Serifel®

Biologický fungicid - moderní a udržitelné řešení

Serifel®

Biologický fungicid - moderní a udržitelné řešení


Výhody

  • pro biologické a ekologické zemědělství, antirezistentní strategie
  • minimalizace reziduí
  • odolný proti smyvu deštěm
  • teplotně flexibilní
  • mísitelný s konvenčními produkty

Detaily

Obecné informace

Jméno Serifel®
Formulace ve vodě smáčitelný prášek (WP)
Složky 5,5 x 1010 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600

Způsob účinku

Serifel je biologický fungicidní postřikový přípravek, jehož účinný organismus po kontaktu s patogenem narušuje vlákna hub.

Účinný organismus podle způsobu účinku patří do skupiny F6 (FRAC) mikrobiálních narušitelů buněčných membrán patogenu. Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 má silný fungicidní účinek, protože vytváří přirozeným způsobem metabolity lipopeptidů surfaktin a iturin, a má také antibakteriální účinek díky produkci různých antibiotik. Navíc účinný organismus vyvolává systemickou obrannou odpověď rostliny, indikovanou zvýšenou tvorbou enzymu peroxidázy, který hraje roli při posilování obrany rostlin proti patogenům.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva, maliník5555
Houby, jahodník, salát, paprika, rajče5444
Chmel3020105
Peckoviny30201510
Zelenina5444

Mísitelnost

Serifel je nekompatibilní s přípravky obsahujícími Antibiotika, Chlorothalonil, Folpet, Metalaxyl-M, Metiram, Mankozeb

Americké padlí angreštové

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 11, do: BBCH 85 10x za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 11, do: BBCH 85 10x za rok - 150 - 400 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 59 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 59 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok - 150 - 400 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok celer bulvový 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok celer bulvový 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok celer bulvový 150 - 400 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok - 150 - 400 l/ha

Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok cibule mimo cibuli na semeno 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 00, do: BBCH 09, máčení 1x za rok cibule sazečka 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok cibule mimo cibuli na semeno 150 - 400 l/ha

Padlí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 51, do: BBCH 89 1x-10x za rok padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 11, do: BBCH 51 1x-10x za rok 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha

Houbové choroby

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
2,5 g/100 kg pěstebního substrátu, vnitřní pěstírny - 1x za rok - 200 - 2000 l/ha

Padlí chmelové

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 21, do: BBCH 89 10x za rok - 150 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 21, do: BBCH 89 10x za rok - 150 - 1000 l/ha

Červená hniloba jahodníku

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 10 do BBCH: 19 1x za rok - 100 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 10 do BBCH: 19 1x za rok - 100 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 55 do BBCH: 89 6x za rok - 200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 10 do BBCH: 19 10x za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 55 do BBCH: 89 6x za rok - 200 - 2000 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok - 150 - 400 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 59 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 59 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha

Plíseň šedá

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha - 6x za rok - 200 - 2000 l/ha

Padlí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 51, do: BBCH 89 1x-10x za rok padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 11, do: BBCH 51 1x-10x za rok 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 51 do BBCH: 89 6x za rok - 200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 51 do BBCH: 89 6x za rok - 200 - 2000 l/ha

Padlí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 51, do: BBCH 89 1x-10x za rok padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 11, do: BBCH 51 1x-10x za rok 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha

Plíseň šedá

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 31, do: BBCH 81 10x za rok - 100 - 1000 l/ha

Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok - 150 - 400 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 55 do BBCH: 89 6x za rok - 200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 55 do BBCH: 89 6x za rok - 200 - 2000 l/ha

Plíseň šedá

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH: 67 do BBCH: 89 10x za rok - 100 - 1000 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok řepa salátová 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok řepa salátová 150 - 400 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH:10 do BBCH: 49 6x za rok - 200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od BBCH:10 do BBCH: 49 6x za rok - 200 - 2000 l/ha

Padlí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 51, do: BBCH 89 1x-10x za rok padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 11, do: BBCH 51 1x-10x za rok 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik 150 - 400 l/ha

Plíseň šedá

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 51, do: BBCH 89 1x - 6x za rok zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou 200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 51, do: BBCH 89 1x - 6x za rok zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou 200 - 2000 l/ha

Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za rok zelenina kořenová mimo mrkev 150 - 400 l/ha

Hlízenka menší

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha ve fázi 00 / od BBCH: 12 do: BBCH 19 / od BBCH: 12 do BBCH: 49 / od BBCH: 19 do BBCH: 49 1x - 10x za rok množství vody, maximální počet dávek, počet dnů mezi aplikacemi, termín aplikace i ochranná lhůta se liší dle způsobu využití (postřik/ zálivka/ kapková aplikace/ ošetření půdy / pole/ skleníky/ množitelské porosty), detailní rozpis se nachází v etiketě přípravku 150 - 2000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha ve fázi 00 / od BBCH: 12 do: BBCH 19 / od BBCH: 12 do BBCH: 49 / od BBCH: 19 do BBCH: 49 1x - 10x za rok množství vody, maximální počet dávek, počet dnů mezi aplikacemi, termín aplikace i ochranná lhůta se liší dle způsobu využití (postřik/ zálivka/ kapková aplikace/ ošetření půdy / pole/ skleníky/ množitelské porosty), detailní rozpis se nachází v etiketě přípravku 150 - 2000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 12, do: BBCH 19 6x za rok - 200 - 2000 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,5 kg/ha od: BBCH 19, do: BBCH 49 10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok - 150 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885276872

GTIN skupinového obalu: 04041885276889

Obecné informace

Jméno Serifel®
Formulace ve vodě smáčitelný prášek (WP)
Složky 5,5 x 1010 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600

Způsob účinku

Serifel je biologický fungicidní postřikový přípravek, jehož účinný organismus po kontaktu s patogenem narušuje vlákna hub.

Účinný organismus podle způsobu účinku patří do skupiny F6 (FRAC) mikrobiálních narušitelů buněčných membrán patogenu. Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 má silný fungicidní účinek, protože vytváří přirozeným způsobem metabolity lipopeptidů surfaktin a iturin, a má také antibakteriální účinek díky produkci různých antibiotik. Navíc účinný organismus vyvolává systemickou obrannou odpověď rostliny, indikovanou zvýšenou tvorbou enzymu peroxidázy, který hraje roli při posilování obrany rostlin proti patogenům.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Réva, maliník5555
Houby, jahodník, salát, paprika, rajče5444
Chmel3020105
Peckoviny30201510
Zelenina5444

Mísitelnost

Serifel je nekompatibilní s přípravky obsahujícími Antibiotika, Chlorothalonil, Folpet, Metalaxyl-M, Metiram, Mankozeb
Zpět

Bobuloviny - Americké padlí angreštové

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 11, do: BBCH 85
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 11, do: BBCH 85
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Brokolice - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 59
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 59
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Brukvovité - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Celer - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
celer bulvový
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
celer bulvový
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
celer bulvový
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Celer řapíkatý - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Cibule - Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
cibule mimo cibuli na semeno
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 00, do: BBCH 09, máčení
Počet aplikací
1x za rok
Poznámky
cibule sazečka
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
cibule mimo cibuli na semeno
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Cuketa - Padlí

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 51, do: BBCH 89
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 11, do: BBCH 51
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Houby - Houbové choroby

Doporučená dávka
2,5 g/100 kg pěstebního substrátu, vnitřní pěstírny
Termín aplikace
-
Počet aplikací
1x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Chmel - Padlí chmelové

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 21, do: BBCH 89
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 21, do: BBCH 89
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 1000 l/ha
Zpět

Jahodník - Červená hniloba jahodníku

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 10 do BBCH: 19
Počet aplikací
1x za rok
Poznámky
-
Množství vody
100 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 10 do BBCH: 19
Počet aplikací
1x za rok
Poznámky
-
Množství vody
100 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 55 do BBCH: 89
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 10 do BBCH: 19
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 55 do BBCH: 89
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Kapusta kadeřavá - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Kedluben - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Květák - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 59
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 59
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Maliník - Plíseň šedá

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Okurka setá - Padlí

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 51, do: BBCH 89
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 11, do: BBCH 51
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Paprika - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 51 do BBCH: 89
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 51 do BBCH: 89
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Patizon - Padlí

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 51, do: BBCH 89
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 11, do: BBCH 51
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Peckoviny - Plíseň šedá

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 31, do: BBCH 81
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
100 - 1000 l/ha
Zpět

Pórek - Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Rajče - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 55 do BBCH: 89
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 55 do BBCH: 89
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Réva vinná - Plíseň šedá

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH: 67 do BBCH: 89
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
-
Množství vody
100 - 1000 l/ha
Zpět

Řepa salátová - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
řepa salátová
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
řepa salátová
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Salát hlávkový - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH:10 do BBCH: 49
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH:10 do BBCH: 49
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Tykev - Padlí

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 51, do: BBCH 89
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
padlí dýňovitých, 1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 11, do: BBCH 51
Počet aplikací
1x-10x za rok
Poznámky
1x za rok zálivka/ kapková aplikace, 10x za rok postřik
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Tykvovité - Plíseň šedá

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 51, do: BBCH 89
Počet aplikací
1x - 6x za rok
Poznámky
zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 51, do: BBCH 89
Počet aplikací
1x - 6x za rok
Poznámky
zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Zelenina kořenová - Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za rok
Poznámky
zelenina kořenová mimo mrkev
Množství vody
150 - 400 l/ha
Zpět

Zelenina listová - Hlízenka menší

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
ve fázi 00 / od BBCH: 12 do: BBCH 19 / od BBCH: 12 do BBCH: 49 / od BBCH: 19 do BBCH: 49
Počet aplikací
1x - 10x za rok
Poznámky
množství vody, maximální počet dávek, počet dnů mezi aplikacemi, termín aplikace i ochranná lhůta se liší dle způsobu využití (postřik/ zálivka/ kapková aplikace/ ošetření půdy / pole/ skleníky/ množitelské porosty), detailní rozpis se nachází v etiketě přípravku
Množství vody
150 - 2000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
ve fázi 00 / od BBCH: 12 do: BBCH 19 / od BBCH: 12 do BBCH: 49 / od BBCH: 19 do BBCH: 49
Počet aplikací
1x - 10x za rok
Poznámky
množství vody, maximální počet dávek, počet dnů mezi aplikacemi, termín aplikace i ochranná lhůta se liší dle způsobu využití (postřik/ zálivka/ kapková aplikace/ ošetření půdy / pole/ skleníky/ množitelské porosty), detailní rozpis se nachází v etiketě přípravku
Množství vody
150 - 2000 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 12, do: BBCH 19
Počet aplikací
6x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 2000 l/ha
Zpět

Zelí pekingské - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,5 kg/ha
Termín aplikace
od: BBCH 19, do: BBCH 49
Počet aplikací
10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok
Poznámky
-
Množství vody
150 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885276872

GTIN skupinového obalu: 04041885276889

Top