Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Storm Secure

Velmi chutné a trvanlivé bloky

Tento postup zajišťuje naprosto spolehlivou kontrolu celé populace tím, že i méně dominantní jedinci se

dostanou k nástraze, a to v době, kdy jejich průbojnější vrstevníci již vlivem účinné látky hynou.

Storm Secure® je spolehlivý samostatně podávaný rodenticid s antikoagulačním účinkem. V profesionálních

programech hubení živočišných škůdců je díky svému složení ideálním doplňkem rodenticidů založených

na účinné látce difenacoum.

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top