Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Orvego®

Slizeň s potenciálem.

Kombinovaný fungicid k ošetření révy vinné proti plísni révové a chmelu proti plísni chmelové.

Výhody

  • Spolehlivost a jistota, preventivní a kurativní účinek
  • Zcela nová účinná látka - antirezistentní strategie
  • Výborná rozpustnost, vynikající ochranný štít
  • Příznivý ekotoxikologický profil
  • Registrace do integrované produkce

Použití

Detaily

Jméno Orvego®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 300 g/l ametoktradin, 225 g/l dimethomorph

Přípravek Orvego je kombinovaný fungicid, který se sestává z účinných látek dimethomorf a ametoktradin. Dimethomorf brání rušením tvorby buněčné stěny plísně révové a chmelové vývoji všech růstových stadií původce. Látka proniká hluboko do ošetřované rostliny a šíří se v ní (lokálně systemicky, s hloubkovým působením). To způsobuje, že jsou zachyceny již rané infekční fáze plísně (1–2 dny). Účinná látka se dále vyznačuje silným antisporulačním účinkem (potlačení nové tvorby letních a zimních spor), který způsobuje účinné přerušení šíření plísně. Dimethomorf navíc též dlouhodobě povrchově chrání ošetřené části rostlin pevným povlakem proti nově pronikajícím sporám plísně. Ametoktradin silně inhibuje vývoj zoospor a infekci hostitelských rostlin zoosporami a zoosporangiem hostitelských rostlin. Látka má výborný preventivní účinek, ale nemá účinek kurativní.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) v révě ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě a ne vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA nebo QoSI (ametoktradin) bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva vinná6666
Chmel2518106

Pro aplikaci do chmele:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Tabulka mísitelnosti
DAM 390FungicidyListová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryHerbicidy
NEANOANOANO--

Chmel

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň chmelová 2,7 l/ha1) od: 55 BBCH, do: 81 BBCH2) podle signalizace max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 0,4 l/ha do BBCH 610,8 l/ha od BBCH 61

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Orvego®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 300 g/l ametoktradin, 225 g/l dimethomorph

Přípravek Orvego je kombinovaný fungicid, který se sestává z účinných látek dimethomorf a ametoktradin. Dimethomorf brání rušením tvorby buněčné stěny plísně révové a chmelové vývoji všech růstových stadií původce. Látka proniká hluboko do ošetřované rostliny a šíří se v ní (lokálně systemicky, s hloubkovým působením). To způsobuje, že jsou zachyceny již rané infekční fáze plísně (1–2 dny). Účinná látka se dále vyznačuje silným antisporulačním účinkem (potlačení nové tvorby letních a zimních spor), který způsobuje účinné přerušení šíření plísně. Dimethomorf navíc též dlouhodobě povrchově chrání ošetřené části rostlin pevným povlakem proti nově pronikajícím sporám plísně. Ametoktradin silně inhibuje vývoj zoospor a infekci hostitelských rostlin zoosporami a zoosporangiem hostitelských rostlin. Látka má výborný preventivní účinek, ale nemá účinek kurativní.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) v révě ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě a ne vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA nebo QoSI (ametoktradin) bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva vinná6666
Chmel2518106

Pro aplikaci do chmele:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Tabulka mísitelnosti
DAM 390FungicidyListová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryHerbicidy
NEANOANOANO--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň chmelová 2,7 l/ha1) od: 55 BBCH, do: 81 BBCH2) podle signalizace max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 0,4 l/ha do BBCH 610,8 l/ha od BBCH 61
  • GHS-07 - Dráždivé
Top