Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Štěnice

Současné studie dokazují, že nárůst výskytu těchto škůdců je vyšší až o 500% a výskyt štěnic je na vzestupu.

Tento jev je vysvětlován různými důvody - zvýšením mezinárodního cestovního ruchu, imigrací či snížením používání reziduálních přípravků na hubení švábů.

Je několik způsobů jimiž lze zamořit příbytek štěnicemi.

Lidé je mohou získat v hotelích či penzionech a přinést si je nazpět domů v zavazadlech nebo nechtěně získat v nábytku či použitém oblečení.

Rozsáhlost zamoření je variabilní a závisí na čase odvíjejícím se od prvního výskytu.

Pro ošetření se stává výzvou každá štěrbina a prasklina ve vzdálenosti 15 - 20 stop od zrdoje a možného útočiště.

Štěnice nejsou považovány za časté přenašeče chorob, ale jejich škodlivost se projevuje při dráždivé reakci objevující se následně po poštípání.

Cimex lectularis

Běžný názevštěnice domácí/ obecná/ postelní
Délkacca 6 mm ve fázi dospělce
Barva a popissvětle hnědé nenakrmená, hnědá, je-li nasáklá krví, oválná, ale plochá (není-li po krmení), bezkřídlá, s velkou hlavou a dlouhým úzkým sosákem
Vzhled a návykyparazit s noční aktivitou, všechna vývojová stádia se živí krví savců, přes den skrytá ve štěrbinách a škvírách postele, nábytku, podlažních soklů, objevuje se, když má hlad
Délka životaaž 200 dnů
Rychlost reprodukcenásledně oplodněné samičky snesou každý den 2-3 vajíčka (za život několik set vajíček)

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top