Řepa cukrová

Pěstování řepy má několik účelů, největší produkční oblastí je pěstování řepy pro výrobu cukru. Kromě toho se pěstuje menší plocha pro výrobu krmiv a bioplynu.

Cukrová řepa je základní surovinou pro výrobu cukru

Cukrová řepa byla pěstována jako krmivo již od antických dob. Její použití pro výrobu cukru však bylo objeveno relativně nedávno. Věděli jste že, za napoleonských válek došlo k obrovskému rozvoji cukrovarnictví, neboť francouzské námořnictvo zavedlo námořní blokádu Anglie a tím byl znemožněn dovoz třtinového cukru do Evropy z Karibiku? Na konci války bylo v Evropě již na tři sta cukrovarů. Ve Spojených státech amerických byl první cukrovar na řepu otevřen roku 1838.

V České republice se pěstuje cukrová řepa v řepařské oblasti. Je to plodina náročná na půdu, výživu, ochranu a dešťové srážky, proto se pěstuje vždy na nejlepších pozemcích. Vzhledem k dlouhému vegetačnímu období (190 -200 dnů) se jedná o náročnou zemědělskou plodinu, která vyžaduje intenzivní pozornost po celou dobu vegetace. Výnosy se v průměru pohybují mezi 50 až 60 tunami z hektaru, cukernatost se pohybuje okolo 17-20%, za ideálních podmínek ale může být i vyšší.

Top