Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Myši

Myši jsou velmi nebezpečné z hlediska budov, neboť žijí v místnostech, přehryzáváním kabelů mohou způsobit vznik ohně, působí destrukce izolací a zvířecích příbytků a mají na svědomí ztráty tepla a nákladné opravy.

Myši přenášejí nemoci, jako například salomonelu nebo některé typy leptospirózy, ale nikoliv Weilovu nemoc. Často močí kontaminují potraviny a krmiva. Problémy působí také v chovech prasat a drůbeže, nejvíce pak v sýpkách, skladištích, obchodech, nemocnicích a obydlích.

Díky své malé váze jsou lehce a nepozoroveně přenosné v krabicích s vajíčky, v bednách s potravinami, v prádelních koších atd. Do nových míst se dokážou protáhnout škvírami 6 mm drobnými, staví si těžko objevitelná hnízda a v nových populacích kolonizují území s pustošivým efektem. Protože pohlavní dospělosti dosahují již po 42 dnech po narození, populace narůstá dvakrát rychleji než u krys.

Obtížnost prevence výskytu, spojená s rozrůstáním a šířením populace má ten následek, že v jedné velké budově se může vyskytovat hned několik kolonií, které musí být likvidovány jako samostatná zamoření a je třeba se s nimi vypořádat systematicky.

Mus domesticus

Běžný názevmyš domácí
Váha dospělce15 gramů
Délka (hlava + tělo)60 - 90 mm
Délka ocasu80 - 100 mm, obvykle delší než hlava a trup
Barva srstihnědo šedá, objevují se světlejší odstíny
Uši a sluchdlouhé a ochlupené, excelentní sluch
Oči a zrakmalé, chabý zrak, barvoslepost
Čenich, čich a chuťšpičatý, výborný čich i chuť
Trusosamocený, tyčinkovitý, dlouhý 3-6 mm
Vzhled a zvykyobčas noruje, žije venku i v místnostech, ale jen zřídkakdy v kanálech, hnízda v generacích, bez uskladněných zásob, občas nory, nevypočitatelné chování, zvědavá vůči novým objektům, oblast výskytu 1,5 - 5 metrů
Potravní návykyuždibování, preferuje zrní, zkonzumuje 3 gramy denně, narozdíl od krys si vystačí s velmi malým množstvím vody, často jí postačí příjem vody jen z potravy
Délka životav rozpětí 9-12 měsíců
Pohlavní dospělostpo 7 týdnech
Počet potomků5-6
Počet vrhůroční maximum 8

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top