Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Systiva®

První nepostřikový fungicid určený k ochraně obilnin.

Systiva se aplikuje jako běžné mořivo osiva s účinností proti chorobám osiva a dlouhodobou ochranou listů, které nahradí první aplikaci listového fungicidu.

Výhody

  • aplikace fungicidu již na osivo mořením
  • nezávislost aplikace na povětrnostních podmínkách
  • nová účinná látka Xemium ze skupiny fungicidů SDHI II. generace
  • jedinečná ochrana rostlin před stresovými faktory
  • široké spektrum účinnosti
  • časová úspora během jarní pracovní špičky

Použití

Detaily

Jméno Systiva®
Formulace suspenzní koncentrát (FS)
Složky 333 g/l fluxapyroxad

Systiva® je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoli adhezivních látek.

Fluxapyroxad patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibicí komplexu II v řetězci transportu elektronu narušuje růst houby bráněním produkce energie a také eliminací dostupnosti chemických látek pro syntézu nezbytných částí buňky.

Účinná látka má výborný preventivní a kurativní účinek. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Přípravek působí na braničnatku pšeničnou (Septoria tritici), padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici), rez pšeničnou (Puccinia recondita), rez plevovou (Puccinia striiformis), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), sněť mazlavou hladkou (Tilletia caries) v pšenici. V ječmeni působí na rez ječnou (Puccinia hordei), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), hnědou skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitost ječnou (Pyrenophora graminea), rynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis), padlí travní (Blumeria graminis f.sp. hordei), ramuláriovou skvrnitost (Ramularia collo-cygni), prašnou sněť ječnou (Ustilago nuda). V tritikale, žitě a ovsu působí na plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale).

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

tabulka mísitelnosti
DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
--ANO, s ostatními fungicidnimi mořidly, např. Kinto Duo---

Ječmen

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 0,15 l / 100 kg osiva
Padlí travní (padlí trav) 0,15 l / 100 kg osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l / 100 kg osiva
Pruhovitost ječmene 0,15 l / 100 kg osiva
Ramuláriová skvrnitost ječmene 0,15 l / 100 kg osiva
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 0,15 l / 100 kg osiva
Rynchosporiová skvrnitost 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Fuzariové mykotoxiny 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Choroby na plodech, listech, stonku 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Plíseň šedá 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty,
Septorie 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Padlí travní (padlí trav) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Rez plevová (žlutá rzivost) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Systiva®
Formulace suspenzní koncentrát (FS)
Složky 333 g/l fluxapyroxad

Systiva® je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoli adhezivních látek.

Fluxapyroxad patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibicí komplexu II v řetězci transportu elektronu narušuje růst houby bráněním produkce energie a také eliminací dostupnosti chemických látek pro syntézu nezbytných částí buňky.

Účinná látka má výborný preventivní a kurativní účinek. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).

Přípravek působí na braničnatku pšeničnou (Septoria tritici), padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici), rez pšeničnou (Puccinia recondita), rez plevovou (Puccinia striiformis), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), sněť mazlavou hladkou (Tilletia caries) v pšenici. V ječmeni působí na rez ječnou (Puccinia hordei), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), hnědou skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitost ječnou (Pyrenophora graminea), rynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis), padlí travní (Blumeria graminis f.sp. hordei), ramuláriovou skvrnitost (Ramularia collo-cygni), prašnou sněť ječnou (Ustilago nuda). V tritikale, žitě a ovsu působí na plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale).

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

tabulka mísitelnosti
DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
--ANO, s ostatními fungicidnimi mořidly, např. Kinto Duo---

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 0,15 l / 100 kg osiva
Padlí travní (padlí trav) 0,15 l / 100 kg osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l / 100 kg osiva
Pruhovitost ječmene 0,15 l / 100 kg osiva
Ramuláriová skvrnitost ječmene 0,15 l / 100 kg osiva
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 0,15 l / 100 kg osiva
Rynchosporiová skvrnitost 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Fuzariové mykotoxiny 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Choroby na plodech, listech, stonku 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Plíseň šedá 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty,
Septorie 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Padlí travní (padlí trav) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Rez plevová (žlutá rzivost) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Systiva®?

Systiva - (r)evoluce v ochraně ječmene

Systiva v ječmeni

Systiva v pšenici

Top