Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Delan® Pro

fungicid

Proaktivní technologie

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a k ochraně révy proti plísni révové a černé hnilobě.

Výhody

  • inovativní PROAKTIVNÍ TECHNOLOGIE
  • funguje preventivně a stimuluje odolnost rostlin
  • ještě lepší účinnost proti strupovitosti
  • moderní SC formulace zajišťující přilnutí a vstřebání ještě během ošetření
  • očekávaná účinnost i v deštivých obdobích

Obecné informace

Jméno Delan® Pro
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 561 g/l fosfonáty draselné, 125 g/l dithianon
Charakteristika CH_Delan_Pro
Etiketa Delan_Pro
Bezpečnostní list BL_DELAN_PRO

Dithianon je kontaktní látka s preventivním účinkem, která působí na sulfanylovou (SH) skupinu nacházející se v aminokyselině cystein. V rostlině není účinná látka translokována.

Fosfonáty draselné působí systemicky, a to primárně přímou inhibicí patogena, tj. zpomalením jeho růstu, omezením tvorby a uvolňování spor. Nepřímo inhibují patogena stimulací obrany hostitele.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jádroviny3025169
réva vinná14966
rybíz, angrešt14966

Jádroviny:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Réva vinná:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Tabulka mísitelnosti
DAM 39Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-ANOANOANO--

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Antraknóza rybízu 2,5 l/ha od: 19 BBCH, do: 85 BBCH / od: 91 BBCH, do: 95 BBCH po sklizni max. 3x za rok )2x BBCH 19-85 a 1x BBCH 91-95)
Rzi 2,5 l/ha od: 19 BBCH, do: 85 BBCH / od: 91 BBCH, do: 95 BBCH po sklizni max. 3x za rok )2x BBCH 19-85 a 1x BBCH 91-95)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 2,5 l/ha (0,83 l/ha/1 m výšky koruny)od: 53 BBCH, do: 81 BBCH 6x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Antraknóza rybízu 2,5 l/ha od: 19 BBCH, do: 85 BBCH / od: 91 BBCH, do: 95 BBCH po sklizni max. 3x za rok )2x BBCH 19-85 a 1x BBCH 91-95)
Rzi 2,5 l/ha od: 19 BBCH, do: 85 BBCH / od: 91 BBCH, do: 95 BBCH po sklizni max. 3x za rok )2x BBCH 19-85 a 1x BBCH 91-95)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 2 l/ha do BBCH 614 l/ha od BBCH 61 max. 4x za rok, od: 53 BBCH do: 83 BBCH
Černá hniloba révy vinné 2 l/ha do BBCH 614 l/ha od BBCH 61 max. 4x za rok, od: 53 BBCH do: 83 BBCH
Top