Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Krysy

Hlodavci jsou celosvětově rozšířenými škůdci, schopnými působit konstrukční škody, šířit choroby ohržující život a soutěžit s člověkem při získávání potravy.

V Evropě je nejběžněji se vyskytujícím typem potkan (Rattus norvegicus), méně často se objevuje krysa černá, nebo krysa drsná (Rattus rattus) je typičtější výskytem v oblasti přístavů.

Krysovití žijí v těsném sousedství člověka, pronikají do lidských domovů a živí se našimi potravinami. Přenášejí choroby, které moho být pro člověka dokonce smrtelné - kupříkladu Weilovu nemoc a myší tyfus.

Také hostí organismy, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví - bakterie salmonely, viry a parazity, jako jsou háďátka a červi.

Škody na konstrukcích a budovách mohou být také nákladné. Po přehryzání kabelů může vzniknout oheň. Riskantní je i blízkost plynovodů a vodovodních potrubí, protože krysy mohou podhrabat základy a narušit vodoteče.

Krysy jsou fyzicka velmi zdatné - dokážou přežít dva dny ve vodě, uplavat vzdálenost míle a přitom se protáhnou otvorem menším než 25 mm.

Rattus rattus

Běžný názevlodní krysa, černá krysa, krysa domácí, hrubá krysa
Váha dospělce200 gramů
Délka (hlava + tělo)150 - 200 mm
Délka ocasu180 - 250 mm, obvykle delsí než hlava s trupem
Barva srstijemnější a hladší než u potkana, obvykle černá či šedá
Uši a sluchtenké, průsvitné a holé, excelentní sluch
Oči a zrakvelké a nápadné, zrak slabý, barvoslepost
Čenich, čich a chuťšpičatý, skvělý čich i chuť
Trusosamocený, tvar vřetenovitý či banánovitý, délka12 mm
Vzhled a zvykynenoruje, hnízda staví ve zdech, podkrovích, v révoví a ve stromech, zkušený a zdatný lezec, jen zřídkakdy k nalezení ve stokách, dosti nevypočitatelné a neočekávané chování ve srovnání s potkanem, pásmo 30 metrů
Potravní návykyvšežravec, ovoce, ořechy, zrní a zelenina, konzumace 25-30 gramů denně, vodu pije, či ji přijímá ze šťavnatého ovoce
Délka života9-12 měsíců
Pohlavní dospělostpo 2-3 měsících
Počet potomků6-10
Počet vrhůroční maximum 6

Rattus norvegicus

Běžný názevnorská krysa, potkan, hnědá krysa, přístavní potkan, kanálová krysa
Váha dospělce300 gramů
Délka (hlava + tělo)200 - 250 mm
Délka ocasu150 - 200 mm, kratší než hlava a trup
Barva srstihrubá a rozcuchaná, hnědá a černá na hlavě a na hřbetě, šedava na břiše
Uši a sluchtlusté a neprůsvitné, krátké a osrstěné, excelentní sluch
Oči a zrakmalé, chabý zrak, barvoslepost
Čenich, čich a chuťtupý, vynikající čich a chuť
Trusv hromádkách, občas osamocený, oválná tobolka, délka 20 mm
Vzhled a zvykynoruje, žije v místnostech, přírodě i v kanalizaci, hnízdí v norách, poměrně dobrý avšak ne mrštný lezec, velmi dobrý plavec, konzervativní a vypočitatelný ve svém chování, cizím objektům umístěným do cesty, například návnadám, se po několik dnů vyhýbá, neustále si potřebuje hlodáním obrušovat řezáky, tvor dbající na návyky a známe cestičky
Potravní návykyvšežravec, oproti kryse jí radši více masa, konzumacew 30 gramů denně, vodu pije či přijímá z potravy, dělá si zásoby pro další konzumaci, nejraději se krmí v noci, oblast hledání potravy 50 m
Délka života9-18 měsíců
Pohlavní dospělostpo 2-3 měsících
Počet potomků8-10
Počet vrhůroční maximum 7

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top