Ovoce

jádroviny, peckoviny, bobulové ovoce...

Ovoce je významným zdrojem vitamínů a živin. Ovocné druhy se dělí na jádroviny (jabloň, hrušeň), peckoviny (slivoň, třešeň, višeň, meruňka, broskvoň), skořápkoviny a drobné ovoce (rybíz, maliník, angrešt, borůvka, réva vinná, ostružník).

Díky registraci dlouho očekávaných produktů jsme se rozhodli spojit tyto novinky s připomenutím těch přípravků, které znáte a které jsou stálicemi v postřikových systémech v ochraně rostlin.

Navíc v záplavě přípravků, které jsou na trhu (a stále přicházejí další), se domníváme, že souhrnný přehled bude pro vás vítanou pomůckou. Samozřejmě, že úspěšná ochrana před chorobami a škůdci není jen otázkou výběru a použití přípravků. Uvědomujeme si, že je to celý souhrn znalostí a zkušeností každého z vás. Svou roli jistě hraje i odrůda, kondice a také počasí dané sezóny. Významnou součástí ochrany je celý systém pěstebních opatření, která vedou k harmonickému růstu a zvyšují odolnost vůči infekci. Kromě výběru lokality a podnože je třeba věnovat pozornost také výsadbě, sponu, tvaru koruny, ale i vyrovnané výživě a včasnosti sezónních ručních prací. Znalost vývojového cyklu choroby pak pomáhá při přímé chemické ochraně.

Top