Luskoviny

hrách, sója, bob,...

Luskoviny sehrávají velmi důležitou úlohu v zemědělství jako zdroj bílkovin, významná předplodina v osevním postupu a v neposlední řadě taktéž důležitá energeticky bohatá potravina pro lidskou výživu.

Jsme si vědomi toho, že pěstování luskovin v naší republice není jednoduchá záležitost. Za poslední roky se nám podařila registrace nových produktů a rozhodli jsme se spojit tyto novinky s připomenutím těch přípravků, které znáte a které jsou stálicemi v agronomické praxi. Ne nadarmo se říká „opakování - matka moudrosti.” A navíc - v záplavě přípravků, které jsou na trhu (a stále přicházejí další), se domníváme, že tento souhrnný přehled přípravků na ochranu luskovin od naší firmy bude pro vás vítanou pomůckou při řešení jejich chemické ochrany.

Top