Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Priaxor® EC

Úspěch na dohled.

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem určený k ochraně pšenice ozimé, ječmene, žita ozimého a tritikale ozimého proti houbovým chorobám.

Výhody

  • Vysoká a kvalitní úroda
  • Široká flexibilita
  • Přínosy efektů AgCelence®

Použití

Detaily

Jméno Priaxor® EC
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 150 g/l pyraclostrobin, 75 g/l fluxapyroxad

Přípravek je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením.

Účinná látka fluxapyroxad má vynikající preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Účinná látka pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen, tritikale, žito
6444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek, nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, isopyrazamú nebo ze skupiny QOI (např. strobiluriny, fenamidon, famoxadon) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Přípravek není určen pro použití v podmínkách vysokého infekčního tlaku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Tabulka mísitelnosti
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ano*anoanoanoanoano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

Ječmen

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Padlí travní (padlí trav) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rynchosporiová skvrnitost 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Helmintosporiová hniloba a skvrnitost obilnin 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Padlí travní (padlí trav) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Padlí travní (padlí trav) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rynchosporiová skvrnitost 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Priaxor® EC
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 150 g/l pyraclostrobin, 75 g/l fluxapyroxad

Přípravek je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením.

Účinná látka fluxapyroxad má vynikající preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Účinná látka pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen, tritikale, žito
6444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek, nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, isopyrazamú nebo ze skupiny QOI (např. strobiluriny, fenamidon, famoxadon) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Přípravek není určen pro použití v podmínkách vysokého infekčního tlaku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Tabulka mísitelnosti
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ano*anoanoanoanoano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Padlí travní (padlí trav) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rynchosporiová skvrnitost 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Helmintosporiová hniloba a skvrnitost obilnin 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Padlí travní (padlí trav) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Padlí travní (padlí trav) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
Rynchosporiová skvrnitost 0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
Top