Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Ataman® Complete

A+++ třída v odplevelení obilnin

Ataman Complete je moderní trojsložkový herbicid určený k likvidaci jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů v ozimé a jarní pšenici, žitu a tritikale. Aplikuje se postemergentně v časném jarním období.

Výhody

  • Inovace - nejmodernější kombinace tří účinných látek
  • Účinnost - proti dvouděložným a trávovitým plevelům
  • Spolehlivost - efektivní i za sucha a nízkých teplot
  • Flexibilita - bez omezení aplikace v PHO a na svazích

Použití

Detaily

Jméno Ataman® Complete
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 104.2 g/kg halauxyfen-methyl, 100 g/kg florasulam, 240 g/kg pyroxsulam

Přípravek Ataman Complete je herbicid určený pro postemergentní aplikaci.

Obsahuje tři účinné látky, halauxifen-methyl náleží do chemické skupiny pyridinkarboxylových kyselin, florasulam a pyroxsulam náleží do skupiny triazolopyrimidinů a dále obsahuje safener klochintocet-acid. Ataman Complete proniká do rostlin převážně povrchem listů a lodyh. Působí jako systémový herbicid (regulátor růstu). V rostlině jsou účinné látky rozváděny akropetálně i bazipetálně.

Florasulam a pyroxsulam inaktivuje ALS enzym. Halauxifen-methyl působí jako syntetický auxin. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci a dekoloraci listů a lodyh plevelů. Plevel po aplikaci přestává konkurovat kulturní plodině a začíná postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné, v závislosti na plevelném druhu, za 2–7 dnů po aplikaci a během následujících 3–6 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů. Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice ozimá a jarní, žito ozimé, tritikale4444

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice ozimá a jarní, žito ozimé, tritikale5550

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Přípravek Ataman Complete je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy, růstovými regulátory a listovými hnojivy. Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek..

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoano-

Pšenice jarní

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 40 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Plevele dvouděložné 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Plevele dvouděložné 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Plevele dvouděložné 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Jméno Ataman® Complete
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 104.2 g/kg halauxyfen-methyl, 100 g/kg florasulam, 240 g/kg pyroxsulam

Přípravek Ataman Complete je herbicid určený pro postemergentní aplikaci.

Obsahuje tři účinné látky, halauxifen-methyl náleží do chemické skupiny pyridinkarboxylových kyselin, florasulam a pyroxsulam náleží do skupiny triazolopyrimidinů a dále obsahuje safener klochintocet-acid. Ataman Complete proniká do rostlin převážně povrchem listů a lodyh. Působí jako systémový herbicid (regulátor růstu). V rostlině jsou účinné látky rozváděny akropetálně i bazipetálně.

Florasulam a pyroxsulam inaktivuje ALS enzym. Halauxifen-methyl působí jako syntetický auxin. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci a dekoloraci listů a lodyh plevelů. Plevel po aplikaci přestává konkurovat kulturní plodině a začíná postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné, v závislosti na plevelném druhu, za 2–7 dnů po aplikaci a během následujících 3–6 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů. Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice ozimá a jarní, žito ozimé, tritikale4444

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice ozimá a jarní, žito ozimé, tritikale5550

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Přípravek Ataman Complete je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy, růstovými regulátory a listovými hnojivy. Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek..

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoano-

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 40 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Plevele dvouděložné 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Plevele dvouděložné 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)
Plevele dvouděložné 50 g/ha, od BBCH: 21 do BBCH: 32 (do BBCH 20 plevele)

Proč Ataman® Complete?

  • Účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám
  • Rozšiřuje účinnost na zemědým a violky
  • Obsahuje inovativní WG formulaci s vynikajícími vlastnostmi

Ataman Complete obsahuje tři účinné látky, nejmodernější herbicidní účinná látka halauxifen-methyl náleží do chemické skupiny pyridinkarboxylových kyselin, florasulam a pyroxsulam náleží do skupiny triazolopyrimidinů (ALS inhibitory) a dále obsahuje safener klochintocet-acid, který zabezpečuje vysokou selektivitu pro pěstovanou plodinu.

Ve srovnání s herbicidem Ataman, který nahrazuje, je novinka Ataman Complete vývojovým krokem důležitým pro zajištění ještě spolehlivějšího účinku. Ataman Complete v dávce 50 g/ha dodává na hektar 12 g účinné látky pyroxsulam (o 17% více než Ataman), 5 g účinné látky florasulam (o 46% více než Ataman) a navíc 5 g nejmodernější účinné látky halauxifen-methyl.

V herbicidu Ataman Complete dochází ke kombinaci tří účinných látek ze dvou odlišných skupin způsobu herbicidního účinku.

Halauxifen-methyl je zcela nová herbicidní účinná látka z podskupiny syntetických auxinů -arylpicolinátů. Tato účinná látka přináší vysoký účinek zejména proti obtížně hubitelným plevelům jako jsou zemědým, mák, kakosty, hluchavky, svízel, merlík a další.

Ataman Complete se aplikuje na jaře, kombinaci je možno použít i při nižších teplotách (od 7 °C). Samozřejmostí je vyvarovat se aplikace na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku, silnou rosu nebo v době nočních mrazů. V době aplikace musí plevele po zimním období obnovit růst, případně v aplikaci do jarní pšenice již musí být vzešlé. Rychlost působení je nezávislá na teplotě, nejvhodnější je však aplikace za podmínek ideálních pro růst plevelných rostlin.

Supermoderní formulace

Díky moderní WG formulaci jsou granule vysoce rozpustné i ve studené vodě bez nutnosti intenzivního míchání, což je důležitá vlastnost pro pohodlné praktické využití.

Ataman Complete vykazuje robustní účinnost proti všem důležitým jednoletým dvouděložným plevelům a travám včetně chundelky metlice. Obsažená účinná látka halauxifen-methyl posiluje účinek pyroxsulamu a florasulamu a navíc přináší vysokou účinnost na violku rolní a zemědým lékařský. Tato účinnost byla potvrzena i v pokusech BASF v roce 2021.

Ataman Complete 50 g/ha + smáčedlo vyřeší kompletní plevelné spektrum dvouděložných plevelů i chundelku metlici (Ataman Complete 50 g/ha + Šaman 0,4 l/ha vždy na pravo) . Fotografie z pokusné lokality Hořice v průběhu jarní sezony 2021, pokusy BASF.

Ataman Complete účinkuje spolehlivě na heřmánky, hluchavky, vlčí mák, kokošku, penízek, ptačinec, rozrazil, svízel, violku, zemědým, rdesna, výdrol řepky, ostrožku stračku, chrpu, tetluchu a pohanku svlačcovitou. Účinnost na pcháč rolní je omezena vývojovou fází (max. ve fázi listové růžice). Také trávovité plevele, zejména chundelka metlice nebo oves hluchý, jsou řešeny s vysokou účinností. Na pýr, jílek a sveřepy vykazuje velmi dobrou vedlejší účinnost. Z hlediska fáze či načasování aplikace proti pýru, jílku a sveřepům je potřeba aplikovat Ataman Complete co nejdříve na jaře, jakmile to dovolí zejména teplotní podmínky v období po obnovení vegetačního růstu. Ideálně ve vývojové fázi 2 až 3 listů těchto trávovitých plevelů nejpozději však před sloupkováním.

Herbicid Ataman Complete vyniká širokým spektrem účinnosti. Pro co možná nejvyšší spolehlivost je nutné aplikovat Ataman Complete společně se smáčedlem (0,4 l/ha Šaman nebo 0,5 l/ha Dash HC). Přídavek smáčedla zajišťuje spolehlivou účinnost i za chladu a za sucha = “Booster efekt“.

Vliv aplikace Ataman Complete bez a se smáčedlem v ozimé pšenici. Smáčedlo významně navyšuje účinnost zejména na obtížně hubitelné plevele.

Ataman Complete je moderní herbicid a tomu odpovídá i vynikající toxikologický profil a absence důležitých omezení aplikace. Ataman Complete je možné aplikovat v OP II. stupně i na svazích. Možná je také aplikace kolem sadů, chmelnic a vinic a nejsou známa žádná omezení pro pěstování následných plodin či použití slámy.

Flexibilní je Ataman Complete i v účinnosti nezávislé na růstové fázi chundelky metlice. Vysoká úroveň účinnosti je zaručena od fáze vzcházení až do počátku sloupkování.

Ataman Complete nabízí také širokou flexibilitu mísitelnosti s dalšími přípravky.

Top