Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Alterno®

Nelze zakoupit samostatně, přípravek je součástí balíčku Osiris® Pack. Ochrana ozimé a jarní pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, ochrana jarního a ozimého ječmene před padlím travním, rzí, hnědou skvrnitostí ječmene a rynchosporiovou skvrnitostí.

Výhody

Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením.

Použití

Detaily

Jméno Alterno®
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 60 g/l metkonazol

Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně ozimé a jarní pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, k ochraně jarního a ozimého ječmene před padlím travním, rzí, hnědou skvrnitostí ječmene a rynchosporiovou skvrnitostí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jarní a ozimá pšenice6666

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahujeúčinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek Alterno je kompatibilní s přípravkem DAM 390 (do dávky 50 l/ha), s běžně používanými listovými hnojivy, fungicidy, růstovými regulátory a graminicidy.

Ječmen jarní

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka plevová 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka plevová 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH

Toxické ikony

  • GHS-02 - Hořlavé
  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Alterno®
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 60 g/l metkonazol

Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně ozimé a jarní pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, k ochraně jarního a ozimého ječmene před padlím travním, rzí, hnědou skvrnitostí ječmene a rynchosporiovou skvrnitostí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jarní a ozimá pšenice6666

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahujeúčinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek Alterno je kompatibilní s přípravkem DAM 390 (do dávky 50 l/ha), s běžně používanými listovými hnojivy, fungicidy, růstovými regulátory a graminicidy.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka plevová 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka plevová 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
  • GHS-02 - Hořlavé
  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Alterno
Etiketa etiketa Alterno
Bezpečnostní list bezpečnostní list Alterno
Top