Systiva®

První nepostřikový fungicid určený k ochraně obilnin.

Systiva se aplikuje jako běžné mořivo osiva s účinností proti chorobám osiva a dlouhodobou ochranou listů, které nahradí první aplikaci listového fungicidu.

Systiva®

První nepostřikový fungicid určený k ochraně obilnin.

Systiva se aplikuje jako běžné mořivo osiva s účinností proti chorobám osiva a dlouhodobou ochranou listů, které nahradí první aplikaci listového fungicidu.


Výhody

  • aplikace fungicidu již na osivo mořením
  • nezávislost aplikace na povětrnostních podmínkách
  • nová účinná látka Xemium ze skupiny fungicidů SDHI II. generace
  • jedinečná ochrana rostlin před stresovými faktory
  • široké spektrum účinnosti
  • časová úspora během jarní pracovní špičky

Detaily

Obecné informace

Jméno Systiva®
Formulace suspenzní koncentrát (FS)
Složky 333 g/l fluxapyroxad

Způsob účinku

Systiva® je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoli adhezivních látek.

Fluxapyroxad patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibicí komplexu II v řetězci transportu elektronu narušuje růst houby bráněním produkce energie a také eliminací dostupnosti chemických látek pro syntézu nezbytných částí buňky.

Účinná látka má výborný preventivní a kurativní účinek. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Přípravek působí na braničnatku pšeničnou (Septoria tritici), padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici), rez pšeničnou (Puccinia recondita), rez plevovou (Puccinia striiformis), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), sněť mazlavou hladkou (Tilletia caries) v pšenici. V ječmeni působí na rez ječnou (Puccinia hordei), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), hnědou skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitost ječnou (Pyrenophora graminea), rynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis), padlí travní (Blumeria graminis f.sp. hordei), ramuláriovou skvrnitost (Ramularia collo-cygni), prašnou sněť ječnou (Ustilago nuda). V tritikale, žitě a ovsu působí na plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale).

Omezení

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Mísitelnost

tabulka mísitelnosti
DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
--ANO, s ostatními fungicidnimi mořidly, např. Kinto Duo---

Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l / 100 kg osiva - - pruhovitost ječná podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l / 100 kg osiva - - pruhovitost ječná podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l / 100 kg osiva - - pruhovitost ječná podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l / 100 kg osiva - - pruhovitost ječná podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l / 100 kg osiva - - pruhovitost ječná podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l / 100 kg osiva - - pruhovitost ječná podle typu mořičky AT
Alternariová skvrnitost
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, alternáriová skvrnitost podle typu mořičky AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, fusariózy podle typu mořičky AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, kladosporiová skvrnitost listů podle typu mořičky AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, píseň šedá podle typu mořičky AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, septorióza podle typu mořičky AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva - - - podle typu mořičky AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885001658

GTIN skupinového obalu: 04041885001665

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Systiva®
Formulace suspenzní koncentrát (FS)
Složky 333 g/l fluxapyroxad

Způsob účinku

Systiva® je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoli adhezivních látek.

Fluxapyroxad patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibicí komplexu II v řetězci transportu elektronu narušuje růst houby bráněním produkce energie a také eliminací dostupnosti chemických látek pro syntézu nezbytných částí buňky.

Účinná látka má výborný preventivní a kurativní účinek. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Přípravek působí na braničnatku pšeničnou (Septoria tritici), padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici), rez pšeničnou (Puccinia recondita), rez plevovou (Puccinia striiformis), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), sněť mazlavou hladkou (Tilletia caries) v pšenici. V ječmeni působí na rez ječnou (Puccinia hordei), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), hnědou skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitost ječnou (Pyrenophora graminea), rynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis), padlí travní (Blumeria graminis f.sp. hordei), ramuláriovou skvrnitost (Ramularia collo-cygni), prašnou sněť ječnou (Ustilago nuda). V tritikale, žitě a ovsu působí na plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale).

Omezení

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Mísitelnost

tabulka mísitelnosti
DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
--ANO, s ostatními fungicidnimi mořidly, např. Kinto Duo---

Zpět
Ječmen - Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka
0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
pruhovitost ječná
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
pruhovitost ječná
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
pruhovitost ječná
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
pruhovitost ječná
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
pruhovitost ječná
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
pruhovitost ječná
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Zpět
Ostropestřec mariánský - Alternariová skvrnitost
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, alternáriová skvrnitost
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, fusariózy
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, kladosporiová skvrnitost listů
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty,
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, píseň šedá
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, septorióza
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT, zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování
Zpět
Oves - Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin)
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Zpět
Pšenice - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Zpět
Tritikale - Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin)
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT
Zpět
Žito - Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin)
Doporučená dávka
0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
podle typu mořičky
Interval před sklizní
AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885001658

GTIN skupinového obalu: 04041885001665

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Systiva®?

Systiva - (r)evoluce v ochraně ječmene

Systiva v ječmeni

Systiva v pšenici

Top