Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Collis®

fungicid

Nejmodernější fungicid proti padlí révy vinné, tykvovité zeleniny, růže a listnatých stromů

Dvě účinné látky boscalid a kresoxim-methyl mají synergický účinek proti patogenu

Výhody

  • Výborný dlouhodobý účinek při preventivním použití
  • Flexibilní možnost zařazení do postřikového systému, vhodný do IP
  • Vedlejší účinek na botrytidu

Obecné informace

Jméno Collis®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l kresoxim-methyl, 200 g/l boscalid
Charakteristika CH_Collis
Etiketa Collis_CLP_final
Bezpečnostní list BL_COLLIS

Collis je kombinovaný fungicid obsahující účinné látky boscalid a kresoxim-methyl. Obě látky se doplňují ve svých účincích proti patogenu, které spočívají v inhibici klíčení spor a potlačování růstu mycelia a tvorby spor. Nejlepších účinků se dosahuje při preventivním použití.

Účinná látka boscalid je přijímána rostlinou a systematicky ukládána do rostlinných pletiv. Účinná látka kresoxim-methyl tvoří depoty pevně vázané na voskovou vrstvu. Z těchto depotů je účinná látka dlouhodobě průběžně uvolňována a difúzními procesy rozdělována po povrchu rostliny. Na základě dvou rozdílných mechanismů účinku proti patogenu a vlivem různých způsobů rozdělení účinných látek poskytuje Collis výbornou, dlouhotrvající a bezpečnou ochranu rostliny.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI (např. strobiluriny, famoxadon, fenamidon) nebo účinnou látku ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) vícekrát než 3x za vegetační sezónu plodiny.

Přípravek Collis je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Kapalná hnojivaInsekticidyFungicidyGraminicidy
neanoanoano-

  • GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS 08 - Nebezpečné pro zdraví

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 0,5 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Padlí 0,5 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 0,75 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Padlí 0,75 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,6 l/ha, venkovní prostory, výška rostlin do 50 cm max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí révové 0,3 kg, max. 500 l vody/ha, do BBCH 610,6 kg, max. 1000 l vody/ha, od BBCH 61 max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí růžové 0,6 l/ha, venkovní prostory, výška rostlin do 50 cm max. 2x za rok
Černá skvrnitost růže 0,6 l/ha, venkovní prostory, výška rostlin do 50 cm max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 0,5 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Padlí 0,5 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 0,5 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Padlí 0,5 l/ha, skleník max. 3x v plodině
Top