Daxur®

Udržte rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou

Fungicid Daxur je zaregistrovaný v pšenici, ječmeni, žitu a tritikale.

Svou účinností pokrývá prakticky všechny významné choroby od počátku sloupkování po vyvinutý praporcový list.

Doporučená dávka je 0,8 - 1,0 l/ha.

Daxur®

Udržte rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou

Fungicid Daxur je zaregistrovaný v pšenici, ječmeni, žitu a tritikale.

Svou účinností pokrývá prakticky všechny významné choroby od počátku sloupkování po vyvinutý praporcový list.

Doporučená dávka je 0,8 - 1,0 l/ha.


Výhody

 • Širokospektrální účinek s AgCelence® efektem
 • Extra dlouhá ochrana i za nepříznivého počasí
 • Ekonomicky výhodný
 • Bez omezení aplikace!

Detaily

Obecné informace

Jméno Daxur®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol, 150 g/l kresoxim-methyl

Způsob účinku

Postřikový fungicidní přípravek proti houbovým chorobám pšenice, ječmene, žita a tritikale.

Účinná látka mefentriflukonazol patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI).

Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze.

Účinná látka kresoxim-methyl ze skupiny strobilurinů blokuje dýchání buňky patogena na úrovni mitochondrií a zabraňuje klíčení spór patogena. Působí preventivně, účinek je zvyšován redistribucí účinnné látky výparem po povrchu rostliny.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, ječmen, žito, tritikale4444

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Mísitelnost

Daxur je kompatibilní s běžně používanými herbicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. Při použití možných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních termínů aplikace jednotlivých přípravků. Při přípravě aplikační směsi je třeba přidávat přípravky do postřikovače odděleně a průběžně míchat. Doporučujeme nejprve provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků v příslušné koncentraci za použití místní vody. Připravená aplikační směs by měla být použita okamžitě, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranné lhůty a bezpečnostních opatření stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 49 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 49 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Padlí travní (padlí trav)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 32 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Rez žitná (hnědá rzivost žita)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,6 - 1,0 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní

GTIN lahve/kanystru Daxur: 04041885278319

GTIN skupinového obalu Daxur: 04041885278326

Toxické ikony

 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Daxur®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol, 150 g/l kresoxim-methyl

Způsob účinku

Postřikový fungicidní přípravek proti houbovým chorobám pšenice, ječmene, žita a tritikale.

Účinná látka mefentriflukonazol patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI).

Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze.

Účinná látka kresoxim-methyl ze skupiny strobilurinů blokuje dýchání buňky patogena na úrovni mitochondrií a zabraňuje klíčení spór patogena. Působí preventivně, účinek je zvyšován redistribucí účinnné látky výparem po povrchu rostliny.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, ječmen, žito, tritikale4444

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Mísitelnost

Daxur je kompatibilní s běžně používanými herbicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. Při použití možných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních termínů aplikace jednotlivých přípravků. Při přípravě aplikační směsi je třeba přidávat přípravky do postřikovače odděleně a průběžně míchat. Doporučujeme nejprve provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků v příslušné koncentraci za použití místní vody. Připravená aplikační směs by měla být použita okamžitě, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranné lhůty a bezpečnostních opatření stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

Zpět
Ječmen - Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 49 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 49 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Pšenice - Padlí travní (padlí trav)
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 32 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Slunečnice - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Tritikale - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Žito - Rez žitná (hnědá rzivost žita)
Doporučená dávka
0,6 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní

GTIN lahve/kanystru Daxur: 04041885278319

GTIN skupinového obalu Daxur: 04041885278326

Toxické ikony

 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Daxur®?

Protože udrží rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou!

Současná situace na trhu s obilninami není jednoduchá, ceny komodit jsou na extrémně nízkých hodnotách, prodražuje se každodenní provoz (cena pohonných hmot a lidské síly) a každý agronom si klade otázku, jak ochránit úrodu obilnin za přijatelnou cenu pěstební technologie. Navíc se každý rok setkáváme s rozmary počasí a plánování aplikace fungicidů je čím dál složitější.

Proto společnost BASF přichází na trh s novým fungicidem Daxur®, který kombinuje vysokou účinnost proti houbovým patogenům s moderní formulací SC+, která umožňuje aplikaci i za nepříznivých klimatických podmínek jako jsou nečekané dešťové přeháňky nebo nízké teploty při aplikaci. Daxur® splňuje i požadavek agronomické praxe na moderní fungicidy a není “pouze fungicidem”, ale přináší i podporu fyziologických procesů v rostlinách a tím pomáhá lépe se vyrovnat s nepříznivými okolními podmínkami jako je dlouhodobě sucho a vysoké teploty. To vše je umožněno kombinací nejmodernějšího isopropanolového azolu Revysol® a oblíbeného a praxí prověřeného strobilurinu kresoxim-methylu.

Daxur® je univerzální fungicid s registrací v pšenici, ječmeni, žitu a tritikále s účinností proti časným chorobám jako je stéblolam nebo padlí i proti pozdnějším chorobám praporcového listu jako jsou braničnatky, rez pšeničná a ječná nebo hnědé, rhynchosporiové i agresivní ramuláriové skvrnitosti. Doporučená dávka je 0,8 – 1,0 l/ha od počátku sloupkování po fázi viditelné osiny (BBCH 30 - 49).

Výhody v rovnováze

 • Širokospektrální účinek s AgCelence® efektem
 • Extra dlouhý účinek s technologií krystalových zásobníků
 • Účinný za všech podmínek
 • Bez omezení aplikace

Extra dlouhý účinek s technologií krystalických zásobníků

Moderní odrůdy obilnin mají velmi vysoký výnosový potenciál. Čím déle dokážeme ochránit listovou plochu před chorobami, tím bude výnos vyšší. Fungicid Daxur® kombinuje účinné látky ve formulaci SC+ s “krystalickými“ zásobníky pevně ukotvenými na povrchu listů a stonku. Z těchto zásobáren se Revysol® plynule uvolňuje na vnější povrch i do vnitřních pletiv listů, kde zajišťuje kurativní i preventivní účinnost, kresoxy-methyl se šíří po povrchu listů a brání uchycení se a vyklíčení spor houbových patogenů. Díky tomu dokáže Daxur® chránit obilniny mnoho týdnů po aplikaci.

Počasí se v posledních letech stává čím dál méně předvídatelné. Proto je výhodou, když je efektem aplikace fungicidu zvýšení výnosu a zisku nezávisle na těchto výkyvech. Daxur® je účinný za nízkých teplot, a krystalické zásobníky dobře odolávají nečekaným srážkám krátce po aplikaci. Proto si zachovává vysokou účinnost a spolehlivě chrání vaše obilniny.

grafy ukazují účinnost přípravku Daxur při slunečném i deštivém počasí

Účinná látka kresoxim-methyl patří do skupiny strobilurinů a je známa vynikajícím obranným efektem proti působení stresových podmínek na rostlinu. Tento efekt nazýváme AgCelence® efekt. Jeho principem je blokování produkce rostlinného hormonu stárnutí – ethylenu (stresový hormon). Rostliny si zachovávají dobrou kondici i za nepříznivých podmínek dlouhodobého sucha a vysokých teplot. Déle asimilují živiny a tím se zvyšuje výnos a to i za nepřítomnosti houbových patogenů. Rostliny lépe hospodaří s vodou a jsou efektivnější při její spotřebě na tvorbu 1kg zrna. Tento efekt se projeví zejména v porovnání s přípravky, které strobilurin neobsahují. Kresoxim-methyl ale vykazuje silnější a delší antistresový efekt i v porovnání s ostatními strobiluriny (viz. graf inhibice ethylenu).

graf ukazuje účinnost různých strobilurinů

Ochrana od počátku sloupkování až po praporcový list

Kombinace moderního isopronal-azolu Revysol® a strobilurinu kresoxim-methyl umožňuje univerzálnost použití což bylo potvrzeno v pokusech srovnávajících účinek s běžnými tržními standardy. Ideálním termínem aplikace je i vzhledem k extra dlouhému účinku preventivní zásah před výskytem chorob. Daxur® se složením účinných látek řadí mezi fungicidy s možností aplikace od počátku sloupkování až do fáze naduřování listové pochvy (BBCH 30–49) proti časným chorobám jako jsou stéblolam a padlí travní stejně jako proti chorobám listů jako jsou nebezpečné braničnatky, rez pšeničná a ječná nebo hnědá, rhynchosporiová a ramuláriová skvrnitost.

Zajištění účinku v časnějších aplikačních termínech

Aplikace v období počátku sloupkování ozimých obilnin (BBCH 30-32) jsou zaměřeny zejména na potlačení chorob pat stébel. Účinné látky ve fungicidu Daxur® poskytují vzájemnou synergii, jež se projevuje v efektivní ochraně proti stéblolamu. Výrazný účinek proti stéblolamu se projevil I v nárůstu výnosu o 7,5 q/ha proti kontrole a o 2,1 q/ha proti standardu.

Vynikající preventivní účinek na padlí travní

Ačkoliv se padlí travní nevyskytuje již tak často jako tomu bylo v minulosti i tak je třeba zajistit proti tomuto patogenu dobrou úroveň kontroly. Daxur® při preventivní aplikaci dokáže porosty ochránit s vysokou účinností.

Vynikající ochrana praporcového listu

Vysokou úroveň ochrany zajišťuje Daxur® i v případě napadení chorobami praporcového listu a nižších listových pater. Ve srovnávacích pokusech prokázal Daxur® v dávce 0,75 a 1,0 l/ha svou kvalitu. V porovnání s běžnými tržními standardy na bázi účinné látky prothioconazole obstál na výbornou v ochraně pšenice i ječmene.

Daxur® je také ideální partnerem do technologie využívající unikátní nepostřikový fungicid Systiva® s účinnou látkou Xemium® ze skupiny karboxamidů mořený na osivo. Technologie ochrany s použitím Systivy a následnou ochranou praporcového listu fungicidem Daxur® kombinuje tři špičkové fungicidní látky a tím zajišťuje špičkové výsledky.

Ptáte se, kdy je nejlepší aplikovat Daxur®?

Provedli jsme srovnávací pokus s odezvou výnosu na časování aplikace:

Nejlepší výnosy při jedné aplikaci jsme získali ve fázi ochrany praporcového listu BBCH 37-39. Všechny listy jsou při této aplikaci plně vyvinuté a dlouhodobá ochrana před chorobami umožňuje nejvyšší výnosy. Druhé nejvyšší výnosy bývají dosaženy při časné aplikaci: rostliny jsou chráněny před časnými chorobami, ale horní listy, které jsou pro výnos nejdůležitější, ještě nejsou vyvinuté. Dříve odeznívající doba trvání fungicidního účinku navíc brání výraznějšímu výnosovému přínosu. Nejslabší dopad na výnos byl sledován při pozdním jednorázovém postřiku; choroby byly již příliš rozvinuté a fungicidy tak mohly působit pouze na nejvyšších patrech listů.

Daxur® byl v sledovaných pokusech lepší ve všech termínech! Je to důsledek vyvážené všestranné účinnosti a fyziologických účinků kresoxim-methylu.

grafy ukazují o kolik stoupnul výnos po použití fungicidu Daxur

Jednoduše, Daxur® můžete aplikovat časně z jara i na praporcový list, v pšenici, ječmeni, žitu či tritikale, vyřešíte rozvíjející se infekci a zároveň dlouhodobě preventivně zabráníte infekcím novým, můžete aplikovat v teplotách, kdy ostatní azolové fungicidy nejsou efektivní a zajistíte si vysokou odolnost smyvu deštěm. Výsledkem je vysoký výnos, a to za příznivou cenu ošetření.

Top