Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Cantus®

Přípravek proti plísni šedé v révě vinné.

Obsahuje boscalid z nové skupiny úč.látek SDHI, nový mechanizmus účinku, rozváděn translaminárně a akropetálně.

Výhody

  • Vynikající vedlejší účinek proti padlí révovému, silně omezuje výskyt v příštím roce
  • Omezuje výskyt sekundárních plísní, např. Penicillium
  • Vhodný do IP, další registrace do hrach, fazolu a bobu

Použití

Detaily

Jméno Cantus®
Formulace granule dispergovatelné ve vodě (WG)
Složky 500 g/kg boscalid

Cantus brání klíčení spor a vykazuje inhibiční účinek na vývoj klíčního vlákna, růst mycelia a tvorbu spor houbových patogenů.

Přípravek působí preventivně, je po aplikaci na rostlinu přijímán listy a rozváděn akropetálně.

U řady pesticidů existuje všeobecné riziko výskytu kmenů hub odolných vůči účinným látkám. Proto nelze vyloučit změnu účinnosti přípravku při zvlášť nepříznivých okolnostech. Proto je bezpodmínečně nutné dodržet předepsané dávky, intervaly postřiku a  maximální počet aplikací, doporučených držitelem registrace.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxycarboxin) ve více než jedné třetině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxycarboxin) jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva vinná6666

Fazol keříčkový,
řepka olejka ozimá
– podzimní
aplikace
4444

Přípravek Cantus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do  nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost přípravků v  příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyHerbicidy
neanoanoano-

Bob

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Plíseň šedá 1,5 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 300 - 600 l vody BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů max. 2x
Plíseň šedá 1 kg/ha, 300 - 600 l vody BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha do 50 cm (600 l vody/ha)1,5 kg od 50 cm do 125 cm (900 l vody/ha)2,0 kg/ha od 125 cm (1200 l vody/ha)aplikace na počátku infekce BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Plíseň šedá 1 kg/ha do 50 cm (600 l vody/ha)1,5 kg od 50 cm do 125 cm (900 l vody/ha)2,0 kg/ha od 125 cm (1200 l vody/ha)aplikace na počátku infekce BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Plíseň šedá 1,5 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 1,2 kg/ ha, 400 - 1600 l vody

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Cantus®
Formulace granule dispergovatelné ve vodě (WG)
Složky 500 g/kg boscalid

Cantus brání klíčení spor a vykazuje inhibiční účinek na vývoj klíčního vlákna, růst mycelia a tvorbu spor houbových patogenů.

Přípravek působí preventivně, je po aplikaci na rostlinu přijímán listy a rozváděn akropetálně.

U řady pesticidů existuje všeobecné riziko výskytu kmenů hub odolných vůči účinným látkám. Proto nelze vyloučit změnu účinnosti přípravku při zvlášť nepříznivých okolnostech. Proto je bezpodmínečně nutné dodržet předepsané dávky, intervaly postřiku a  maximální počet aplikací, doporučených držitelem registrace.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxycarboxin) ve více než jedné třetině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxycarboxin) jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva vinná6666

Fazol keříčkový,
řepka olejka ozimá
– podzimní
aplikace
4444

Přípravek Cantus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do  nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost přípravků v  příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyHerbicidy
neanoanoano-

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Plíseň šedá 1,5 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 300 - 600 l vody BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů max. 2x
Plíseň šedá 1 kg/ha, 300 - 600 l vody BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha do 50 cm (600 l vody/ha)1,5 kg od 50 cm do 125 cm (900 l vody/ha)2,0 kg/ha od 125 cm (1200 l vody/ha)aplikace na počátku infekce BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Plíseň šedá 1 kg/ha do 50 cm (600 l vody/ha)1,5 kg od 50 cm do 125 cm (900 l vody/ha)2,0 kg/ha od 125 cm (1200 l vody/ha)aplikace na počátku infekce BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Plíseň šedá 1,5 kg/ha, 300 - 600 l vody/ha BBCH 60 - 69, max 2x, interval mezi ošetřeními v indikaci 7 - 10 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 1,2 kg/ ha, 400 - 1600 l vody
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Cantus
Etiketa etiketa Cantus
Bezpečnostní list bezpečnostní list Cantus
Stahování leták Cantus

Proč Cantus®?

doporučení k aplikaci přípravku Cantus ve fazoli
doporučení k aplikaci přípravku Cantus v hrachu
Top