Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Bellis®

Nový fungicid do jádrovin a chmele určený k preventivní ochraně proti nejvýznamnějším chorobám.

Obsahuje nejnovější účinnou látku boscalid a strobilurin pyraclostrobin ze systému AgCelence.

Výhody

  • Rozdílné působení v metabolismu hub-synergický efekt
  • Ochranná lhůta 7 dnů
  • Výborný proti skládkovým chorobám jablek

Použití

Detaily

Jméno Bellis®
Formulace dispergovatelné granule
Složky 128 g/kg pyraclostrobin, 252 g/kg boscalid

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Boscalid působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jádroviny12666
Chmel6666

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jádroviny5555
Chmel10555

Pro aplikaci do chmele:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Přípravek Bellis je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

Chmel

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí chmelové 0,9 - 2 kg/ha
Plíseň chmelová 0,9 - 2 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí jabloňové 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny)
Skládkové choroby 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny)
Strupovitost 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny)

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Bellis®
Formulace dispergovatelné granule
Složky 128 g/kg pyraclostrobin, 252 g/kg boscalid

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Boscalid působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jádroviny12666
Chmel6666

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jádroviny5555
Chmel10555

Pro aplikaci do chmele:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Přípravek Bellis je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí chmelové 0,9 - 2 kg/ha
Plíseň chmelová 0,9 - 2 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí jabloňové 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny)
Skládkové choroby 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny)
Strupovitost 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny)
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top