Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Dash® HC

smáčedlo

Univerzální smáčedlo pro Vaše herbicidy

Směs metylesterů mastných kyselin a alkyl esteru kyseliny fosrorečné zlepšující přilnavost a smáčivost přípravků

Výhody

  • Univerzání adjuvant pro herbicidy
  • Zvyšuje smáčivost a přilnavost hebicidů, odolnost proti smytí deštěm a zpomaluje odpařování kapaliny
  • Prodlužuje a zvyšuje účinnost herbicidů
  • Součástí balení herbicidů Biathlon 4D, Cleravis, Stellar, Stratos Ultra

Obecné informace

Jméno Dash® HC
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky směs metylesterů mastných kyselin a alkylesteru kyseliny fosforečné
Charakteristika CH_Dash_HC
Etiketa Dash_HC_CLP
Bezpečnostní list BL_DASH_HC

Dash HC přidaný do aplikační kapaliny zvyšuje smáčivost a přilnavost přípravků na ochranu rostlin i odolnost proti smytí deštěm a zpomaluje odpařování aplikační kapaliny. Tím prodlužuje a zvyšuje účinnost herbicidů povolených v ČR.

Aplikace s herbicidem na dvouděložné plevele (0,5 - 1 l/ha, AT), jednoleté jednoděložné plevele (1 l/ha, AT) a vytrvalé jednoděložné plevele (1-2 l/ha, AT).

Nejsou známa žádná omezení.

Aplikační dávka herbicidního přípravku, který je aplikován se smáčedlem Dash HC, musí být v souladu s etiketou.

Dash HC nejdříve zřeďte asi desetinásobným množstvím vody a po důkladném promíchání nalijte do nádrže postřikovače, naplněné z části vodou. Připravenou aplikační kapalinu promíchejte a nádrž doplňte vodu na stanovený objem.

Dash HC je kompatibilní s běžně používanými herbicidy.

  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 0,6 l/ha - Kelvin Pack postemergentně
Plevele dvouděložné 0,6 l/ha - Kelvin Pack, nebo aplikace v BBCH 14 - 16 a množství 1 l/ha - Stellar Pack postemergentně
Pýr plazivý 0,6 l/ha - Kelvin Pack postemergentně
Top