Řepka

řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní...

Význam řepky je v evropském zemědělství téměř nenahraditelný a stále strmě stoupá

Vysoká poptávka po olejninách vyvolává vysokou koncentraci řepky olejky v krajích, okresech i jednotlivých podnicích. Kam až sahají možnosti řepky a našich pěstitelů si těžko umíme reálně představit, neboť jsme již dávno překonali agronomické zásady, které jsme se učili ve škole. Věda pokročila, praktické zkušenosti také a tak dnes bez velkých komplikací díky vysoké internzitě pěstování překonáváme problémy, které sebou přináší vysoká koncentrace řepky. K překonávání svým dílem přispívají také přípravky od společnosti BASF. Portfolio přípravků pro ochranu řepky ať již herbicidních, fungicidních nebo insekticidních se nalézá níže.

Top