Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akris®

Širokospektrální herbicid proti jednoděložným i dvouděložným plevelům v kukuřici. Unikátní účinná látka DMTA-P s nejlepším půdním účinkem na ježatku kuří nohu doprovázená osvědčeným terbuthylazinem.

Výhody

  • Jediný preemergentní herbicid i s možností použití až do 6. listu kukuřice
  • Flexibilta aplikace – preemergentně, časně postemergentně i postemergentně, dlouhodobá reziduální účinnost
  • Výborná pohyblivost v půdě, nízká závislost účinnosti na půdní vlhkosti, příjem účinných látek přes kořeny, klíčky i listy plevelů
  • Široké spektrum účinku – kontroluje všechny významné jednoleté plevele v kukuřici

Použití

Detaily

Jméno Akris®
Formulace suspenzní emulze (SE)
Složky 280 g/l dimethenamid-P, 250 g/l terbuthylazine

Akris® je selektivní herbicid působící na plevel preemergentně přes půdu a postemergentně přes list. Dimethenamid-P je látka s dlouhodobým půdním účinkem vstupující do plevelných rostlin primárně přes koleoptyle citlivých trav, hypokotylem a listy klíčících dvouděložných plevelů, stejně jako přes kořeny. Nejlepšího účinku dosahuje tato látka při aplikaci před vzejitím plevelů nebo v nejrannějších fázích jejich klíčení a vzcházení. Pokud jsou plevele v pokročilejší vývojové fázi, je nutná kombinace s další účinnou látkou jako je např. Terbuthylazin.

Terbuthylazin působí zejména proti širokému spektru dvouděložných jednoletých plevelů a částečně také proti travám. Tato látka je přijímána kořeny a listy plevelů, je rozváděna po celé rostlině, kde způsobuje přerušení fotosyntézy. Terbuthylazin zesiluje účinek látky dimethenamid-P. Účinná látka zůstává v půdě po několik týdnů aktivní a brání tak vzcházení plevelů klíčících po aplikaci.

Nejvyšší účinek přípravku tedy nastává při aplikaci v ranných fázích vývoje plevelů, které jsou zlikvidovány před vzejitím nebo ihned po vzejití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
kukuřice10544

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
kukuřice setá5550

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku terbuthylazin, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální dávce 850 g úč.l. terbuthylazin/ha.

Přípravek Akris je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a herbicidy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
anoanoanoano--

Kukuřice setá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha preemergntně, postemergentně BBCH 10-163 l/ha preemergentně nebo postemergentně preemergentně nebo postemergentně 1x v plodině
Plevele jednoděložné 2 l/ha preemergntně, postemergentně BBCH 10-163 l/ha preemergentně nebo postemergentně preemergentně nebo postemergentně 1 x v plodině

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Akris®
Formulace suspenzní emulze (SE)
Složky 280 g/l dimethenamid-P, 250 g/l terbuthylazine

Akris® je selektivní herbicid působící na plevel preemergentně přes půdu a postemergentně přes list. Dimethenamid-P je látka s dlouhodobým půdním účinkem vstupující do plevelných rostlin primárně přes koleoptyle citlivých trav, hypokotylem a listy klíčících dvouděložných plevelů, stejně jako přes kořeny. Nejlepšího účinku dosahuje tato látka při aplikaci před vzejitím plevelů nebo v nejrannějších fázích jejich klíčení a vzcházení. Pokud jsou plevele v pokročilejší vývojové fázi, je nutná kombinace s další účinnou látkou jako je např. Terbuthylazin.

Terbuthylazin působí zejména proti širokému spektru dvouděložných jednoletých plevelů a částečně také proti travám. Tato látka je přijímána kořeny a listy plevelů, je rozváděna po celé rostlině, kde způsobuje přerušení fotosyntézy. Terbuthylazin zesiluje účinek látky dimethenamid-P. Účinná látka zůstává v půdě po několik týdnů aktivní a brání tak vzcházení plevelů klíčících po aplikaci.

Nejvyšší účinek přípravku tedy nastává při aplikaci v ranných fázích vývoje plevelů, které jsou zlikvidovány před vzejitím nebo ihned po vzejití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
kukuřice10544

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
kukuřice setá5550

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku terbuthylazin, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální dávce 850 g úč.l. terbuthylazin/ha.

Přípravek Akris je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a herbicidy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
anoanoanoano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha preemergntně, postemergentně BBCH 10-163 l/ha preemergentně nebo postemergentně preemergentně nebo postemergentně 1x v plodině
Plevele jednoděložné 2 l/ha preemergntně, postemergentně BBCH 10-163 l/ha preemergentně nebo postemergentně preemergentně nebo postemergentně 1 x v plodině
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Nástroje

Top