Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Vivando®

Fungicid proti padlí révovému s jedinečným mechanizmem působení.

Obsahuje metrafenone, účinnou látku z nové skupiny benzofenonů.

Výhody

  • Tekutá formulace
  • Nízké dávkování
  • Do IP
  • Rychlý příjem, lokálně systemické působení, přirůstající pletiva chráněna postupně se uvolňující účinnou látkou v plynné fázi
  • Mimořádná odolnost proti smyvu deštěm

Použití

Detaily

Jméno Vivando®
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 500 g/l metrafenone

Vivando je fungicidní přípravek proti padlí révovému obsahující metrafenone. Metrafenone je účinná látka z nové skupiny benzofenonů. Mechanismus působení se liší od všech doposud zaregistrovaných fungicidů proti padlí. Metrafenone zabraňuje vniknutí houby do rostlinných pletiv, kromě toho brzdí i růst mycélií, tvorbu haustorií a sporulaci padlí. Nejlepší účinnosti je dosahováno při preventivním ošetření. Účinná látka je rychle přijata rostlinnými pletivy a má lokálně-systemické působení, na povrchu listů je rozváděna v plynné fázi, tím jsou chráněna i přirůstající pletiva.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

chmel
14966


Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

chmel
5000

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Je mísitelný s běžnými fungicidy a akaricidy.

Chmel

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí chmelové 0,3-0,66 l/ha od 32 BBCH do 81 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí révové 0,16–0,32 l/ha 0,16 l/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha (min. koncentrace 0,032 %) 0,32 l/ha od BBCH 61 (počátek kvetení) max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,032% max. 2x v průběhu vegetace

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Vivando®
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 500 g/l metrafenone

Vivando je fungicidní přípravek proti padlí révovému obsahující metrafenone. Metrafenone je účinná látka z nové skupiny benzofenonů. Mechanismus působení se liší od všech doposud zaregistrovaných fungicidů proti padlí. Metrafenone zabraňuje vniknutí houby do rostlinných pletiv, kromě toho brzdí i růst mycélií, tvorbu haustorií a sporulaci padlí. Nejlepší účinnosti je dosahováno při preventivním ošetření. Účinná látka je rychle přijata rostlinnými pletivy a má lokálně-systemické působení, na povrchu listů je rozváděna v plynné fázi, tím jsou chráněna i přirůstající pletiva.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

chmel
14966


Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

chmel
5000

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Je mísitelný s běžnými fungicidy a akaricidy.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí chmelové 0,3-0,66 l/ha od 32 BBCH do 81 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí révové 0,16–0,32 l/ha 0,16 l/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha (min. koncentrace 0,032 %) 0,32 l/ha od BBCH 61 (počátek kvetení) max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,032% max. 2x v průběhu vegetace
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Vivando
Etiketa etiketa Vivando
Bezpečnostní list bezpečnostní list Vivando
Top