Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Fendona 6 SC

Jednička mezi postřikovými přípravky Vysoce výkonný reziduální insekticid s okamžitým účinkem - efektivní použití s nejvyšší hodnotou

Fendona® 6 SC se dodává v lahvích s obsahem 1000 ml ve formě vodou ředitelného suspenzního koncentrátu, obsahuje 60 g/l účinné látky alfa-cypermethrin.

Přípravek je ředitelný vodou v poměru 5 ml/litr a aplikovatelný zádovými postřikovači nebo ručními postřikovači s nízkým tlakem (přibližně 2 bary) za použití středních trysek.

Pro snadné a bezpečné dávkování je součástí každé láhve koncentrátu odměrná nádobka.

Postřikovací přístroje je třeba naplnit požadovaným množstvím vody a odměřenou dávkou přípravku Fendona® 6 SC a poté důkladně protřepat, aby se zajistilo rovnoměrné promísení. Důkladné protřepání se rovněž doporučuje po delších přestávkách.

Postřikem by se mělo docílit souvislého pokrytí ošetřované plochy bez nadbytečného zamokření nebo ztráty kapaliny.

Při normálním použití přípravku Fendona® 6 SC v dávkování 25 ml na 5 litrů vody vystačí toto množství na ošetření 100 m2 plochy; litr produktu ošetří přibližně 4000 m2.

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Rychlý zásah a dlouhé reziduální působení

Fendona® 6 SC obsahuje 60 g/l syntetického pyretroidního insekticidu, který účinkuje proti širokému spektru druhů obtížného hmyzu, formulován jako suspenzní koncentrát.

Mikrokrystalické částice v kombinaci se suspenzními a disperzními látkami zajišťují dokonalé okamžité i reziduální působení, a to i proti hůře hubitelným druhům, jako jsou štěnice.

Mikročástice přípravku Fendona® 6 SCpřilnou k nohám a tykadlům hmyzu, což způsobí v prvních několika minutách kontaktu jeho větší citlivost. Toto podráždění navodí snahu insekticid ze sebe odstranit, čímž se působení přípravku zvyšuje, jak kontaktem, tak pozřením látky. Výborná biologická absorpce látek rozpustných v tucích vede k ochromení jedince za pouhých 30 minut a k uhynutí do 24 hodin.

Speciální formulace suspenzního koncentrátu zajistí rovnoměrné pokrytí povrchu a výborné přilnutí k porézním a jiným nerovným povrchům, jako je malta, cihla a cement, aniž by přitom došlo k větší absorpci účinné látky tímto povrchem. To může ve většině prostředí zajistit reziduální působení po dobu tří měsíců.

Top