sociální sítě Instagram. Když navštívíte stránky společnosti BASF na Instagramu, Instagram zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde .

Využíváme statistické údaje (návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky) týkající se používání stránek společnosti BASF na Instagramu, které Instagram zpřístupňuje v anonymizované podobě prostřednictvím služby Instagram „Insights“. Společnost BASF nemá k dispozici koncové informace o jednotlivých uživatelích, ani nemá přístup k jejich profilům.

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Vaše uživatelské jméno na Instagramu a také komentáře zveřejněné na stránkách společnosti BASF na Instagramu a zprávy, které nám prostřednictvím stránek společnosti BASF na Instagramu zasíláte

• Vaši aktivitu na stránkách společnosti BASF na Instagramu prostřednictvím služby Instagram Insights, např. návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky

• další informace, které jsou nezbytné pro splnění požadavků našich návštěvníků nebo jednoznačnou identifikaci našich návštěvníků v našich systémech

3. BASF na Twitteru

Navštívíte-li stránky společnosti BASF na Twitteru, společnost Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA jako provozovatel sítě Twitter shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedené v jejich Zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde .

Využíváme statistické údaje (návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky) týkající se používání stránek společnosti BASF na Twitteru, které Twitter zpřístupňuje v anonymizované podobě prostřednictvím služby „Analytics“. Společnost BASF nemá k dispozici koncové informace o jednotlivých uživatelích, ani nemá přístup k jejich profilům.

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Vaše uživatelské jméno na Twitteru a také komentáře zveřejněné na stránkách společnosti BASF na Twitteru a zprávy, které nám prostřednictvím stránek společnosti BASF na Twitteru zasíláte

• Vaši aktivitu na stránkách společnosti BASF na Twitteru prostřednictvím služby Twitter Analytics, např. návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky

• další informace, které jsou nezbytné pro splnění požadavků našich návštěvníků nebo jednoznačnou identifikaci našich návštěvníků v našich systémech

Pokud nám zašlete soukromou zprávu, neukládáme ani nezpracováváme žádné z Vašich osobních údajů kromě Vašeho uživatelského jména na Twitteru.

4. BASF na LinkedIn

Stránky společnosti BASF na síti LinkedIn jsou provozovány společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Když navštívíte stránky společnosti BASF na síti LinkedIn, LinkedIn zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde .

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Vaše uživatelské jméno na síti LinkedIn a také komentáře zveřejněné na stránkách společnosti BASF na síti LinkedIn a zprávy, které nám prostřednictvím stránek společnosti BASF na síti LinkedIn zasíláte

• další informace, které jsou nezbytné pro splnění požadavků našich návštěvníků nebo jednoznačnou identifikaci našich návštěvníků v našich systémech

Společná správa údajů se společností LinkedIn

Využíváme statistické údaje (návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o pracovních vztazích mezi našimi návštěvníky) týkající se používání stránky naší společnosti na síti LinkedIn, které LinkedIn zpřístupňuje v anonymizované podobě prostřednictvím služby „Analytics“. Společnost BASF nemá k dispozici koncové informace o jednotlivých uživatelích, ani nemá přístup k jejich profilům.

Na základě toho jsou společnosti BASF a LinkedIn považovány za „společné správce“ ve smyslu nařízení GDPR, a proto společně uzavřely tzv. dohodu o společné správě údajů, aby splnily požadavky nařízení GDPR. Tato dohoda o společné správě údajů je k dispozici zde . Zde najdete všechny informace, které jsou pro Vás jako subjekt údajů důležité, zvláště co se týče výkonu Vašich práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

Kromě zpracování osobních údajů uvedeného v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nemá společnost BASF žádný vliv na zpracování osobních údajů v souvislosti s Vaším používáním stránek naší společnosti na síti LinkedIn.

5. BASF na Xing

Stránky společnosti BASF na síti XING provozuje společnost XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo („XING“). Když navštívíte stránky společnosti BASF na síti XING, XING zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde .

Využíváme statistické údaje (návštěvnost našich stránek a statistiky o pracovních vztazích mezi našimi návštěvníky) týkající se používání stránky naší společnosti na síti XING, které XING zpřístupňuje v anonymizované podobě prostřednictvím jejich statistické služby. Společnost BASF nemá k dispozici koncové informace o jednotlivých uživatelích, ani nemá přístup k jejich profilům.

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Vaše uživatelské jméno na síti XING a také komentáře zveřejněné na stránkách společnosti BASF na síti XING a zprávy, které nám prostřednictvím stránek společnosti BASF na síti XING zasíláte

• Vaši aktivitu na stránkách společnosti BASF na síti XING prostřednictvím statistické služby sítě XING, např. návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, zobrazení a průměrná délka zobrazení videí, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky

• další informace, které jsou nezbytné pro splnění požadavků našich návštěvníků nebo jednoznačnou identifikaci našich návštěvníků v našich systémech

6. BASF na YouTube

Navštívíte-li stránky společnosti BASF na YouTube, společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako provozovatel YouTube shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedené v jejich Zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde .

Využíváme statistické údaje (návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, průměrná délka zobrazení videí, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky) týkající se používání YouTube kanálu společnosti BASF, které YouTube zpřístupňuje v anonymizované podobě prostřednictvím služby „Analytics“. Společnost BASF nemá k dispozici koncové informace o jednotlivých uživatelích, ani nemá přístup k jejich profilům.

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Vaše uživatelské jméno na YouTube a také komentáře zveřejněné na YouTube kanálu společnosti BASF

• Vaši aktivitu na YouTube kanálu společnosti BASF prostřednictvím služby YouTube Analytics, např. návštěvnost našich stránek, rozsah příspěvků, průměrná délka zobrazení videí, informace o tom, ze kterých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o genderových vztazích mezi našimi návštěvníky

• další informace, které jsou nezbytné pro splnění požadavků našich návštěvníků nebo jednoznačnou identifikaci našich návštěvníků v našich systémech

Pokud nám zašlete soukromou zprávu, neukládáme ani nezpracováváme žádné z Vašich osobních údajů kromě Vašeho uživatelského jména na YouTube.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

V rámci naší společnosti mají k daným údajům přístup pouze osoby a orgány, které tyto osobní údaje potřebují k plnění výše uvedených účelů.

Pro správu našich kanálů sociálních médií využíváme nástroj Facelift Cloud (Facelift BBT, Gerhofstraße 19, 20354 Hamburg, Německo, https://www.facelift-bbt.com/en). Vaše komentáře a zprávy na našich kanálech sociálních médií budou odeslány do tohoto systému, kde budou zpracovány našimi zaměstnanci.

Upozorňujeme, že při zpracování údajů prostřednictvím našich kanálů sociálních médií mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány mimo území Evropské unie. To může přinášet rizika pro uživatele, jejichž práva mohou být následně obtížněji vymáhána. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů daných kanálů sociálních médií. Co se týče poskytovatelů v USA, kteří jsou certifikováni na základě štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield), rádi bychom zdůraznili, že tito poskytovatelé se zavázali dodržovat standardy EU v oblasti ochrany údajů.

Osobní údaje můžeme předávat orgánům dohledu, soudům nebo advokátním kancelářím, pokud je to nezbytné k zajištění souladu s příslušnými zákony nebo k výkonu, uplatnění nebo obhajobě zákonných práv, umožňuje-li to zákon.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Není-li výslovně uvedeno jinak (např. v konkrétním formuláři souhlasu), Vaše osobní údaje smažeme, jakmile nejsou potřebné pro výše uvedené účely, pokud by však jejich smazáním nebo blokováním nedošlo k porušení našich zákonných povinností poskytovat a uchovávat záznamy (např. lhůty pro uchovávání stanovené obchodními nebo daňovými zákony). Vaše zprávy odeslané prostřednictvím našich kanálů sociálních médií jsou smazány minimálně 3 měsíce po skončení konverzace, pokud byl Váš dotaz zodpovězen, a neexistuje žádný důvod, na základě kterého bychom byli oprávněni nebo povinni dané zprávy uchovávat.

Jaká práva na ochranu údajů můžete uplatnit?

Naši návštěvníci mohou požadovat informace týkající se osobních údajů poskytnutých společnostmi skupiny BASF, které v souvislosti s těmito návštěvníky uchováváme a zpracováváme. Za určitých okolností mohou návštěvníci dále požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se jejich osoby. Dále mohou uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů a také právo na získání jimi poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, obvyklém a strojové čitelném formátu.

Právo vznést námitku

Pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu, naši návštěvníci mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jejich osoby. Pokud zpracováváme osobní údaje svých návštěvníků, abychom ochránili naše oprávněné zájmy, naši návštěvníci mohou kdykoli vznést námitku proti takovémuto zpracování z důvodů vyplývajících z jejich konkrétní situace. V případě námitky přestaneme osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávat, pokud však nemůžeme předložit přesvědčivé důvody, které by převládaly nad zájmy, právy a svobodami našich návštěvníků, nebo dokázat, že dané zpracování slouží k založení, vykonávání nebo obhajování právních nároků nebo soudních sporů.

Za zpracování osobních údajů prostřednictvím služby „Insights“ společnosti Facebook přebírá primární odpovědnost společnost Facebook. To se týká zpracování údajů ze služby Insights a realizace práv subjektů údajů. Pro informace týkající se všech povinností vyplývajících z nařízení GDPR v souvislosti se zpracováním údajů ze služby Insights se proto obraťte přímo na společnost Facebook. Ačkoli svá práva můžete uplatnit i vůči nám, Vaše dotazy na toto téma předáme společnosti Facebook.

Za zpracování osobních údajů prostřednictvím služby „Page Insights“ společnosti LinkedIn přebírá primární odpovědnost společnost LinkedIn. To se týká zpracování údajů ze služby Page Insights a realizace práv subjektů údajů. Pro informace týkající se všech povinností vyplývajících z nařízení GDPR v souvislosti se zpracováním údajů ze služby „Page Insights“ se proto obraťte přímo na společnost LinkedIn. Ačkoli svá práva můžete uplatnit i vůči nám, Vaše dotazy na toto téma předáme společnosti LinkedIn.

Kde lze podávat stížnosti?

Bez ohledu na jakékoli další opravné prostředky podle správního práva nebo soudní opravné prostředky jsou naši návštěvníci oprávnění podat stížnost u orgánu dozoru, zejména v členském státě, ve kterém jsou rezidenty nebo ve kterém k údajnému porušení došlo, pokud se naši návštěvníci domnívají, že zpracování osobních údajů týkajících se jejich osoby porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU.

Orgán dozoru, u kterého je stížnost podána, je povinen informovat odvolatele o dané situaci a výsledcích stížnosti, včetně možnosti uplatnění opravného prostředku v souladu s čl. 78 s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

Germany

Top