Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kumulus® WG

Klasický kontaktní fungicid k ochraně rostlin proti pravému padlí.

Sirnatý fungicid (80%) s preventivním, protektivním účinkem.

Výhody

  • Rychlý nástup účinnosti
  • Významný vedlejší akaricidní účinek
  • Široká možnost použití i v kombinacích do mnoha druhů rostlin

Použití

Detaily

Jméno Kumulus® WG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 80 % síra

Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jabloně201550
Broskvoně15500
Chmel151050

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Bez černý201550

Při ošetřování bezu černého v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřených keřů (během a po dobu 2 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ - s doplněním časových termínů.

Při aplikaci do peckovin proti hálčivci višňovému: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % na 5 m a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do meruněk: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 50 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci úletu na 5 m a při 90 % redukci úletu je ochranná vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - okrasné školky, ovocné školky

Přípravek se aplikuje max. 3x

Interval mezi aplikacemi: 7 dní

Přípravek Kumulus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. V těchto případech přidávejte do postřikové jíchy Kumulus WG jako poslední.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem ne- mísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátory
-anoanoano, např. Vaztak Activenapř. Cycocel 750 SL

Angrešt

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 5 - 6 kg/ha max. 5 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Houbové choroby 5-10 kg/ha, od začátku výskytu od začátku výskytu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 - 5 kg/ ha (0,3 - 0,5 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 – 4 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí chmelové 10 - 12,5 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 4,5 - 10 kg/ ha (0,45 - 1 %) Ošetření jabloní se provádí před květem a po odkvětu s prvním ošetřením ve stádiu myšího ouška.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 1,5 - 2 kg/ha (0,3 - 0,4 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vlnovník maliníkový 4 - 7 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Monilióza 5 kg/ha, 500 - 1000 l vody/ha od počátku do konce kvetení max. 2 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 1,5 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 - 5 kg/ha (0,3 - 0,5 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 kg/ ha (0,4 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vlnovník maliníkový 4 - 7 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hálčivec višňový 5 - 10 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 1,5 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 kg/ha
Padlí 3 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 - 3 kg/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Akarinóza 9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %) Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Erinóza 9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %) Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Padlí révové 3 kg/ha OL 3 dny - stolní hrozny OL 42 dní - moštové hrozny První ošetření proti padlí na révě vinné proveďte při dosažení 20 cm délky výhonů a dále podle potřeby a infekčního tlaku v 5-10 denních intervalech.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 5 - 6 kg/ha max. 5 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 6 kg/ha do 31.8.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,2 - 1%
Strupovitost 0,2 - 1%
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Septorie 2 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 kg/ ha (0,6 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 kg/ha
Jméno Kumulus® WG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 80 % síra

Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jabloně201550
Broskvoně15500
Chmel151050

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Bez černý201550

Při ošetřování bezu černého v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřených keřů (během a po dobu 2 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ - s doplněním časových termínů.

Při aplikaci do peckovin proti hálčivci višňovému: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % na 5 m a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do meruněk: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 50 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci úletu na 5 m a při 90 % redukci úletu je ochranná vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - okrasné školky, ovocné školky

Přípravek se aplikuje max. 3x

Interval mezi aplikacemi: 7 dní

Přípravek Kumulus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. V těchto případech přidávejte do postřikové jíchy Kumulus WG jako poslední.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem ne- mísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátory
-anoanoano, např. Vaztak Activenapř. Cycocel 750 SL

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 5 - 6 kg/ha max. 5 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Houbové choroby 5-10 kg/ha, od začátku výskytu od začátku výskytu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 - 5 kg/ ha (0,3 - 0,5 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 – 4 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí chmelové 10 - 12,5 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 4,5 - 10 kg/ ha (0,45 - 1 %) Ošetření jabloní se provádí před květem a po odkvětu s prvním ošetřením ve stádiu myšího ouška.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 1,5 - 2 kg/ha (0,3 - 0,4 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vlnovník maliníkový 4 - 7 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Monilióza 5 kg/ha, 500 - 1000 l vody/ha od počátku do konce kvetení max. 2 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 1,5 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 - 5 kg/ha (0,3 - 0,5 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 kg/ ha (0,4 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vlnovník maliníkový 4 - 7 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hálčivec višňový 5 - 10 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 1,5 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 kg/ha
Padlí 3 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 - 3 kg/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Akarinóza 9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %) Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Erinóza 9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %) Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Padlí révové 3 kg/ha OL 3 dny - stolní hrozny OL 42 dní - moštové hrozny První ošetření proti padlí na révě vinné proveďte při dosažení 20 cm délky výhonů a dále podle potřeby a infekčního tlaku v 5-10 denních intervalech.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 5 - 6 kg/ha max. 5 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 6 kg/ha do 31.8.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,2 - 1%
Strupovitost 0,2 - 1%
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Septorie 2 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 kg/ ha (0,6 %)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 kg/ha

Proč Kumulus® WG?

doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v révě
doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v tykvovité zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v angreštu a rybízu
Top