Obilniny

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves...

Dovedete si představit běžný den bez obilnin?

Už v dávných dobách patřily mezi základní potraviny pro člověka a byly základní složkou krmiva pro hospodářská zvířata. Čerstvý chléb, koláče a cereálie obsahují důležité bílkoviny, vitamíny a minerály. Obilniny se řadí mezi nejpěstovanější plodiny na světe. Ideální podmínky pro růst obilnin se nachází v mírném pásmu. Pěstování není vůbec jednoduché a vyžaduje celou řadu aktivit. Začíná to dobrou přípravou půdy, pokračuje řešením konkurence plevelů, které odebírají vodu, světlo a důležité živiny. Chybející či nesprávné použití herbicidů může v takovém případě vést ke ztrátě úrody řádově v desítkách procent. Během vegetace se setkáváme také se škůdci (např. přenašeči viróz) a také s houbovými chorobami. Společnost BASF je specialistou a má dlouholeté zkušenosti ve vývoji inovatovních látek a nalézání řešení pro ochranu rostlin před hlavními houbovými chorobami, které jsou noční můrou nejednoho hospodáře. Padlí, choroby pat stébel, listové a klasové choroby jsou běžnými obtížemi, proti nimž má BASF množství přípravků. Následující stránky vám nabízí řešení, která hledáte - od zvládání konkurence plevelů přes dosahování síly a vitality porostu díky použití růstových regulátorů až po ochranu před houbovými chorobami a dosahování vysokých výnosů.

Top