Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Forum® Star

Osvědčený kombinovaný fungicid proti peronospoře révy vinné.

Dimethomorph a folpet zajišťují nejúčinnější boj ve všech fázích choroby.

Výhody

  • Preventivní, kurativní a antisporulační účinek
  • Vedlejší velmi dobrý účinek na botrytidu
  • Lze do IP
  • Dlohodobé a spolehlivé působení

Použití

Detaily

Jméno Forum® Star
Formulace granule dispergovatelné ve vodě (WG)
Složky 600 g/ kg folpet, 113 g/ kg dimethomorph

Forum Star je nový kombinovaný fungicid, který se sestává z účinných látek dimethomorf a folpet.

Dimethomorf je fungicidní látka se známým mechanismem účinku. Brání rušením tvorby buněčné stěny plísně révové vývoji všech růstových stadií původce. Proniká hluboko do ošetřované rostliny a šíří se v ní (systémově, s hloubkovým působením). To způsobuje, že jsou zachyceny též rané infekční fáze plísně (1–2 dny). Účinná látka dimethomorf se dále vyznačuje silným účinkem proti tvorbě spor (potlačení nové tvorby letních a zimních spor), který způsobuje účinné přerušení šíření plísně révové. Navíc též dlouhodobě povrchově chrání ošetřené části rostlin pevným povlakem proti nově pronikajícím sporám plísně.

Velmi dobrý účinek proti plísni révové je doplněn a zesílen kontaktní účinnou látkou folpet. Folpet brání klíčení spor plísně a navíc rozšiřuje účinek proti jiným mykózám, především botrytidě.

Kombinace dimethomorfu a folpetu způsobuje na povětrnostních podmínkách nezávislou, dlouhodobou ochranu révy proti plísni.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva vinná30201410

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě a ne vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence je třeba střídat fungicidy s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Přípravek Forum Star je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
neanoano-ano-

Réva vinná

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 1 kg/ha, max. 500 l vody/ ha do BBCH 611,9 kg/ha, max. 1000 l vody/ha od BBCH 61 max. 3x za vegetační období plodiny

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Forum® Star
Formulace granule dispergovatelné ve vodě (WG)
Složky 600 g/ kg folpet, 113 g/ kg dimethomorph

Forum Star je nový kombinovaný fungicid, který se sestává z účinných látek dimethomorf a folpet.

Dimethomorf je fungicidní látka se známým mechanismem účinku. Brání rušením tvorby buněčné stěny plísně révové vývoji všech růstových stadií původce. Proniká hluboko do ošetřované rostliny a šíří se v ní (systémově, s hloubkovým působením). To způsobuje, že jsou zachyceny též rané infekční fáze plísně (1–2 dny). Účinná látka dimethomorf se dále vyznačuje silným účinkem proti tvorbě spor (potlačení nové tvorby letních a zimních spor), který způsobuje účinné přerušení šíření plísně révové. Navíc též dlouhodobě povrchově chrání ošetřené části rostlin pevným povlakem proti nově pronikajícím sporám plísně.

Velmi dobrý účinek proti plísni révové je doplněn a zesílen kontaktní účinnou látkou folpet. Folpet brání klíčení spor plísně a navíc rozšiřuje účinek proti jiným mykózám, především botrytidě.

Kombinace dimethomorfu a folpetu způsobuje na povětrnostních podmínkách nezávislou, dlouhodobou ochranu révy proti plísni.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva vinná30201410

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě a ne vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence je třeba střídat fungicidy s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Přípravek Forum Star je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
neanoano-ano-

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 1 kg/ha, max. 500 l vody/ ha do BBCH 611,9 kg/ha, max. 1000 l vody/ha od BBCH 61 max. 3x za vegetační období plodiny
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top