Architect® + Turbo Pack

Objevte skutečný potenciál vaší slunečnice

Architect® + Turbo Pack

Objevte skutečný potenciál vaší slunečnice


Výhody

Nový standard pro první ošetření

První širokospektrální fungicid a morforegulátor pro vyšší výnosy

Flexibilní použití v dalších plodinách, např. v máku

Detaily

Obecné informace

Jméno Architect®+Turbo
Formulace suspenzní emulze (SE)
Složky 150 g/l mepikvát-chlorid, 25 g/l prohexadion-kalcium, 100 g/l pyraklostrobin

Způsob účinku

Architect® je fungicid působící proti různým stádiím chorob na povrchu i uvnitř rostliny. Po aplikaci je přípravek přijímán listy a rozváděn po rostlině. Má především lokální systemický účinek. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením. Účinná látka pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu. Přípravek má díky přítomnosti látek mepikvát-chlorid a prohexadion-kalcium také účinky růstového regulátoru – zkracuje lodyhu a zvyšuje odolnost k poléhání a vyzimování.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu qoi (strobiluriny), vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu qoi po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku a neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
slunečnice, řepice olejná,hořčice bílá, hořčice sareptská, brukev černá, len setý, mák setý, lnička setá, ředkev olejná9544

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ochranná vzdálenost při použití samotného přípravku Architect mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 metry.

Ochranná vzdálenost při použití přípravku Architect v tank-mixu s pomocným prostředkem Turbo mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Mísitelnost

Tabulka mísitelnosti
DAM 390*Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-ANO* (*DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)ANOANO--

Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,0 - 2,0 od: 21 BBCH, do: 59 BBCH 1x řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná 100 - 400 l/ha AT
Alternariová skvrnitost slunečnice
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,2 - 2,0 od: 31 BBCH, do: 59 BBCH 2x - 100 - 400 l/ha AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Architect: 04041885165664

GTIN lahve/kanystru - Turbo:

04041885322814

GTIN skupinového obalu Architect+Turbo: 04041885313096

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé

Obecné informace

Jméno Architect®+Turbo
Formulace suspenzní emulze (SE)
Složky 150 g/l mepikvát-chlorid, 25 g/l prohexadion-kalcium, 100 g/l pyraklostrobin

Způsob účinku

Architect® je fungicid působící proti různým stádiím chorob na povrchu i uvnitř rostliny. Po aplikaci je přípravek přijímán listy a rozváděn po rostlině. Má především lokální systemický účinek. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením. Účinná látka pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu. Přípravek má díky přítomnosti látek mepikvát-chlorid a prohexadion-kalcium také účinky růstového regulátoru – zkracuje lodyhu a zvyšuje odolnost k poléhání a vyzimování.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu qoi (strobiluriny), vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu qoi po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku a neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
slunečnice, řepice olejná,hořčice bílá, hořčice sareptská, brukev černá, len setý, mák setý, lnička setá, ředkev olejná9544

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ochranná vzdálenost při použití samotného přípravku Architect mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 metry.

Ochranná vzdálenost při použití přípravku Architect v tank-mixu s pomocným prostředkem Turbo mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Mísitelnost

Tabulka mísitelnosti
DAM 390*Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-ANO* (*DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)ANOANO--

Zpět
Hořčice - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Len - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Mák - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Olejniny - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,0 - 2,0
Termín aplikace
od: 21 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
řepice olejná, brukev černá, lnička setá, ředkev olejná
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Slunečnice roční - Alternariová skvrnitost slunečnice
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,2 - 2,0
Termín aplikace
od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Architect: 04041885165664

GTIN lahve/kanystru - Turbo:

04041885322814

GTIN skupinového obalu Architect+Turbo: 04041885313096

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé
Top