Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Efilor®

Pro zdravou a vitální řepku.

Efilor zajišťuje vynikající ochranu proti houbovým chorobám a kompaktní porosty s ideální architekturou, které díky tomu rovnoměrně kvetou a dozrávají.

Výhody

 • vynikající fungicid s morforegulačním účinkem
 • podpora větvení řepky a navýšení počtu šešulí
 • mimořádná smáčivost
 • rychlá odolnost proti smyvu deštěm
 • první přípravek pro jarní ošetření řepky obsahující karboxamid

Použití

Detaily

Jméno Efilor®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 133 g/l boscalid, 60 g/l metconazole

Efilor obsahuje dvě různé účinné látky, boskalid a metkonazol. Boskalid je absorbován listem a v rostlině je rozšiřován částečně lokálně - systemickým účinkem a částečně akropetálně. Metkonazol velmi rychle proniká do rostliny a je akropetálně rozváděn mízou. Po proniknutí do rostliny je účinná látka chráněna před deštěm. Boskalid zamezuje klíčení spor a vykazuje ihnibiční účinek na tvorbě zárodečné dutiny, růst mycelia a sporulaci plísňových patogenů. Metkonazol působí jak preventivně, tak také při počínajícím napadení. Zamezuje se tak šíření již existující infekce.

Efilor brzdí v řepce prodlužování a tím vede k vývoji kompaktnější, odolnější rostliny.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

Řepka jarní,
řepka ozimá
4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoanoanoano, ne pýrohubné dávky

Řepka olejka ozimá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Čerň řepková 1 l/ha na jaře v BBCH 59–69 max 2x 150 - 400
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 1 l/ha na podzim v BBCH 12–31na jaře v BBCH 31–59 max 2x 150 - 400
Hlízenka obecná 1 l/ha na jaře v BBCH 59–69 max 2x 150 - 400
Zvýšení odolnosti proti poléhání 1 l/ha na jaře v BBCH 31–59 max 2x 150 - 400

Toxické ikony

 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Efilor®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 133 g/l boscalid, 60 g/l metconazole

Efilor obsahuje dvě různé účinné látky, boskalid a metkonazol. Boskalid je absorbován listem a v rostlině je rozšiřován částečně lokálně - systemickým účinkem a částečně akropetálně. Metkonazol velmi rychle proniká do rostliny a je akropetálně rozváděn mízou. Po proniknutí do rostliny je účinná látka chráněna před deštěm. Boskalid zamezuje klíčení spor a vykazuje ihnibiční účinek na tvorbě zárodečné dutiny, růst mycelia a sporulaci plísňových patogenů. Metkonazol působí jak preventivně, tak také při počínajícím napadení. Zamezuje se tak šíření již existující infekce.

Efilor brzdí v řepce prodlužování a tím vede k vývoji kompaktnější, odolnější rostliny.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

Řepka jarní,
řepka ozimá
4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoanoanoano, ne pýrohubné dávky

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Čerň řepková 1 l/ha na jaře v BBCH 59–69 max 2x 150 - 400
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 1 l/ha na podzim v BBCH 12–31na jaře v BBCH 31–59 max 2x 150 - 400
Hlízenka obecná 1 l/ha na jaře v BBCH 59–69 max 2x 150 - 400
Zvýšení odolnosti proti poléhání 1 l/ha na jaře v BBCH 31–59 max 2x 150 - 400
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Efilor®?

Účinnost přípravku Efilor® na fomovou hnilobu na porostech řepky infikovaných fomovou hnilobou, která již napadla kořenový krček

% napadení, méně = lépe, zdroj: výsledky Oseva Pro Opava, VÚO, 2014

Stimulace větvení řepky po aplikaci přípravku Efilor®

Zdroj: výsledky Oseva Pro Opava, VÚO, 2014

Zvýšení počtu šešulí po aplikaci přípravku Efilor®

Zdroj: výsledky Oseva Pro Opava, VÚO, 2014

Efilor® - nejuniverzálnější fungicid s šetrnou morforegulací

- doporučení Institut für Pflanzenschutz (institut ochrany rostlin), Německo, Bavorsko, 2016

Boscalidový ochranný štít

Boscalidový ochranný štít spočívá v systému ochrany řepky dvěmi po sobě jdoucími ošetřeními v časném jaře a v květu. Tato moderní technologie spojuje vlastnosti přípravku Efilor a Pictor a nabízí tedy nejen vynikající fungicidní clonu poskytovanou oběma fungicidy, ale také šetrnou morforegulaci poskytovanou přípravkem Efilor. Dlouhodobá fungicidní clona je založena na účinné látce boscalid ze skupiny SDHI (karboxamidy), v kombinaci s účinnou látkou metconazol nebo dimoxystrobin. Jedná se o jediné řešení na trhu s účinnou látkou ze skupiny SDHI v časném jaru i ve květu s účinností na všechny důležité choroby řepky a s efekty AgCelence.

Fungicid Efilor je součástí unikátního systému ochrany řepky v časném jaru.

Kombinované použití obou přípravků nabízí tyto výhody:

 • dlouhodobá fungicidní clona na základě účinné látky boscalid v kombinaci s metconazolem a dimoxystobinem
 • jediné řešení na trhu s účinnou látkou ze skupiny karboxamidů (SDHI) v časném jaře i květu
 • ochrana před všemi důležitými chorobami řepky s výhodami technologie AgCelence
 • kombinace tří odlišných účinných látek zaručující účinné antirezistentní řešení houbových chorob

placeholder: "standard_page_28"

Top