Kukuřice

kukuřice na zrno i na siláž

Už desítky let je kukuřice zařazená do osevních postupů, její význam však v posledních letech narůstá se zvyšujícím se počtem bioplynových stanic a poptávkou po energetické kukuřici.

Avšak pěstování není jednoduché. Na začátku vegetace je třeba porosty kukuřice osvobodit od konkurenčních plevelů, které jí odebírají vodu, živiny, sílu, slunko atd. Přítomnost plevelů v porostu způsobuje významné ztráty úrody kukuřice pěstované na zrno, ale i na siláž a dokonce nepřímo ovlivňuje také zdraví a produktivitu zvířat. Semena některých druhů mohou být toxická. Z toho důvodu je boj proti plevelům rozhodující prp úspěch pěstování kukuřice. V dalším kroku to jsou stresové podmínky, např. silné sluneční záření, sucho, teplo nebo chlad. Tomu všemu musí kukuřice odolávat a bojovat během vegetace. Společnost BASF, fungicidní specialista v kukuřici, představila přípravek s výrazným AgCelence efektem Retengo® Plus, který pomáhá kukuřici odolávat stresovým faktorům a v neposlední řadě také odolávat chorobám, s nimiž se setkáváme stále častěji i v našich podmínkách. Spoločnost BASF nabízí pěstitelům kukuřice efektivní a bezpečná řešení, o kterých se dočtete níže.

Top