Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Biathlon® 4D

Čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách.

Biathlon 4D obsahuje dvě ověřené, vysoce efektivní a spolehlivé účinné látky: tritosulfuron a florasulam. Tyto dvě účinné látky se ve svých účincích na plevele vzájemně doplňují, což zajistí pokrytí celého spektra dvouděložných plevelů.

Výhody

  • Flexibilita aplikace
  • Nezávislost na počasí
  • Vynikající mísitelnost
  • Široké spektrum účinnosti

Použití

Detaily

Jméno Biathlon® 4D
Formulace suspenzní granule (WG)
Složky 714 g/kg tritosulfuron, 54 g/kg florasulam

Účinná látka tritosulfuron ze skupiny sulfonylmočovin má systemický účinek, je přijímána převážně listy a je v rostlině translokována jak bazipetálně tak i akropetálně. Inhibuje dělení buněk narušením biosyntézy aminokyselin, což vede k poškození a následnému uhynutí plevelných rostlin. K jednoděložným rostlinám je vysoce selektivní.

Florasulam brzdí růst citlivých plevelů již během několika hodin po aplikaci, zatímco viditelný účinek je viditelný až za několik dní. Příznaky se objevují nejprve ve vyšších dělivých částech rostlin ve formě chloróz a nekróz. Nové listy vyšších pater mívají často povadlý vzhled. Potom se účinek stěhuje do zbývajících částí rostliny. U některých druhů nastává zčervenání středního žebra listu a žilkování. V  ideálních růstových podmínkách nastává úplný opad listů za  7–10 dní, ale v méně příznivých podmínkách se proces může prodloužit až na 6–8 týdnů.

Aplikací látek tritosulfuron a florasulam dochází k blokádě enzymu acetolaktát-synthetázy (ALS), který je nezbytný při syntéze esenciálních rozvětvených aminokyselin valinu, leucinu a izoleucinu. Inhibice ALS enzymu vede k nedostatku těchto aminokyselin a následně i proteinů. Druhotně dochází k zástavě buněčného dělení v meristematických pletivech, k omezení toku asimilátů a zastavení růstu.

Přípravek je systémovým růstovým herbicidem. Je přijímán listy dvouděložných rostlin, následně je rozváděn rostlinou až do kořenů a oddenků rostlin. Plevele ustávají v  růstu a  již nekonkurují kulturním plodinám v  odběru vody a  živin. Později plevele odumírají.

Tabulka omezení vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, ječmen, tritickale, žito ozimé, oves setý5500

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) ma stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek Biathlon 4D je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoanoano (např. Axial Plus)

Ječmen

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Biathlon® 4D
Formulace suspenzní granule (WG)
Složky 714 g/kg tritosulfuron, 54 g/kg florasulam

Účinná látka tritosulfuron ze skupiny sulfonylmočovin má systemický účinek, je přijímána převážně listy a je v rostlině translokována jak bazipetálně tak i akropetálně. Inhibuje dělení buněk narušením biosyntézy aminokyselin, což vede k poškození a následnému uhynutí plevelných rostlin. K jednoděložným rostlinám je vysoce selektivní.

Florasulam brzdí růst citlivých plevelů již během několika hodin po aplikaci, zatímco viditelný účinek je viditelný až za několik dní. Příznaky se objevují nejprve ve vyšších dělivých částech rostlin ve formě chloróz a nekróz. Nové listy vyšších pater mívají často povadlý vzhled. Potom se účinek stěhuje do zbývajících částí rostliny. U některých druhů nastává zčervenání středního žebra listu a žilkování. V  ideálních růstových podmínkách nastává úplný opad listů za  7–10 dní, ale v méně příznivých podmínkách se proces může prodloužit až na 6–8 týdnů.

Aplikací látek tritosulfuron a florasulam dochází k blokádě enzymu acetolaktát-synthetázy (ALS), který je nezbytný při syntéze esenciálních rozvětvených aminokyselin valinu, leucinu a izoleucinu. Inhibice ALS enzymu vede k nedostatku těchto aminokyselin a následně i proteinů. Druhotně dochází k zástavě buněčného dělení v meristematických pletivech, k omezení toku asimilátů a zastavení růstu.

Přípravek je systémovým růstovým herbicidem. Je přijímán listy dvouděložných rostlin, následně je rozváděn rostlinou až do kořenů a oddenků rostlin. Plevele ustávají v  růstu a  již nekonkurují kulturním plodinám v  odběru vody a  živin. Později plevele odumírají.

Tabulka omezení vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, ječmen, tritickale, žito ozimé, oves setý5500

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) ma stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek Biathlon 4D je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoanoano (např. Axial Plus)

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,07 kg/ha / 0,07 kg/ha + 1 l/ha Dash HC - TM BBCH 13 - BBCH 39 1 x na jaře
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top