Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Faban®

První kokrystalová technologie proti strupovitosti.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jádrovin.

Výhody

 • Spolehlivá dlouhotrvající kontrola strupovitosti na plodech i listech
 • Menší závislost na teplotě a srážkách
 • Široké aplikační okno

Použití

Detaily

Jméno Faban®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 250 g/l pyrimethanil, 250 g/l dithianon

Faban je kontaktní fungicid ve formě suspenzního koncentrátu obsahující 250 g/l dithianonu a 250 g/l pyrimethanilu. Kombinuje účinek obou účinných látek a působí proti houbovým chorobám jádrovin. Preferovanou metodou aplikace je preventivní postřik.

Pyrimethanil je fungicidní látka ze skupiny anilinopyrimidinů s kontaktním, translaminárním a fumigačním účinkem. Působí preventivně (po dobu 7-10 dnů) a navíc po dobu cca 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů hub, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce, čímž přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy selhávají.

Dithianon je fungicidní látka zabraňující klíčení spor hub. Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také ošetřování v pravidelných intervalech. Při ošetření jádrovin proti strupovitosti vykazuje i eradikativní účinek při aplikaci do maximálně 48 hodin po vzniku infekce. Účinná látka dithianon je fungicidní látkou ze skupiny quinonů, s kontaktním účinkem. Dithianon ovlivňuje širokou škálu enzymů a zasahuje tak do buněčného dýchání hub.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu anilinopyrimidinu (pyrimethanil, cyprodinil) v jádrovinách vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Kurativní ošetření je možné pouze na základě spolehlivé signalizace.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jádroviny181286

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoano--

Ovoce jádrové, ostatní

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 1,2 l/ha BBCH 53 - 77

Toxické ikony

 • GHS-06 - Toxické
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Faban®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 250 g/l pyrimethanil, 250 g/l dithianon

Faban je kontaktní fungicid ve formě suspenzního koncentrátu obsahující 250 g/l dithianonu a 250 g/l pyrimethanilu. Kombinuje účinek obou účinných látek a působí proti houbovým chorobám jádrovin. Preferovanou metodou aplikace je preventivní postřik.

Pyrimethanil je fungicidní látka ze skupiny anilinopyrimidinů s kontaktním, translaminárním a fumigačním účinkem. Působí preventivně (po dobu 7-10 dnů) a navíc po dobu cca 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů hub, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce, čímž přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy selhávají.

Dithianon je fungicidní látka zabraňující klíčení spor hub. Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také ošetřování v pravidelných intervalech. Při ošetření jádrovin proti strupovitosti vykazuje i eradikativní účinek při aplikaci do maximálně 48 hodin po vzniku infekce. Účinná látka dithianon je fungicidní látkou ze skupiny quinonů, s kontaktním účinkem. Dithianon ovlivňuje širokou škálu enzymů a zasahuje tak do buněčného dýchání hub.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu anilinopyrimidinu (pyrimethanil, cyprodinil) v jádrovinách vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Kurativní ošetření je možné pouze na základě spolehlivé signalizace.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jádroviny181286

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 1,2 l/ha BBCH 53 - 77
 • GHS-06 - Toxické
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Faban
Etiketa etiketa Faban
Bezpečnostní list bezpečnostní list Faban
Stahování leták Faban
Top