Otázky k pěstování luskovin

Otázky v týdnu od 11.5.:

  • Potřebuji opravný herbicidní zásah po selhání preemergentního ošetření v sóji, co mi doporučíte?

V sóji se v posledních sušších letech vyplatila dělená aplikace přípravku Pulsar 40. Záleží vždy na velikosti merlíků, které by měly být max.do 4 pravých listů. První postřik v dávce 0,65 l/ha doplníme následně v případě potřeby dávkou 0,6 l/ha, maximální rozestup postřiku cca 10 dnů. Doporučuji herbicid aplikovat sólo, bez dalších přípravků, bez výživy.

Otázky v týdnu od 13.4.:

  • Můžu přípravek Corum aplikovat v TM společně s hnojivem SAM v nízké koncentraci do porostu hrachu?

Vzhledem k tomu, že Corum obsahuje kontaktní účinnou látku a aplikuje se společně se smáčedlem Dash HC, nedoporučuji přidávat žádná dusíkatá hnojiva z důvodu snížení selektivity dané kombinace vůči hrachu. Obecně jsou v letošním ročníku porosty stresovány chladem v posledních týdnech a taktéž suchem a proto je potřeba při použití herbicidu použít co nejšetrnější kombinaci.

  • Poraďte mi herbicidní strategii do sóji v tomto ročníku.

Letošní ročník je hodně podobný (alespoň co se týká množství srážek v jarním období) roku minulému. V loňském roce v naší oblasti velmi dobře fungoval model: 1) preemergentní aplikace Stomp Aqua v dávce 1,8 l/ha – odstranění konkurence ježatky a hlavně problematických merlíků + další plevele; 2) následná oprava přípravkem Pulsar 40 v dávce 0,8 – 1,2 l/ha dle potřeby – vyřeší ostatní plevele včetně problematických pcháčů, lilků, durmanů apod.

  • Rád bych aplikoval Escort do hrachu. Nepoškodím ho při výskytu nočních mrazíků a přetrvávajícímu suchu?

V případě výskytu silnějších mrazíků a nižší vývojové fázi hrachu je třeba vyčkat na teplejší období. V případě, že hrách již dosahuje výšky přes 5 cm a počasí stále neumožňuje bezpečnou aplikaci (hrozí riziko fytotoxicity), je lépe Escort Nový vyměnit za Corum (+ Dash HC), které se použijí později – při výskytu plevelných rostlin.

  • Mám hrách ve velikosti 5 cm, ale plevele tam téměř nejsou, mám už aplikovat Escort?

Pokud nebudou v nejbližších dnech hlášeny mrazíky, je potřeba aplikaci udělat. Čím větší hrách bude, tím větší může být fytotoxicita. Escort Nový má velmi dobrý půdní účinek, plevele nemusí být vzešlé.

  • Lze stříkat Escort na hrách, který má více jak 5 cm?

Ano, ale může se zvýšit neselektivita vůči hrachu. Ideální doba je 2 – 3 cm hrachu, listy u sebe.

  • Od jaké fáze sóji lze stříkat Pulsar nebo Corum?

Sója by měla mít první trojlístek.

Top