Slunečnice

Slunečnice roční je v našich podmínkách, jakožto teplomilná rostlina, vystavena intenzivnímu tlaku vzcházejících plevelů v období, kdy jim ještě nedokáže účinně konkurovat.

Obdobně ji v následujících fázích vývoje značně ohrožují houbové choroby.

Proto společnost BASF vyvinula vynikající přípravky napomáhající boji proti plevelům a houbovým chorobám.

Top