Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Tessior® - proti chřadnutí a odumírání révy

Spolehlivá ochrana proti chřadnutí a odumírání révy (ESCA) a eutypovému odumírání révy.

Výhody

Poskytuje dvojitou ochranu a kombinuje protektivní, kurativní i eradikativní účinek

Umožňuje aplikaci od - 3 °C a v typických zimních podmínkách

Nabízí cílenou aplikaci s minimalizací dopadů na životní prostředí

Detaily

Jméno Tessior®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 10 g/l boscalid, 5 g/l pyraclostrobin

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro přímou aplikaci (SD) k redukci chřadnutí a odumírání révy vinné.

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Réva vinná

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Houbové choroby 20 l/ha ve f. 00 BBCH, zima až předjaří, ihned po řezu révy max. 1x

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Tessior®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 10 g/l boscalid, 5 g/l pyraclostrobin

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro přímou aplikaci (SD) k redukci chřadnutí a odumírání révy vinné.

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Houbové choroby 20 l/ha ve f. 00 BBCH, zima až předjaří, ihned po řezu révy max. 1x
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Tessior
Etiketa etiketa Tessior
Bezpečnostní list bezpečnostní list Tessior
Stahování leták Tessior

Proč Tessior®?

Lokální video Tessior

Podívejte se na snímek z praxe, který ukazuje, jak aplikovat Tessior a vysvětluje, jak přípravek účinkuje.

Video Tessior

Top