Efilor®

Pro zdravou a vitální řepku.

Efilor zajišťuje vynikající ochranu proti houbovým chorobám a kompaktní porosty s ideální architekturou, které díky tomu rovnoměrně kvetou a dozrávají.

Efilor®

Pro zdravou a vitální řepku.

Efilor zajišťuje vynikající ochranu proti houbovým chorobám a kompaktní porosty s ideální architekturou, které díky tomu rovnoměrně kvetou a dozrávají.


Výhody

  • vynikající fungicid s morforegulačním účinkem
  • podpora větvení řepky a navýšení počtu šešulí
  • mimořádná smáčivost
  • rychlá odolnost proti smyvu deštěm
  • první přípravek pro jarní ošetření řepky obsahující karboxamid

Detaily

Obecné informace

Jméno Efilor®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 133 g/l boscalid, 60 g/l metconazole

Způsob účinku

Efilor obsahuje dvě různé účinné látky, boskalid a metkonazol. Boskalid je absorbován listem a v rostlině je rozšiřován částečně lokálně - systemickým účinkem a částečně akropetálně. Metkonazol velmi rychle proniká do rostliny a je akropetálně rozváděn mízou. Po proniknutí do rostliny je účinná látka chráněna před deštěm. Boskalid zamezuje klíčení spor a vykazuje ihnibiční účinek na tvorbě zárodečné dutiny, růst mycelia a sporulaci plísňových patogenů. Metkonazol působí jak preventivně, tak také při počínajícím napadení. Zamezuje se tak šíření již existující infekce.

Efilor brzdí v řepce prodlužování a tím vede k vývoji kompaktnější, odolnější rostliny.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

Řepka jarní,
řepka ozimá
4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Mísitelnost

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoanoanoano, ne pýrohubné dávky

Čerň řepková
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 l/ha na jaře v BBCH 59–69 max 2x - 150 - 400 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 l/ha na podzim v BBCH 12–31na jaře v BBCH 31–59 max 2x - 150 - 400 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 l/ha na jaře v BBCH 59–69 max 2x - 150 - 400 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 l/ha na jaře v BBCH 31–59 max 2x - 150 - 400 42 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04014348999762

GTIN skupinového obalu: 04014348999779

Toxické ikony

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Efilor®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 133 g/l boscalid, 60 g/l metconazole

Způsob účinku

Efilor obsahuje dvě různé účinné látky, boskalid a metkonazol. Boskalid je absorbován listem a v rostlině je rozšiřován částečně lokálně - systemickým účinkem a částečně akropetálně. Metkonazol velmi rychle proniká do rostliny a je akropetálně rozváděn mízou. Po proniknutí do rostliny je účinná látka chráněna před deštěm. Boskalid zamezuje klíčení spor a vykazuje ihnibiční účinek na tvorbě zárodečné dutiny, růst mycelia a sporulaci plísňových patogenů. Metkonazol působí jak preventivně, tak také při počínajícím napadení. Zamezuje se tak šíření již existující infekce.

Efilor brzdí v řepce prodlužování a tím vede k vývoji kompaktnější, odolnější rostliny.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

Řepka jarní,
řepka ozimá
4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Mísitelnost

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoanoanoano, ne pýrohubné dávky

Zpět
Řepka olejka ozimá - Čerň řepková
Doporučená dávka
1 l/ha
Termín aplikace
na jaře v BBCH 59–69
Počet aplikací
max 2x
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
1 l/ha
Termín aplikace
na podzim v BBCH 12–31na jaře v BBCH 31–59
Počet aplikací
max 2x
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
1 l/ha
Termín aplikace
na jaře v BBCH 59–69
Počet aplikací
max 2x
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
1 l/ha
Termín aplikace
na jaře v BBCH 31–59
Počet aplikací
max 2x
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400
Interval před sklizní
42 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04014348999762

GTIN skupinového obalu: 04014348999779

Toxické ikony

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Efilor®?

Použitím přípravku pro regulaci a fungicidní ochranu v časném jaro dojde k lepšímu navětvení rostlin, sjednocení porostu, vyššímu počtu nasazení šešulí, ochraně proti fómové hnilobě či dalším chorobám a případně také k zajištění ochrany proti primární infekci hlízenky obecné

BASF doporučuje pro tento segment Efilor®, který dlouhodobě patří ke špičce na trhu. Dosahuje nejlepších výsledků nejen v interních pokusech, ale také v testech nezávislých institucí např. Agriculture and Horticulture Development Board zkr. AHDB (Velká Británie) nebo Institut für Pflanzenschutz (Německo).

Výsledky účinnosti přípravků, Institut fur Pflanzenschutz, Německo 2022

Jedná se o dvousložkový přípravek s vyváženým poměrem účinných látek k cílovým patogenům. Přípravek byl vyvinutý speciálně pro řepku olejku, v jiných plodinách nemá registraci. Obsahuje všechny pomocné látky zejména smáčedla. Není tak nutné k němu za normálních podmínek přidávat dalšího partnera.

Doporučení pro přípravky BASF určených pro jarní regulace a ochranu proti chorobám

 Efilor®
AgCelence přípravek
Účinné látkyBoscalid 133 g/l
Metconazole 60 g/l
Charakteristika přípravkuFungicid s mírným regulačním účinkem
Registrované použitíZvýšení odolnosti proti poléhání
Fomová hniloba brukvovitých
Čerň řepková, hlízenka obecná
Významná vedlejší účinnostCylindrosporiová skvrnitost
Padlí řepkové
Plíseň šedá
Verticilliové vadnutí
RestrikceLze použít na pozemcích v OP II. st. podzemních vod a na svazích
Doporučená dávka pro jarní aplikace0,7 l/ha
V technologii boscalidového štítu 0,6 l/ha (do 21 dnů aplikace přípravku Pictor® 0,4 l/ha)
Doporučený termín aplikaceBBCH 31-55 (na 20-40 cm výšky rostliny)

Výhody pro použití přípravku Efilor®

Jak již bylo výše zmíněno ve většině případů jsou v jarních přípravcích kombinovány dvě azolové látky. První ze dvou výjimek tvoří přípravek Efilor®, který jako jediný v segmentu obsahuje spolu s metconazolem také boscalid, látku ze skupiny SDHI neboli karboxamidů.

Jak ukázala nezávislá studie AHDB, již samotný boscalid výrazně potlačuje napadení řepky fomovou hnilobou a díky tomu má významný vliv na snížení ztrát způsobené tímto patogenem. Boscalid se tak vyrovnává i vícesložkovým přípravkům a v některých případech je dokonce překonává. Samotný boscalid by však podle pravidel správné zemědělské praxe neměl být aplikován samostatně, bez jiné účinné azolové látky, neboť způsobuje vznik rezistentních kmenů hlízenky.

S přídavkem účinné látky metconazole je Efilor® předurčen pro vynikající ochranu a zvýšení výnosového potenciálu. Je specialista na jarní ošetření. Vykazuje totiž silný fungicidní účinek v jarním období především na fomovou hnilobu a primární infekci hlízenky obecné, na kterou je boscalid vynikající. Zároveň poskytuje i mírnou regulaci.

Boscalidový ochranný štít

Efilor® je součástí technologie Boscalidového štítu, který je založený na masivní dávce boscalidu. Tato technologie je nejpoužívanějším jarním fungicidním systémem nejen v České republice. Naším hlavním fungicidním doporučením jsou plné dávky přípravků Efilor® 0,7 l/ha a Pictor® 0,5 l/ha. V případě kombinace obou těchto přípravků ve zmíněné technologii Boscalidový štít je možné snížit dávky obou přípravků (Efilor® 0,6 l/ha a Pictor® 0,4 l/ha) a tím významně optimalizovat náklady na jarní ochranu řepky při zachování vynikající účinnosti na choroby a pozitivního vlivu na zvýšení výnosu. Efilor® poskytuje dlouhodobou fungicidní ochranu od výšky řepky 40 cm. Pictor® přináší nejlepší účinnosti v plném květu, přičemž výkonnost poskytuje i při dřívějších aplikacích ještě před květem řepky – od BBCH 57. Rozestup mezi aplikacemi by neměl přesáhnout 21 dní.

Kdy použít Efilor®?

Volená dávka přípravku vždy záleží na okolnostech. Existuje několik specifických situací, které se v praxi vyskytují. Přehled nejčastějších situací s vlivem na volbu dávky ukazuje následující tabulka:

SituacePřípravekDoporučené dávkováníVýška porostu
Nevyrovaná a řídká řepka
Pozdní setí, nízké a oslabené porosty
Odrůdy náchylné houbovými chorobami
Porosty napadené larvami dřepčíka olejkového
Hustě seté odrůdy středního a nižšího typu
Dlouhá zima a pozdější obnovení vegetace
Teplý a deštivý průběh počasí
Efilor®0,7 l/ha20 - 40 cm
Teplé a suché podmínky
Lehké půdy s nedostatkem živin
Efilor®0,6 l/ha20 - 40 cm
Technologie boscalidového štítuEfilor®0,6 l/ha (max. 21 dní po aplikaci Pictor 0,4 l/ha)20 - 40 cm

Brzký nástup jara a vysoké teploty mohou způsobit, že hlavní terminál řepky poletí rychle vzhůru. Jarní regulace má velký význam. Dojde tím k vyrovnání porostů, zesílení stonků, navětvení řepky a nasazení většího počtu šešulí. I v případě teplého a suchého jara se vyplatí.

Foto autor: Zdeněk Krédl

Jarní chorobou číslo jedna v ČR je stále fomová hniloba brukvovitých. Efilor® před napadením touto chorobou chrání. Mimo to se zemědělec může spolehnout na potlačení další chorob, na které má přípravek významnou vedlejší účinnost.

Foto autor: Zdeněk Krédl

Dva porosty řepky. Ten vpravo je ošetřený Efilorem. Rozdíl mezi fázemi je cca 1 týden. Porost ošetřený Efilorem je vyrovnaný, hlavní terminál byl zastaven, dochází v něm k většímu navětvení a je více připraven na vyšší výnos a na případnou nepřízeň počasí.

Foto autor: Zdeněk Krédl

Top