Kumulus® WG

Klasický kontaktní fungicid k ochraně rostlin proti pravému padlí.

Sirnatý fungicid (80%) s preventivním, protektivním účinkem.

Kumulus® WG

Klasický kontaktní fungicid k ochraně rostlin proti pravému padlí.

Sirnatý fungicid (80%) s preventivním, protektivním účinkem.


Výhody

  • Rychlý nástup účinnosti
  • Významný vedlejší akaricidní účinek
  • Široká možnost použití i v kombinacích do mnoha druhů rostlin

Detaily

Obecné informace

Jméno Kumulus® WG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 80 % síra

Způsob účinku

Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jabloně201550
Broskvoně15500
Chmel151050

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Bez černý201550

Při ošetřování bezu černého v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřených keřů (během a po dobu 2 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ - s doplněním časových termínů.

Při aplikaci do peckovin proti hálčivci višňovému: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % na 5 m a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do meruněk: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 50 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci úletu na 5 m a při 90 % redukci úletu je ochranná vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - okrasné školky, ovocné školky

Přípravek se aplikuje max. 3x

Interval mezi aplikacemi: 7 dní

Mísitelnost

Přípravek Kumulus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. V těchto případech přidávejte do postřikové jíchy Kumulus WG jako poslední.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem ne- mísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátory
-anoanoanonapř. Cycocel 750 SL

Americké padlí angreštové
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
5 - 6 kg/ha - max. 5 x - 500 - 1000 l/ha 3 dny
Houbové choroby
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
5-10 kg/ha od začátku výskytu 2x květen, červen houbové choroby 200 - 1000 l/ha AT
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 - 5 kg/ ha (0,3 - 0,5 %) - 6x/ rok - 1000 l/ha 3 dny
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 – 4 kg/ha - 3x/ rok - 1000 l/ha -
Padlí chmelové
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
10 - 12,5 kg/ha - 6x/ rok - 1000 l/ha 7 dní
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
4,5 - 10 kg/ ha (0,45 - 1 %) Ošetření jabloní se provádí před květem a po odkvětu s prvním ošetřením ve stádiu myšího ouška. 6x/ rok - 1000 l/ha 3 dny
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 - 2 kg/ha (0,3 - 0,4 %) - 6x/ rok - 500 l/ha -
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 kg/ha - 2x - 500 l/ha -
Vlnovník maliníkový
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
4 - 7 kg/ha - max. 3x před květem Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 200 - 1000 l/ha AT
Monilióza
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
5 kg/ha od počátku do konce kvetení max. 2 x za vegetaci moniliová spála 500 - 1000 l/ha AT
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - 6x - 500 l/ha 3 dny
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 - 5 kg/ha (0,3 - 0,5 %) - 6x - 1000 l/ha -
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
2 kg/ ha (0,4 %) - 4x - 500 l/ha 3 dny
Vlnovník maliníkový
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
4 - 7 kg/ha - max. 3x před květem Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 200 - 1000 l/ha AT
Hálčivec višňový
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
5 - 10 kg/ha - max. 3x Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 1000 l/ha 3 dny
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - 6x/ rok - 500 l/ha 3 dny
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 kg/ha - 2x - 500 l/ha -
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 kg/ha - 2x - 500 l/ha -
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
2 - 3 kg/ ha - 6x - 1000 l/ha AT
Akarinóza
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %) Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením. 1x/ rok - 600 l/ha -
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %) Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením. 1x/ rok - 600 l/ha -
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 kg/ha OL 3 dny - stolní hrozny OL 42 dní - moštové hrozny První ošetření proti padlí na révě vinné proveďte při dosažení 20 cm délky výhonů a dále podle potřeby a infekčního tlaku v 5-10 denních intervalech. 1x/ rok - 1000 l/ha 3 dny / 42 dní
Americké padlí angreštové
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
5 - 6 kg/ha - max. 5 x - 500 - 1000 l/ha 3 dny
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
6 kg/ha do 31.8. 4x - 100 - 400 l/ha -
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 - 1% - max. 3x Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - ovocné školky, okrasné školky 1000 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 - 1% - max. 3x Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - ovocné školky, okrasné školky 1000 l/ha AT
Septorie
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
2 kg/ha - 1x/ rok - 500 l/ha -
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 kg/ ha (0,6 %) - 6x - 500 l/ha 3 dny
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 kg/ha - 2x - 500 l/ha -

GTIN kódy

GTIN skupinového obalu Kumulus WG 1x 25 kg: 04041885000774

GTIN skupinového obalu Kumulus WG 1x 20 kg: 04041885314154

Obecné informace

Jméno Kumulus® WG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 80 % síra

Způsob účinku

Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jabloně201550
Broskvoně15500
Chmel151050

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Bez černý201550

Při ošetřování bezu černého v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřených keřů (během a po dobu 2 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ - s doplněním časových termínů.

Při aplikaci do peckovin proti hálčivci višňovému: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % na 5 m a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do meruněk: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 50 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Při aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci úletu na 5 m a při 90 % redukci úletu je ochranná vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - okrasné školky, ovocné školky

Přípravek se aplikuje max. 3x

Interval mezi aplikacemi: 7 dní

Mísitelnost

Přípravek Kumulus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. V těchto případech přidávejte do postřikové jíchy Kumulus WG jako poslední.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem ne- mísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátory
-anoanoanonapř. Cycocel 750 SL

Zpět
Angrešt - Americké padlí angreštové
Doporučená dávka
5 - 6 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 5 x
Poznámky
-
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Bez černý - Houbové choroby
Doporučená dávka
5-10 kg/ha
Termín aplikace
od začátku výskytu
Počet aplikací
2x květen, červen
Poznámky
houbové choroby
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Broskvoň - Padlí
Doporučená dávka
3 - 5 kg/ ha (0,3 - 0,5 %)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Dub - Padlí
Doporučená dávka
3 – 4 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
-
Zpět
Chmel - Padlí chmelové
Doporučená dávka
10 - 12,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Jabloň - Padlí
Doporučená dávka
4,5 - 10 kg/ ha (0,45 - 1 %)
Termín aplikace
Ošetření jabloní se provádí před květem a po odkvětu s prvním ošetřením ve stádiu myšího ouška.
Počet aplikací
6x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Jahodník - Padlí
Doporučená dávka
1,5 - 2 kg/ha (0,3 - 0,4 %)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
-
Zpět
Ječmen - Padlí
Doporučená dávka
3 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
-
Zpět
Maliník - Vlnovník maliníkový
Doporučená dávka
4 - 7 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3x před květem
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Meruňka - Monilióza
Doporučená dávka
5 kg/ha
Termín aplikace
od počátku do konce kvetení
Počet aplikací
max. 2 x za vegetaci
Poznámky
moniliová spála
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Mrkev - Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Okrasné rostliny - Padlí
Doporučená dávka
3 - 5 kg/ha (0,3 - 0,5 %)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
-
Zpět
Okurka setá - Padlí
Doporučená dávka
2 kg/ ha (0,4 %)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
4x
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Ostružiník - Vlnovník maliníkový
Doporučená dávka
4 - 7 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3x před květem
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Peckoviny - Hálčivec višňový
Doporučená dávka
5 - 10 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Petržel - Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Pšenice - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
3 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
-
Doporučená dávka
3 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
-
Zpět
Rajče - Padlí
Doporučená dávka
2 - 3 kg/ ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Réva vinná - Akarinóza
Doporučená dávka
9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %)
Termín aplikace
Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Počet aplikací
1x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
600 l/ha
Interval před sklizní
-
Doporučená dávka
9 - 12 kg/ha (1,5 - 2 %)
Termín aplikace
Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Počet aplikací
1x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
600 l/ha
Interval před sklizní
-
Doporučená dávka
3 kg/ha OL 3 dny - stolní hrozny OL 42 dní - moštové hrozny
Termín aplikace
První ošetření proti padlí na révě vinné proveďte při dosažení 20 cm délky výhonů a dále podle potřeby a infekčního tlaku v 5-10 denních intervalech.
Počet aplikací
1x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny / 42 dní
Zpět
Rybíz - Americké padlí angreštové
Doporučená dávka
5 - 6 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 5 x
Poznámky
-
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Řepa cukrová - Padlí
Doporučená dávka
6 kg/ha
Termín aplikace
do 31.8.
Počet aplikací
4x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
-
Zpět
Sady - Padlí
Doporučená dávka
0,2 - 1%
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - ovocné školky, okrasné školky
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,2 - 1%
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - ovocné školky, okrasné školky
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Trávy - Septorie
Doporučená dávka
2 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
1x/ rok
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
-
Zpět
Tykvovité - Padlí
Doporučená dávka
3 kg/ ha (0,6 %)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Žito - Padlí
Doporučená dávka
3 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
2x
Poznámky
-
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
-

GTIN kódy

GTIN skupinového obalu Kumulus WG 1x 25 kg: 04041885000774

GTIN skupinového obalu Kumulus WG 1x 20 kg: 04041885314154

Proč Kumulus® WG?

doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v révě
doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v tykvovité zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Kumulus WG v angreštu a rybízu
Top