Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Mythic 10 SC

Na trh biocidních přípravků v České republice se dostává přípravek Mythic 10 SC s unikátní účinnou látkou chlorfenapyr

Chlorfenapyr má zcela odlišný mechanizmus účinku, než ostatní dostupné insekticidy (pyrethroidy, karbamáty, organofosfáty) a je proto velmi účinný i proti populacím škodlivého hmyzu rezistentním vůči těmto přípravkům.

Mythic 10 SC účinkuje proti velmi širokému spektru škůdců, těžiště jeho využití je především proti štěnicím, švábům a mravencům.

Vzhledem ke způsobu účinku a v rámci protirezistentní strategie doporučujeme využití přípravku Mythic 10 SC v kombinaci s pyrethroidním insekticidem Fendona 6 SC.

Mythic 10 SC se dodává v moderním balení 500ml plastových lahví s integrovanou odměrkou. Pro využití v kombinaci s přípravkem Fendona 6 SC budou k dispozici výhodné balíčky 3 x 0,5 l Mythic SC + 1 x 0,5 l Fendona 6 SC. V těchto balíčcích je Fendona SC poskytována zdarma.

Chlorfenapyr je velmi zajímavá účinná látka z mnoha hledisek. Je to látka zcela nové skupiny insekticidů - pyrolů, vyvinutá jako analog látky izolované v roce 1985 ze Streptomyces fumanus, která má identický mechanismus účinku.

Chlorfenapyr je pro-insekticidem, látkou, která se stává pro hmyz toxickou teprve účinkem hmyzích oxidáz, tedy až po vniknutí do hmyzího organizmu. Potom účinkuje na mitochondriální úrovni uvnitř buněk intoxikovaného hmyzu.

Důležitým procesem v mitochondriích je konverze adenozin difosfátu (ADP) na adenozin trifosfát (ATP) známým jako oxidativní fosforylace. ATP představuje zdroj chemické energie pro zajištění životních funkcí buňky.

Molekuly chlorfenapyru se ukládají mezi vnitřní a vnější membránu mitochondrií a v blokují přenos H+ protonů, které jsou pro oxidativní fosforylaci nezbytné. Bez syntézy ATP jsou zastaveny toky energie na úrovni mitochondrií a následně i jednotlivých buněk. Tím dochází k rozvrácení metabolizmu cílových organizmů a následně jejich usmrcení.

Vzhledem k unikátnímu mechanizmu účinku chlorfenapyru na zcela jiné fyziologické úrovni než jiné skupiny insekticidů, je tato účinná látka velmi efektivní i proti hmyzím škůdcům rezistentním vůči pyrethroidům, organofosfátům, insekticidním karbamátům, případně proti inhibitorům syntézy chitinu. Především ve srovnání s pyrethroidy nemá chlorfenapyr žádný repelentní účinek.

Chlorfenapyr bude do České republiky a na Slovensko dodáván jako přípravek Mythic®10 SC, tedy jako suspenzní koncentrát obsahující 10 hmotnostních % chlorfenapyru. Doporučované dávkování je 75 – 80 ml přípravku Mythic 10 SC/ 5 l vody/100 m2 .

Formulace suspenzního koncentrátu zaručuje vysokou stabilitu účinné látky na ošetřených površích, se zaručenou účinností podle ssavosti povrchu 4 – 12 týdnů. Aplikace se provádí cíleně do škvír a štěrbin (crac & crevice aplication), míst úkrytu hmyzu.

U kombice přípravku Mythic 10 SC s pyrethroidním insekticidem Fendona 6 SC (25 ml/5 l vody/100 m2) lze předpokládat synergický efekt působení obou účinných látek. Repelentní účinek pyrethroidu vybudí a irituje hmyz k opuštění úkrytů a intenzivnějšímu pohybu po ošetřených plochách, čímž dojde k jeho ještě vyšší kontaminaci insekticidními látkami.

Kombinace dvou účinných látek ze dvou skupin insekticidů se zcela odlišným mechanismem účinku prakticky vylučuje vznik rezistentních populací škodlivých druhů hmyzu.

-

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top