Priaxor® EC

Úspěch na dohled.

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem určený k ochraně pšenice ozimé, ječmene, žita ozimého a tritikale ozimého proti houbovým chorobám.

Priaxor® EC

Úspěch na dohled.

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem určený k ochraně pšenice ozimé, ječmene, žita ozimého a tritikale ozimého proti houbovým chorobám.


Výhody

  • Vynikající účinnost proti všem chorobám obilnin
  • Bez aplikačních omezení v OP II. st., s minimálními ochrannými vzdálenostmi vzhledem k povrchovým vodám, a to i na svažitých pozemcích
  • Inovativní formulace zajišťuje výnosový efekt i ve zhoršených povětrnostních podmínkách
  • Cenově nejvýhodnější fungicid vyšší třídy

Detaily

Obecné informace

Jméno Priaxor® EC
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 75 g/l fluxapyroxad, 150 g/l pyraclostrobin

Způsob účinku

Přípravek je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením.

Účinná látka fluxapyroxad má vynikající preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Účinná látka pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinatřída omezení úletu: bez redukcetřída omezení úletu: 50%třída omezení úletu: 75%třída omezení úletu: 90%
povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen, tritikale, žito
6444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek, nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, fluopyram) nebo ze skupiny QOI (např. strobiluriny) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Přípravek není určen pro použití v podmínkách vysokého infekčního tlaku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Mísitelnost

Tabulka mísitelnosti
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ano*anoanoanoanoano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Rez žitná (hnědá rzivost žita)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 - 1,0 l/ha od: 25 BBCH, do: 69 BBCH max. 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885043108

GTIN skupinového obalu: 04041885043115

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Priaxor® EC
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 75 g/l fluxapyroxad, 150 g/l pyraclostrobin

Způsob účinku

Přípravek je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením.

Účinná látka fluxapyroxad má vynikající preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Účinná látka pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinatřída omezení úletu: bez redukcetřída omezení úletu: 50%třída omezení úletu: 75%třída omezení úletu: 90%
povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen, tritikale, žito
6444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek, nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, fluopyram) nebo ze skupiny QOI (např. strobiluriny) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Přípravek není určen pro použití v podmínkách vysokého infekčního tlaku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Mísitelnost

Tabulka mísitelnosti
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ano*anoanoanoanoano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

Zpět
Ječmen - Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Pšenice ozimá - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Tritikale ozimé - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Žito ozimé - Rez žitná (hnědá rzivost žita)
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,75 - 1,0 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885043108

GTIN skupinového obalu: 04041885043115

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Priaxor® EC?

Priaxor® EC je nejvyspělejším fungicidem od společnosti BASF na bázi účinných látek Xemium® ze třídy karboxamidů (SDHI), která inhibuje růst buněk houbového patogenu a jejich energetickou produkci, a F500® (pyraclostrobin) ze třídy strobilurinů (QOI), která inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Xemium® je zástupce 3. generace karboxamidů vyvinutý společností BASF.

Směs F500® a Xemium® v přípravku Priaxor® EC se skvěle doplňuje a má výborný synergický efekt. F500® (strobilurin) má zejména ochranný účinek. Xemium® (SDHI) má kurativní účinnost. Proto je Priaxor® EC pro zemědělce vždy skvělým řešením. Můžete předcházet všem hlavním chorobám obilnin bez ohledu na to, jsou-li rostliny již infikovány či krátce před infikováním kvůli očekávanému deštivému počasí. Nejlepšího výsledku se dosáhne při preventivním použití.

Mimořádná mobilita

Xemium® zajišťuje vysokou vitalitu rostlin díky svému kurativnímu a dlouhotrvajícímu účinku. Obzvláště důležitá je tvorba pevných depozitů účinné látky na listech. Po uschnutí postřiku vytvoří Xemium® na povrchu listů krystalky účinné látky, které svými hvězdicovitými výběžky proniknou do voskové vrstvy a ukotví se zde, takže je ani dešťové kapky nedokáží smýt či přemístit. Díky depozitům na spodní straně krystalů je aplikace účinné látky Xemium® velice rovnoměrná a naprosto nezávislá na povětrnostních podmínkách. Tímto způsobem je zabezpečena dlouhotrvající ochrana obilniny.

Rychlá absorpce a dokonalá distribuce v celé rostlině

Rychlá absorpce a dokonalá distribuce v celé rostlině Látka Xemium® v přípravku Priaxor® EC je charakteristická tzv. „chameleónovým efektem“, který vysvětluje mimořádnou mobilitu účinné látky. Tento efekt dává přípravku Xemium® schopnost přizpůsobit prostorové uspořádání molekuly v daném prostředí v závislosti na požadované vyšší rozpustnosti ve vodě či v lipidech. Rozpustnost v lipidech umožňuje maximální prostupnost membránami, zatímco rozpustnost ve vodě umožňuje rychlý transport po celé rostlině. Díky vysoké systémové mobilitě přípravku Xemium® v rostlině jsou chráněny dokonce i nové přírůstky. Kromě optimální absorpce a distribuce jsou molekuly přípravku Xemium® vysoce mobilní také v buňkách houbového patogenu. To je klíčem k optimálnímu kurativnímu účinku a plné ochraně rostliny.

Díky výjimečným vlastnostem látky Xemium® a osvědčené účinné látce F500® udává Priaxor® EC nový standard při řešení chorob obilnin. Excelentní kurativní účinnost v kombinaci s vysoce preventivní silou zabezpečují optimální ochranu rostliny pro vysoký výnos a vysokou kvalitu.

F500® vykazuje řadu pozitivních účinků ve srovnání s běžnými přípravky na ochranu rostlin, jelikož zlepšuje zdraví a odolnost rostliny, zvyšuje příjem dusíku, zvětšuje listovou plochu, která zajišťuje lepší průběh fotosyntézy a ochranu proti slunečnímu úžehu. Všechny tyto výše uvedené účinky se odrážejí ve vyšším výnosu, vyšší tržní kvalitě a vyšší efektivitě produkce.

Samozřejmostí je, že F500® má také velice dobrou účinnost proti zásadním houbovým chorobám obilnin, jako jsou braničnatky, rzi, hnědá a rynchosporiová skvrnitost. F500® narušuje produkci energie v buňkách houby - houba umírá. Ochrana zajišťovaná látkou F500® má dlouhotrvající efekt.

Vedle výhod, které Priaxor® EC pro zemědělce nabízí z biologického hlediska, přináší rovněž další výhody:

Priaxor® EC je registrován od fáze BBCH 25 do fáze BBCH 69. Díky svým různorodým vlastnostem omezujícím širokou škálu houbových chorob obilnin pomocí kurativního a protektivního účinku ho můžete aplikovat naprosto nezávisle na stavu porostu. Ať už je vysoká pravděpodobnost rozšíření chorob po zimě, kdy je třeba učinit opatření pro nerušený vývoj rostlin, nebo je teplé a vlhké počasí na přelomu května a června s vysokou pravděpodobností houbových infekcí, Priaxor® EC je vždy a v každé situaci ta správná volba přinášející vysoce spolehlivé řešení každého problému, který musí zemědělci řešit v souvislosti s chorobami obilnin. Priaxor® EC má výbornou mísitelnost s dalšími přípravky na ochranu rostlin.

Ideálním systémem ochrany pšenice i ječmene je systém dvou aplikací. První aplikace provedená fungicidem Priaxor® EC 1,0 l/ha by měla proběhnou ideálně na praporcový list v období T2. Následně obvykle v období kvetení (T4) následuje aplikace fungicidu s cílem ochrany klasu. Ideální volbou je přípravek Osiris® Pack v dávce 0,5 + 0,5 l/ha. Kombinace těchto dvou přípravků představuje špičkové řešení pro ochranu obilnin proti všem důležitým listovým chorobám obilnin.

Výsledky pokusů v ozimé pšenici a jarním ječmeni napříč Českou republikou poukazují na vysokou efektivitu aplikace Priaxoru® EC 1,0 l/ha s následnou aplikací Osiris® Pack 0,5 + 0,5 l/ha. S touto tehnologií máte jistotu úspěšné sklizně.

Priaxor® EC patří do skupiny fungicidů označených logem AgCelence®. Znamená to, že mimo silné fungicidní účinnosti povzbuzuje fyziologické procesy uvnitř rostliny, které vedou k lepšímu zdraví a vitalitě rostlin. V konečném důsledku tyto procesy zvyšují výnos a kvalitu úrody i v podmínkách, kdy běžný fungicid ztrácí dech. Co tedy aplikací Priaxor® EC získáte?

Lepší hospodaření s vodou

Rostliny dokáží lépe hospodařit s vodou a potřebují tak na kilogram produkce zrna menší množství vody. Tím pádem lze dosáhnout vsokého výnosu i v letech se sníženým přísunem vláhy.

Zvýšený příjem dusíku

Rostliny díky silnějšímu kořenovému systému přijímají více dusíku a tím zvyšují efektivitu hnojení, zvyšuje se výnos a tím i zisk

Prevence slunečního úžehu

V polních podmínkách bylo prokázáno, že Priaxor® EC dokáže zabránit tvorbě skvrn na listech, známých také jako sluneční úžeh. Nezávislí experti považují schopnost zabránit slunečnímu úžehu za hlavní kritérium pro posouzení fyziologických účinků přípravku.

Větší zelená listová plocha

Priaxor® EC podporuje tvorbu zelené listové plochy více než ostatní fungicidy dostupné na trhu. Hybnou silou tohoto faktu jsou dobře vyvážené vlastnosti látek Xemium® a F500®. Pokusy ukazují, že zelené listy mají také delší životnost, čímž přímo přispívají k vyššímu výnosu a dobré kvalitě zrna.

Silnější stéblo

V mnoha pokusech bylo prokázáno, že účinná látka Xemium® má vliv na zesílení bunečných stěn stébla a tím zvyšuje odolnost proti poléhání.

Top