Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Delan® 700 WDG

Jedinečný kontaktní fungicid proti strupovitosti jádrovin a dalším chorobám ovocných dřevin a okrasných rostlin.

Obsahuje cennou účinnou látku dithianon, která má preventivní, kurativní a částečně eradikativní účinnost.

Výhody

 • Pro použití sólo i v kombinacích
 • Výborný do antirezistentních strategií
 • Lze do IP
 • Široký záběr

Detaily

Jméno Delan® 700 WDG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 700 g/kg dithianon

Delan 700 WDG je vysoce účinný mnohostranně použitelný fungicid zabraňující klíčení hub. Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také pravidelné ošetřování v 8-10 (14) denních intervalech v závislosti na průběhu počasí a infekčním tlaku.

Při ošetření jádrovin proti strupovitosti (Venturia inaequalis) vykazuje i eradikativní účinek při aplikaci do 48 hodin po vzniku infekce.

Delan 700 WDG je doporučený k použití v systémech integrované ochrany rostlin, protože představuje jen malé riziko pro dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jádroviny, třešeň, višeň50302515

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - ovocné školky, okrasné školky:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 95%
rostliny nižší než 50 cm4444
rostliny 50 - 150 cm16966
rostliny vyšší než 150 cm40302014

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny do 50 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny 50-150 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny nad 150 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek Delan 700 WDG je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Kombinace s tekutými přípravky se však nedoporučuje. Rizikové je i následné ošetřování Delanem 700 WDG po aplikaci tekutých přípravků na ochranu rostlin s obsahem oleje i naopak. Směsi s práškovou sírou mohou být použity za tzv. bezpečného počasí (nikoliv za teplého slunečného počasí) a na kultury, které nejsou na síru citlivé.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
--anoano--

Okrasné rostliny

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Pravé plísně (oomycety) 0,7 % do počátku skanutí z povrchu listů0,7 kg/ha plošné použití do počátku skanutí z povrchu listů max 3x, školky max. 6x interval mezi aplikacemi 7 dnů
Rzi 0,7 % do počátku skanutí z povrchu listů0,7 kg/ha plošné použití do počátku skanutí z povrchu listů max 3x, školky max. 6x interval mezi aplikacemi 7 dnů
Skvrnitost listů 0,7 % do počátku skanutí z povrchu listů0,7 kg/ha plošné použití do počátku skanutí z povrchu listů max 3x, školky max. 6x interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 0,75 kg/ha Delan 700 WDG je především kontaktní fungicid, proto musí být aplikován v pravidelných 8 - 10 (14) denních intervalech v závislosti na průběhu počasí. max 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Pravé plísně (oomycety) 0,07% do počátku skanutí z povrchu listů max 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Rzi 0,07% do počátku skanutí z povrchu listů max 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Skvrnitost listů 0,07% do počátku skanutí z povrchu listů max 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 0, 75 kg/ha Třešně, višně: 2 - 3 postřiky, první postřik ve stadiu plného květu a následně ve 14 denních intervalech. V případě silné infekce 1- 2 postřiky po sběru plodů. max 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 0, 75 kg/ha Třešně, višně: 2 - 3 postřiky, první postřik ve stadiu plného květu a následně ve 14 denních intervalech. V případě silné infekce 1- 2 postřiky po sběru plodů. max 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-06 - Toxické
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Delan® 700 WDG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 700 g/kg dithianon

Delan 700 WDG je vysoce účinný mnohostranně použitelný fungicid zabraňující klíčení hub. Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také pravidelné ošetřování v 8-10 (14) denních intervalech v závislosti na průběhu počasí a infekčním tlaku.

Při ošetření jádrovin proti strupovitosti (Venturia inaequalis) vykazuje i eradikativní účinek při aplikaci do 48 hodin po vzniku infekce.

Delan 700 WDG je doporučený k použití v systémech integrované ochrany rostlin, protože představuje jen malé riziko pro dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jádroviny, třešeň, višeň50302515

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - ovocné školky, okrasné školky:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 95%
rostliny nižší než 50 cm4444
rostliny 50 - 150 cm16966
rostliny vyšší než 150 cm40302014

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny do 50 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny 50-150 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny nad 150 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek Delan 700 WDG je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Kombinace s tekutými přípravky se však nedoporučuje. Rizikové je i následné ošetřování Delanem 700 WDG po aplikaci tekutých přípravků na ochranu rostlin s obsahem oleje i naopak. Směsi s práškovou sírou mohou být použity za tzv. bezpečného počasí (nikoliv za teplého slunečného počasí) a na kultury, které nejsou na síru citlivé.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
--anoano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Pravé plísně (oomycety) 0,7 % do počátku skanutí z povrchu listů0,7 kg/ha plošné použití do počátku skanutí z povrchu listů max 3x, školky max. 6x interval mezi aplikacemi 7 dnů
Rzi 0,7 % do počátku skanutí z povrchu listů0,7 kg/ha plošné použití do počátku skanutí z povrchu listů max 3x, školky max. 6x interval mezi aplikacemi 7 dnů
Skvrnitost listů 0,7 % do počátku skanutí z povrchu listů0,7 kg/ha plošné použití do počátku skanutí z povrchu listů max 3x, školky max. 6x interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 0,75 kg/ha Delan 700 WDG je především kontaktní fungicid, proto musí být aplikován v pravidelných 8 - 10 (14) denních intervalech v závislosti na průběhu počasí. max 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Pravé plísně (oomycety) 0,07% do počátku skanutí z povrchu listů max 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Rzi 0,07% do počátku skanutí z povrchu listů max 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Skvrnitost listů 0,07% do počátku skanutí z povrchu listů max 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 0, 75 kg/ha Třešně, višně: 2 - 3 postřiky, první postřik ve stadiu plného květu a následně ve 14 denních intervalech. V případě silné infekce 1- 2 postřiky po sběru plodů. max 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 0, 75 kg/ha Třešně, višně: 2 - 3 postřiky, první postřik ve stadiu plného květu a následně ve 14 denních intervalech. V případě silné infekce 1- 2 postřiky po sběru plodů. max 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-06 - Toxické
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top